Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

Publikacije

 medijacija

MEDIJACIJA: PRINCIPI, PROCES, PRIMENA

priredila Tamara Džamonja Ignjatović

redovna cena: 1500 dinara

cena sa popustom: 1200 dinara

vigotski-koji-jeste

VIGOTSKI KOJI JESTE

autor: Jovan Mirić

redovna cena: 1300 dinara

cena sa popustom: 1040 dinara

 knezevic

PROFESIONALNA SELEKCIJA: ELEMENTI, IZAZOVI I JEDNO PRAKTIČNO REŠENJE

KNJIGA II: LIČNOST

Goran Knežević

regularna cena:1750 dinara

cena sa popustom: 1400 dinara

uvod

UVOD U PSIHOLOGIJU, drugo dopunjeno izdanje

autor: Stanislav Fajgelj

redovna cena: 1750 dinara
cena sa popustom: 1400 dinara

opacic

PROFESIONALNA SELEKCIJA: ELEMENTI, IZAZOVI I JEDNO PRAKTIČNO REŠENJE

KNJIGA III: PROFESIONALNA INTERESOVANJA

Goran Opačić

redovna cena: 1750 dinara

cena sa popustom: 1400 dinara

 Prica-u-igri

PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI
interaktivne priče za decu

autor: Dušica Bojović

redovna cena: 1400 dinara

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić