Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К3        

Приоритет: П2

Аутор: 

Тања Дојић, Дипломирани психолог, Предшколска установа „11. април“, Нови Београд

Реализатори:

Тања Дојић, дипломирани психолог, ПУ „11.април“ Нови Београд; Ангелина Матацун, наставник предшколског васпитања и образовања, ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун; Слава Тимарац, професор педагогије; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

Општи циљеви:

Оснаживање професионалних компетенција у процесу објективног систематског посматрања и праћења деце, документовања података добијених посматрањем, планирања активности и индивидуалне подршке за дете.

Специфични циљеви:

Освешћивање значаја улоге посматрача, увиђање сложености процеса посматрања и препознавања снага детета у контексту дечјег вртића; унапређивање знања објективног систематског посматрања са циљем откривања података корисних за планирање активности на основу посебности групе; планирање индивидуалне подршке за дете; развијање вештина интерпретације, систематизације, примене и размене података о деци добијених на основу систематског посматрања.

Теме програма:  

Умеће посматрања; Умеће бележења

Циљна група:

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Величина групе: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić