Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К4

Приоритет: П4 

Аутори:

Лидија Ристић-Милојевић, дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија „Бора Станковић“ Ниш

Реализатори:

Лидија Ристић-Милојевић, дипломирани психолог; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог; Светлана Петровић, дипломирани педагог, Техничка школа Књажевац; Марија Милановић, дипломирани психолог, Енглеско развојно забавиште „Менссана“; Иван Анђелковић, мастер психолог, Филозофски факултет у Нишу; Борис Херман, специјални педагог.

Општи циљеви:

Унапредити вештине комуникације код наставника, стручних сарадника, васпитача и директора установа и мотивисати их да технике асертивне комуникације примењују у раду са децом, као и у међусобној комуникацији.

Специфични циљеви:

Остварити увид у узроке неадекватне комуникације; Идентификовати проблеме који настају када лоше комуницирамо, са освртом на последице лоше комуникације у одељењу и школи; Истаћи разлику између асертивне и неасертивне комункације; Увежбавање активног слушања; Представити учесницима технике асертивне комуникације, са акцентом на оне које су погодне за рад са децом; Представити учесницима поруке које (не) треба упућивати ученику (детету); Истаћи бенефите асертивне комуникације и значај за развијање здраве и самопоуздане личности и квалитетних међуљудских односа; Увежбавање асертивне комуникације кроз играње улога.

Теме програма:  

  1. дан - Упознавање и очекивања; шта је комуникација; асертивна, агресивна и дефанзивна комункација; узроци неадекватне комуникације; проблеми који настају када лоше комуницирамо; последице лоше комуникације у одељењу и школи; вербална и невербална комуникација
  2. дан - Активно слушање; технике асертивне комуникације; поруке које (не)треба упућивати ученику (детету); упућивање критике и похвале ученику; увежбавање асертивне комуникације у специфичним ситуацијама - играње улога.

Циљна група:

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Величина групе: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić