Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

Publikacije

menadzment-ljudskih-resursa

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA I KVALITET

dr Dobrila Vujić

redovna cena: 1540 dinara

cena sa popustom: 1230 dinara

zbornik5

OPŠTA PSIHOLOGIJA
Zbornik 5

redovna cena: 712.50 dinara

cena sa popustom: 570 dinara

medjuljudski

PSIHOLOGIJA MEĐULJUDSKIH ODNOSA

prof. dr Radojica Bojanović

redovna cena: 1075 dinara

cena sa popustom: 860 dinara

zbornik3

KOGNITIVNI RAZVOJ DETETA
Zbornik 3

redovna cena: 850 dinara

cena sa popustom: 680 dinara

zdravstvena

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

dr Dušica Berger

redovna cena: 900 dinara

cena sa popustom: 720 dinara

socijalna

METODE I TEHNIKE SOCIJALNOPSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

prof. dr N. Havelka, prof. dr B. Kuzmanović, prof. dr D. Popadić

redovna cena: 1075 dinara

cena sa popustom: 860 dinara

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić