Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Screenshot 463 1 min

U četvrtak, 08.07.2021. god je pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Fondacije BFPE za odgovorno društvo organizovan društveni dijalog o zaštiti i unapređenju prava građana u oblasti mentalnog zdravlja. Učesnici dijaloga bili su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kao i NVO sektora.

detaljnije

Ispred DPS-a dijalogu je prisustvovao predsednik društva prof. Ivan Jerković.

Na poziv Ministrastva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u sastav Tima za organizovanje dijaloga uključene su u svojstvu eksperata i 2 psihologa, ujedno članovi DPS i IO DPS - Ksenija Kolundžija i Anita Popović.

Evo i usaglašenih obavezujućih postupanja:

🔸Doneti novi zakon kojim se regulišu uslovi za obavljanje psihološke delatnosti (postojeći je uopšten i ne reguliše sve oblasti psihološke delatnosti);

🔸Jedinstveni registar pojedinaca, strukovnih organizacija, institucija i privatnih organizacijakoje se bave očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja;

🔸Formiranje centara, savetovališta, za preventivnu zaštitu, unapređenje mentalnog zdravlja i pružanja psihološko-socijalnih usluga na lokalnom nivou (nezavisno od zdravstvenih centara);

🔸Preporuka da medijsko izveštavanje bude u skladu sa zaštitom ličnosti žrtava kao i destigmatizacija korisnika psihološko-socijalnih usluga (kroz stručne, eduktivne sadržaje približiti i ohrabriti pojednice za korišćenje usluga);

🔸Uvesti obaveznu edukaciju stručnjaka u obrazovanju, vaspitanju i adekvatnom usmeravanju dece u riziku, a u vezi sa mentalnim zdravljem;

🔸Uvesti obaveznu edukaciju o mentalnom zdravlju i prepoznavanju mentalnih smetnji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;

🔸Edukacija za pomagače (jedinstvena edukacija za stručnjake,pružaoce pomoći u oblasti mentalnog zdravlja);

🔸Sprovođenje kontinuirane primarne prevencije na svim nivoima i uzrastima radi podizanja svesti kod građana Republike Srbije o značaju i uticaju mentalnog zdravlja naukupan zdravstveni status i kvalitet života (najpre kroz informisanje i edukaciju iz oblasti mentalne higijene počev od najmlađih uzrasta);

🔸Uspostaviti veću saradnju resornih Ministarstava i nevladinih organizacija iz oblasti unapređenja mentalnog zdravlja;

🔸Vratiti u obrazovni sistem formalno obrazovanje u oblasti mentalnog zdravlja;

🔸Uvažavajući stav učesnika današnjeg dijaloga, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nastaviće sa organizovanjem dijaloga na temu mentalnog zdravlja.

Snimak možete pogledati na sledećoj stranici:

https://www.youtube.com/watch?v=EG1SAikYBU0

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 191 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović