Почетна

О Друштву

Часопис Психологија

Конгрес психолога Србије

Центар за примењену психологију

Психолошке новине

Контакт

Чланство у 2022.


70 godina Drustva kvadratПоштоване колегинице и колеге психолози,

Уколико већ нисте обновили своје чланство за 2022. годину, позивамо Вас да нам се придружите. И ове године ћемо настојати да пружимо најбоље погодности за своје чланове. Подсећамо Вас и на додатне попусте уколико се одлучите за групну уплату за десет и више психолога из исте установе, секције или подружнице.

 

Као активни члан Друштва:

 • аутоматски постајете и члан Европске Федерације Психолошких Асоцијација (ЕФПА)
 • отварате могућност да својим ангажовањем у секцијама и подржницама, иницијативом и креативношћу унапредите рад Друштва и психолошке струке у целини
 • бирате да својим доприносом штитите интегритет психолога и психолошке струке
 • добијате могућност стручног усавршавања на семинарима и вебинарима Друштва психолога и Центра за примењену психологију
  учешћа на научно-стручним скуповима по бенефицираној цени која важи само за чланове
 • стичете право да преко Друштва акредитујете свој семинар
 • као члан националног струковног удружења, стичете предност на конкурсима министарстава и других релевантних организација
 • бесплатна годишња претплата на Психолошке новине и попуст на научни часопис „Психологија“ као и на котизацију за Конгрес психолога Србије – наш највећи стручни скуп у земљи
 • колегинице и колеге који дипломирају имају право на бесплатно чланство у Друштву у текућој години
 • чланови имају отворену могућност да објављују ауторске чланке у Политикином недељном магазину http://www.dps.org.rs/163-vesti/1534-tekstovi-za-politikin-nedeljni-magazin
 • повећате видљивост својих професионалних компетенција у јавости преко регистра додатног стручног усавршавања који се формира само од наших чланова и биће истакнут на званичној интернет страници Друштва.
 • Имате право на потврду ДПС за различите видове додатног стручног усавршавања које припада неформалном образовању а који су признати од стране нашег удружења  http://www.dps.org.rs/163-vesti/1524-anketa-o-obukama

Више информација на линку: http://dps.org.rs/clanstvo/o-clanarini

 

Чланство у 2022.

 Друштво психолога Србије

 • Српски језик
 • English

Пријава радова за 70. научно-стручни скуп психолога је у току. Очекујемо вашу пријаву, а овим упутством желимо да вам олакшамо процес пријављивања рада и обезбедимо да ваша пријава буде у складу са усвојеним стандардима.

Као и до сада, рад на Конгресу ће се одвијати кроз различите форме. За сваку од предвиђених форми навели смо кратка објашњења, упутства и линк за пријаву. Молимо вас да пратите упутства.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • ПРИЈАВА РАДОВА ОТВОРЕНА ЈЕ ДО 10. АПРИЛА
 • РОК ЗА РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА ЈЕ ТРИ НЕДЕЉЕ ПО ПРИЈЕМУ РАДА

Након пријаве, аутори ће добити обавештење да је њихова пријава регистрована. Радови који пристигну након крајњег рока неће се разматрати.

Молимо вас да поштујете предвиђене рокове како би радови били на време рецензирани и како би било довољно времена за евентуалне исправке.

Препорука је да се не чека крајњи рок будући да ће и ове године рецензије пратити динамику пријаве радова.

Рецензирају се сви радови, а рецензенти су из области коју је аутор означио. Аутори ће бити обавештени и уколико у њиховим радовима нису потребне измене. Сва комуникација ће се обављати с аутором чија је емаил адреса наведена у пријави рада, а који преузима на себе одговорност да обавештава и преостале коауторе. Рад би требало да измените у складу са сугестијама рецензента у року од десет дана и поново га пошаљете.

Књига резимеа ће бити издата у електронској форми и у њој ће се наћи прихваћени радови аутора који су се регистровали за учешће на скупу.

Саопштења на скупу од националног значаја имају категорију М64 и вреде 0,5 поена. Саопштења се могу наћи у оквиру симпозијума, у оквиру тематских сесија и у оквиру постер презентације.

Сале у којима ће се Конгрес одржавати опремљене су рачунарима и пројекторима. Уколико постоје додатни технички захтеви за презентацију вашег рада, молимо вас да то назначите у формулару за пријаву радова.

Симпозијум

Симпозијум се бави научно релевантном темом из неке области психологије коју осмишљава водитељ, а у чијем разматрању учествује више аутора са својим радовима. Аутори приказују радове, након чега се води расправа. Водитељ на крају симпозијума даје закључну оцену. Симпозијум траје максимално 90 минута, време за појединачна излагања је 10 минута, а учествује 4 до 6 излагача.

Начин пријаве симпозијума:

- Водитељ симпозијума формулише тему и позива ауторе који ће излагати радове. Аутори своје резимее, уређене у складу са упутством за саопштења, достављају водитељу.

- У пријави, водитељ наводи тему симпозијума и кратко образложење теме (између 1500 и 2500 карактера са размацима).

- Водитељ, у истом формулару, пријављује и сва појединачна саопштења учесника.

- Водитељ симпозијума може да пријави најмање 4, а највише 6 учесника.

- Комуникација око рецензија обавља се с водитељем симпозијума.

Пријава симпозијума

Округли сто

Округли сто је научно-стручна трибина о једној теми с водитељем и више учесника. Свако од учесника износи своје виђење проблема или осветљава један његов аспект. Расправа, с учешћем публике, може да се води након дискусије свих учесника, али и после појединачних саопштења.

Максимално трајање округлог стола је 90 минута.

Начин пријаве округлог стола:

- Водитељ округлог стола формулише тему округлог стола, сам позива и организује учеснике.

- У пријави, водитељ наводи тему округлог стола, образложење теме (између 1500 и 2500 карактера са размацима) и имена учесника, којих може бити између 4 и 8.

- Наравно, могуће је да дође до промене у листи учесника при реализацији округлог стола.

Пријава округлог стола

Састанак секције ДПС-а

Секције које су организоване у оквиру ДПС-а могу током Конгреса организовати своје састанке.

Верујемо да је Конгрес добра прилика за ове састанке јер се штеди време које је иначе потребно да се утврди погодан термин састанка и да учесници допутују. Секције у оквиру теме састанка могу организовати размену искуства и дискусију о релевантним питањима која постају значајна за чланове секције и област којом се секција бави.

Начин пријаве састанка секције ДПС-а:

- Потребно је да председник секције или неко од чланова у формулару за пријаву напише назив секције, тему састанка и да наведе очекивани број учесника.

- Пожељно је, али није обавезно, да се наведе и предлог дневног реда састанка уколико се унутар дате теме планира разматрање различитих тачака.

Пријава састанка секције ДПС-а

Усмено саопштење

Усмена саопштења су презентације научних или стручних радова појединачних аутора пред групом слушалаца. Аутори дефинишу тему и област којој тема припада.

Предвиђено је да излагање радова траје 10 минута, а питања и дискусија након тога 5 минута.

Саопштења могу бити из следеће категорије:

- оригинални научни рад;

- прегледни (теоријски) рад;

- стручни рад.

Начин пријаве усменог саопштења

- Потребно је да аутори у формулару за пријаву наведу наслов, резиме рада (између 1500 и 2500 карактера са размацима) и кључне речи (између 3 и 5). 

- У пријави је битно јасно назначити категорију саопштења.

- Резиме оригиналног научног рада треба да садржи најважније информације о предмету и циљу истраживања, опис методологије, кратак приказ најзначајнијих резултата и основне закључке.

- Резиме теоријског/прегледног рада треба да садржи опис проблема и циљеве рада, основне поставке, закључке и импликације за истраживања и праксу.

- Резиме стручног рада треба да садржи циљ рада, опис практичне делатности, резултати рада (примене психолошке интервенције), препоруке за унапређење.

- Резиме не треба да садржи референце, табеле и графиконе.

Програмски одбор ће појединачне радове груписати у тематске целине (назначене у програму Конгреса као ТЕМАТСКЕ СЕСИЈЕ). 

Аутор може да пријави највише три рада/презентације у облику усменог саопштења или постера (нпр. 1 усмено саопштење и 2 постера), а може бити први аутор на највише два.

Пријава усменог саопштења

  

Постер

Постер је презентација научног или стручног рада у визуелном (графичком) облику. 

Постери могу бити из следеће категорије:

- оригинални научни рад;

- прегледни (теоријски) рад;

- стручни рад.

Величина постера би требало да буде А0 (84 x 119 цм). Елементи постера (слике, табеле, графици, цртежи, фотографије) требало би да буду јасно читљиви са удаљености од 1,5 м. Величина текста не би требала бити мања од 20-пт. При том, користите фонт који је лако прочитати са даљине (Ариал, Тимес Неw Роман, Цалибри). За слова у главном наслову користите фонт 100.

Постери ће бити изложени у конгресном простору.

Начин пријаве постера:

- Потребно је да аутори у формулару за пријаву наведу наслов, резиме рада (између 1500 и 2500 карактера са размацима) и кључне речи (између 3 и 5). 

- У пријави је битно јасно назначити категорију постера.

- Резиме оригиналног научног рада треба да садржи најважније информације о предмету и циљу истраживања, опис методологије, кратак приказ најзначајнијих резултата и основне закључке.

- Резиме теоријског/прегледног рада треба да садржи опис проблема и циљеве рада, основне поставке, закључке и импликације за истраживања и праксу.

- Резиме стручног рада треба да садржи циљ рада, опис практичне делатности, резултати рада (примене психолошке интервенције), препоруке за унапређење.

- Резиме не треба да садржи референце, табеле и графиконе.

Аутори имају обавезу да буду поред постера у време које је предвиђено програмом како би разговарали и одговарали на питања заинтересованих. 

Најбољи постер ће бити награђен.

Пријава постера

Радионица и семинар

Радионица је практични облик рада у којем сви присутни непосредно учествују, а водитељи усмеравају рад.

Семинар представља предавања и вежбе о изабраној научно-стручној теми, примени психолошких инструмената, софтвера и сл. Број учесника на радионицама и семинарима је ограничен, а могу трајати највише 3 сата.

Начин пријаве радионице и семинара

- Потребно је да водитељи радионице или семинара у формулару за пријаву рада наведу:

- назив радионице или семинара,

- опис садржаја (између 1000 и 1500 карактера са размацима),

- циљ,

- минималан и максималан број учесника,

- предвиђено трајање и

- да ли је радионица и/или семинар лиценциран (да ли се наплаћује и цена); за семинаре који се лиценцирају односно плаћају биће одређен посебан дан.

Важно за пријаву радионице (преузмите документ)

Пријава радионице и семинара

Промоција књига из психологије

Промоција књига има за циљ упознавање учесника Конгреса са најновијим издањима из области психологије. На овогодишњем Конгресу то би значило укључивање издања објављених током 2021. и до краја марта 2022. године.

О новим издањима на промоцији би говорили сами аутори, рецензенти и евентуално посебно позвани гости. Промоција књига би трајала максимално 60 минута укључујући и питања публике.

Н.Б. Промоција с елементима продаје књиге на Конгресу се регуилише посебним уговором са ЦПП-ом, те Вас молимо да се за информације о томе обратите директно ЦПП-у.

http://www.dps.org.rs/centar-za-primenjenu-psihologiju/kontaktirajte-nas

Начин пријаве промоције књиге са елементима продаје:

 • Склапање уговора са ЦПП-ом о условима организовања продаје
 • Пријава садржаја и учесника промоције

Пријава промоције књиге

Уколико имате било каквих недоумица или проблема са пријавом рада, обратите се на мејл: kongres@dps.org.rs

 

На мрежи

Ко је на мрежи: 158 гостију и нема пријављених чланова

Мејлинг листа

Пријавите се за мејлинг листу ДПС

Контакт подаци

Адреса: Ђушина 7, 11020 Београд
Тел: +381 11 3232961, +381 11 3035131
Имејл: dpscpp@orion.rs

Уредник и администратор сајта: Душко Кљајић
Секретар ДПС: Марија Вукотић Одаловић