Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К4

Приоритет: П4

Аутори:  

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика „Јелица Миловановић„; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић”

Реализатори:

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић'' Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика „Јелица Миловановић„; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић”

Општи циљеви:

Овладавање и унапређивање вештина вођења саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима.

Специфични циљеви:

Упознавање са релевантним принципима и теоријским приступима у процесу саветовања. Разумевање значаја и специфичности педагошко-саветодавног рада. Подршка осетљивости и личне компетенције за препознавање и решавање развојних проблема у адолесцентном периоду. Развијање вештина комуникације у саветодавном разговору. Јачање професионалне компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада. Приступ и укључивање родитеља у саветодавни рад. Оспособљеност за вођење саветодавног разговора са ученицима и родитељима. Појачавање свесности о сопственим капацитетима за пружање помоћи и препознавање тренутка када упутити дете код одговарајућих стручњака.

Теме програма:  

Развојне карактеристике адолесцената; Теоријски приступи и типови саветовања; Облици и фазе саветодавног разговора; Методе и технике саветодавног разговора; Саветодавни рад са родитељима; Развијање личне компетенције и укључивање стручне помоћи; Етика саветодавног рада и најчешћи проблеми.

Циљна група:

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник).

Величина групе: 30

Трајање: један дан (8 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić