Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)
Statistika u psihologiji TenjovicL

STATISTIKA U PSIHOLOGIJI
Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 2020.

Lazar Tenjović

redovna cena: 1490 dinara

cena sa popustom: 1350 dinara


Knjiga je prvenstveno namenjen studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao osnovno štivo za kurseve Statistika u psihologiji 1, Statistika u psihologiji 2, Odabrane teme iz statistike i psihometrije i Multivarijaciona statistika u psihologiji. Prvih sedam glava, kao i glava XI mogu poslužiti kao korisno štivo i studentima pedagogije i andragogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu koji slušaju kurs Statistika u istraživanju obrazovanja. Može biti korisna i istraživačima u psihologiji i srodnim naukama kao pomoćna literatura pri statističkoj analizi podataka.


U knjizi su prikazani osnovni statistički postupci koji se najčešće koriste za analizu podataka psiholoških istraživanja i istraživanja u srodnim oblastima. Osim sažetog prikaza teorijske i matematičke osnove svakog postupka, dato je i objašnjenje načina na koji se statistička metoda može primeniti pomoću programa SPSS. Delovi teksta u kojima je objašnjen postupak primene date metode u programu SPSS sadrže i primere ispisa iz ovog programa, kao i komentare ispisa. 

Ovo izdanje sadrži tekst koji je u znatnoj meri izmenjen i dopunjen u odnosu na prethodno izdanje. Pored prikaza univarijatnih (t-test, analiza varijanse, korelaciona i regresiona analiza, neparametrijski postupci) i multivarijantnih (klaster analiza, kanonička korelaciona analiza i analiza glavnih komponenti) statističkih metoda koje se najčešće koriste u analizi podataka psiholoških istraživanja, uključena su i dva nova poglavlja – binarna logistička regresija i analiza multidimenzionalnih kontingencijskih tabela i uvod u loglinearne modele. Glave o Kanoničkoj diskriminacionoj analizi i Analizi vremenskih serija sadrže tekst koji je praktično u celini nov u odnosu na prethodno izdanje knjige. 

  
Knjiga sadrži i dva dodatka. Dodatak 1 sadrži sažet prikaz osnovnih znanja iz teorije verovatnoće neophodnih za razumevanje statističkog zaključivanja, dok Dodatak 2 sadrži veoma kratak i sažet prikaz osnovnih pojmova iz matrične algebre.

 

Naručivanje: e-mail dpscpp@orion.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, adresa Đušina 7/III Beograd

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović