Početna

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju održao je promociju 22.10.2009. u Dečjem kulturnom centru Beograd.
promocija-2009-2
Učesnici promocije bili su Maja Petrović, Duško Babić, Nataša Barišić Ciganović, Nina Repac i Snežana Stanković (s leva na desno). Prisustvovalo preko 100 saradnika, kolega i novinara, koji su se kasnije družili i u toku koktela. PLAKATI

promocija-2009-1
Zahvaljujemo se još jednom svima koji su nam se pridružili.
POSETITE CENTAR I NA SAJMU KNJIGA, hala 2a, štand 2210

SADRŽAJ PROMOCIJE OBUHVATAO JE :


PREDSTAVLJANJE SARADNJE CENTRA ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU I DEČJEG KULTURNOG CENTRA:

 • saradnja u aktivnostima vezanih za rešavanje problema dece i mladih, sa akcentom na PREVENCIJI NASILJA;
 • saradnja u oblasti EDUKACIJE STRUČNIH SARADNIKA zaposlenih u obrazovanju
 • saradnja u oblasti EDUKACIJE RODITELJA povodom aktualnih problema dece i mladih
 • saradnja u organizaciji i realizaciji seminara, tribina, predavanja, okruglih stolova na aktualne teme...


PREDSTAVLJANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI I NOVIH IZDANJA CENTRA ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU:

 • ČITANJE: OD SLOVA DO TEKSTA, autori Dejan Lalović i Ljubomir Žiropađa
 • MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA - Vodič kroz dramske tehnike u radu sa decom, autor: Dušica Bojović
 • TEORIJSKE OSNOVE MEDIJACIJE - Perspektive i doprinosi, autori: Tamara Džamonja Ignjatović i Nevenka Žegarac
 • INSTRUMENTI PROCENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - Upitnici, skale i tehnike, autori Tamara Džamonja Ignjatović i Nevenka Žegarac
 • Nastup Centra na ovogodišnjem Sajmu knjiga (Hala 2 nivo A).


PREDSTAVLJANJE NOVOG PSIHOLOŠKOG MERNOG INSTRUMENTA u izdanju Centra za primenjenu psihologiju pod nazivom VELIKIH PET PLUS DVA - PRIMENA I INTERPRETACIJA, autora Snežane Smederevac, Dušanke Mitrović i Petra Čolovića. Test ima veoma dobre metrijske karakteristike i koristi se za procenu osobina ličnosti kao što su neuroticizam, ekstraverzija, savesnost, agresivnost, otvorenost, pozitivna i negativna valenca. Svoju primenu naći će u širokom spektru psiholoških disciplina.

PREDSTAVLJANJE EDUKATIVNE DELATNOSTI CENTRA ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU

 • MOBING I ZAŠTITA OD MOBINGA, autori Vera Kondić, Mirjana Vuksanović i Silvia Radić
 • TEHNIKE FORENZIČKOG INTERVJUISANJA, autor: Dag Kolarević
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, autor Dobrila Vujić
 • KADROVSKO RESTRUKTUIRANJE U USLOVIMA TRANIZICIJE I KRIZE, autor Dobrila Vujić
 • PRIMENA NEUROPSIHOLOŠKE DIJAGNOSTIKE, autor Ivana Leposavić
 • TRENING ZA TRANZICIJU KARIJERE, autor Višnja Helajzen
 • KURS ZA PRIMENU PROGRAMA SPSS U CILJU STATISTIČKE OBRADE PODATAKA, autori Lazar Tenjović i Panta Kovačević

PRESTAVLJANJE OBAVEZNIH I IZBORNIH PROGRAMA OBUKA NAMENJENIH ZAPOSLENIMA U OBRAZOVANJU,  a koje je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ovi programi se nalaze u Katalogu stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/2010 godinu:

 • KOMUNIKACIJA U VASPITANJU, autor Đurđevka Kasagić
 • INTERAKCIJA ZA DETE, autor Aleksandra Jovanović Mađar
 • PRIPREMA ZA JAVNI NASTUP - OVLADAVANJE TREMOM, autori Blanka Bogunović i Tijana Mirović
 • RADIONICE PROFESIONALNE ORIJENTACIJE - NA PUTU IYBORA ZANIMANJA, autor Jelana Uvalin Matić
 • ADOLESCENCIJA - PSIHOLOGIJA, PSIHOPATOLOGIJA, PREVENCIJA, autori Jelena Vlajković, Vesna Brzev Ćurćić i Vojislav Ćurčić
 • OCENJIVANJE U FUNKCIJI UČENJA, autor Radmila Korica Tošović
 • PROFESIONALNO OSNAŽIVANJE ŠKOLA, autor Ivan Kos
 • OBUKA ZA PRIMENU TESTA TIP-1, autori testa Ivan Ivić, Milan Milinković, Ana Pešikan, Aleksandar Bukvić
 • PRAKTIČNO-DELATNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INTELEKTUALNOG RAZVOJA MALE DECE, autor Đurđevka Kasagić
 • PROFESIONALIZAM - JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE U OBRAZOVANJU, autori: Mirjana Trkulja i Lidija Miškeljin
 • EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I UPRAVLJANJE ODELJENJEM, GRUPOM I PROCESOM UČENJA, autori Mirjana Trkulja i Smiljana Grujić
 • BULING - VRŠNJAČKO NASILJE, autor Mirjana Vuksanović
 • "10 KORAKA" - PROGRAM PREVENCIJE BOLESTI ZAVISNOSTI, autori Spomenka Čirić Janković i Jasmina Knežević Tasić
 • SARADNJA NASTAVNIKA I RODITELJA KAO PODRŠKA DAROVITIM UČENICIMA - autori Blanka Bogunović I Tijana Mirović
 • ASERTIVNOST - ALTERNATIVA NASILJU ILI KAKO SPREČITI NEPRIMERENO PONAŠANJE UČENIKA U ŠKOLI, autor Radmila Korica Tošović i Nevenka Drašković Ivanović

PREDSTAVLJANJE SARADNJE CENTRA ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I MEDIJIMA, KAO I SA ITALIJANSKOM IZDAVAČKOM KUĆOM GIUNTI.

NA KRAJU PROMOCIJE DODELJENA JE I NAGRADA IZ FONDA DR IVANA KOSA. Dobitnik nagrade je student novosadskog fakulteta Ivana Rakić za najbolji seminarski rad u protekloj godini.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 122 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović