O delatnostima Centra
  • Serbian Language
  • English (UK)

Носилац пројекта Педагошко друштво Србије

 Пројекат подржавају  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ и Друштво психолога Србије

У Србији je због проглашења ванредног стања услед епидемије привремено обустављана непосредна настава у школама, што не значи и обустављање васпитно-образовног рада са ученицима у основним и средњим школама. У том смислу је МПНТР припремило оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.

Оперативни план МПНТР-а дефинише да је потребно да стручни сарадници, педагози и психолози, помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима. 

У складу са тим, Пројекат је осмишљен тако да се успостави систем подршке за педагоге и психологе - стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/законским заступницима у ванредним условима. Пројекат предвиђа  успостављање онлајн репозиторијума на Националном образовном порталу Завода за унапређивање образовања и васпитања, који ће садржати отворене образовне ресурсе: писане материјале за преузимање, сценарија радионица, онлајн презентације и вебинаре на теме које се могу користити у тренутној ситуацији, али и касније у раду са ученицима, наставницима и родитељима.

Све актуелне вести, садржаје, време објављивања, начине укључивања у вебинаре и слично редовно можете пратити на сајтовима Педагошког друштва Србије, www.pedagog.rs и Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

Позивамо педагоге и психологе запослене у школама да узму активно учешће у креирању ове базе образовних ресурса  достављањем радова на теме које су предвиђене Пројектом.

Списак тема, начини и  услови за обраду тема, рокови за достављање и начини одабира тема за објављивање налазе се у наставку.

 Погледајте детаљан списак тема УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ МАТЕРИЈАЛА


 

 

 
 
 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović