Instruktivni seminar iz motivacionog intervjua
  • Serbian Language
  • English (UK)

Datum održavanja: biće određen naknadno
Trajanje: jedan semestar (36 sati): 18 sati supervizije neuropsiholoških protokola (bez izveštaja) dobijenih na osnovu neuropsihološkog ispitivanja koje su obavili polaznici i 18 sati supervizije kompletnih neuropsiholoških protokola (uključujući neuropsihološki izveštaj) koje će, takođe, prezentovati i priložiti polaznici.
Mesto održavanja: Beograd

 

CILJEVI:
- intenzivno uvežbavanje u primeni neuropsihološke baterije testova, njihovom ocenjivanju i tumačenju rezultata;
- savladavanje osnovnih principa integracije podataka i pisanja izveštaja.

 

POLAZNICI:
- psiholozi koji poseduju sertifikat o završenom "Uvodnom kursu za primenu neuropsihološke dijagnostike", kao i oni psiholozi koji poseduju sertifikate o završenom sličnom kursu kod nekog drugog edukatora;
- poželjno je da polaznici budu zaposleni u institucijama u kojima postoje uslovi za sprovođenje procedure neuropsihološkog ispitivanja;
- polaznici će na prvu sesiju doneti po jedan neuropsihološki protokol koji uključuje lične podatke ispitanika (starost, mesto stanovanja, zanimanje, godine obrazovanja; bračni status i deca; maternji jezik , dešnjak - levak, levaštvo u srodnika prvog stepena), uputnu dijagnozu, anamnezu (glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, socijalno-epidemiološki podaci, neurološki nalaz, (dopunski nalazi) sa obrađenim rezultatima (bez neuropsihološkog izveštaja)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić