Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К2

Приоритет: П3

Аутори:   

Бранкица Ристић, дипломирани психолог и психотерапеут, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд;

Реализатори:

Бранкица Ристић, дипломирани психолог и психотерапеут, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд; 

Општи циљеви

Оспособљавање наставника стручних сарадника и васпитача у домовима ученика за осмишљавање и извођење радионица и интерактивних техника у обради васпитно-образовних садржаја, у сврху јачања професионалних капацитета у примени иновативних метода рада.

Специфични циљеви:

1. Оспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача да креирају радионице, односно користе специфичне интерактивне технике у раду водећи рачуна о конкретним циљевима обраде одређених васпитно-образовних садржаја. 

2. Мотивисање наставника, стручних сарадника и васпитача да примењују стечена знања на пољу интерактивног рада у раду са адолесцентима и на тај начин унапреде ниво васпитно-образовног рада у целини.

Теме програма : 

Претходна искуства и очекивања;  преферирани стилови учења; изградња структуре кроз варирање динамике и начина рада; планирање активности у складу са општим и специфичним циљевима; технике рада са групом; начини саопштавања повратне информације; вештине јавног наступа; креирање радионице; тешкоће у раду са групом; наставник/васпитач као водитељ радионице; концепт уважавања; сумирање, евалуација и договор о праћењу ефеката семинара у пракси.

Циљна група:

наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке,балетске,ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,балетске,ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи

Величина групе: 25               

Трајање:  један дан  (8 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić