Seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Poštovane kolege i prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da objavimo da će prva internacionalna naučna konferencija Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja biti održana od 24. do 26. oktobra 2019. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Organizatori konferencije su: Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Sekcija za psihologiju muzike, Društvo psihologa Srbije.

Više o samoj konferenciji, temama i načinima učestvovanja možete naći na veb sajtu konferencije Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja.

Organizacioni odbor

Konferencija PAM-IE 2019

Dear colleagues and friends,

We are pleased to announce the first international conference, Psychology and Music –Interdisciplinary Encounters, which will be held from 24 – 26th October 2019 at the University of Arts in Belgrade. Conference organizers are: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade, Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade and Psychology of Music Section, Serbian Psychological Society.

More about conference, themes and participation you may find at conference web site Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters.

Organizing Committee

Conference PAM-IE 2019

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić