Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К4

Приоритет: П4

Аутори:

Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Београд; Катарина Станић, дипломирани психолог Средња медицинска школа; 

Реализатори:

Катарина Крстић, дипломирани психолог; Катарина Станић, дипломирани психолог; Мирјана Лажетић, дипл. инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“, Олгица Гигић, дипломирани психолог, ПУ „Раковица“

Општи циљеви:

Унапређење знања и вештина учитеља, наставника, стручних сарадника и менаџмента школе за сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу са школом.

Специфични циљеви:

Стицање знања о основним типовима "тешких родитеља" и њиховим тенденцијама у понашању које отежавају и блокирају ефикасну сарадњу. Разумевање понашања „тешких родитеља„ и његових ефеката; обука наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања; овладавање техникама за редуковање негативног стреса; унапређење знања и вештина у раду са пасивним родитељима; унапређење знања и вештина у раду са пасивно-агресивним родитељима; унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима; унапређење знања и вештина у раду са манипулативним родитељима; овладавање вештинама и начинима за излазак из расправе тако да обе стране буду победници; стицање знања о давању повратне информације тешким родитељима.

Теме програма:  

  1. дан - Ко су „тешки родитељи“, разумевање понашања „тешких родитеља“ и његових ефеката; не(контрола) расположења у раду са родитељима и до чега доводи; како људи превазилазе (управљају) непријатним осећањима; стрес- начини за редуковање стреса;
  2. дан - Рад са пасивним родитељима; рад са пасивно-агресивним родитељима; карактеристике пасивно-агресивних родитеља, начин реаговања, препоруке за рад са њима; рад са манипулативним родитељима; како да обе стране из расправе изађу задовољне; како дати повратну информацију родитељима.

Циљна група:

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи.

Величина групе: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić