Istorijat
  • Serbian Language
  • English (UK)
Jedna od osnovnih funkcija Društva psihologa Srbije jeste stručno usavršavanje i uzajamna razmena iskustava psihologa.Medju više različitih oblika stručnog okupljanja i kominiciranja (sekcije, tribine, savetovanja, seminari, časopis Psihologija, Psihološke novine, itd), najznacajniji oblik je naučno stručni skup: Sabor psihologa Srbije.Na Saboru, koji ima nivo i značaj kongresa, psiholozi sumiraju rezultate svojih postignuća u prethodnoj godini i vode rasprave o tome.

Svaki Sabor ima noseću temu, pa su tako neke od glavnih bile:

1970, na I Saboru, Šta je naučna psihologija;
1971, na II Saboru, Podsticaji naučnom stvaralaštvu ;
1972, na III Saboru, Kuda idu empirijska istraživanja ;
1973, na IV Saboru, O eklekticizmu u našoj psihologiji;
1974, na V Saboru, Psihologija i savremene društvene potrebe;
1975, na VI Saboru, Intervju u praksi psihologa;
.......
1997, na XLV Saboru, Psihologija i menadžment ljudskih resursa;
1998, na XLVI Saboru, Stres i njegovo prevladavanje;
1999, na XLVII Saboru, Izazovi društvenih previranja i sukoba - odgovori psihologije;
2000, na XLVIII Saboru, Moć i nemoć psihologije;
2001, na XLIX Saboru, Psihologija u demokratskoj Srbiji;
2002, na L Saboru, Evaluacija u psihologiji.
2003, na LI Saboru, Psihologija, biznis i etika
2004, na LII Saboru, Psihologija i praksa - kakva nam psihologija treba
2005, na LIII Saboru, Psihološka struka u Srbiji danaa - spremnost za promene
2006, na LIV Saboru, Izazovi za primenjenu psihologiju u Srbiji
2007, na LV Saboru, Psihologija u Srbiji, Srbija u Evropi
2008, na LVI Saboru; Razvoj i standardizacija u psihologiji
2009, na LVII Saboru, Psihologija u Srbiji - vizija i realnost
2010, na LVIII Saboru, Zdrav pojedinac - zdravo društvo
2011, na LVIX, Naš identitet i društvene promene
2012, na LVX, Merenje i procena u psihologiji
2013, Lepenski Vir, Tri lica psihologije - interdisciplinarnost savremene psihologije
2014, Zlatibor, Profesionalni razvoj psihologa
2015, Zlatibor, Strukovni identitet psihologa i međuresorna saradnja - www.profesionalizacija.psi
2016, Zlatibor, Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi
2017, Zlatibor, Globalizacija i  lokalizacija psihologije
2018, Zlatibor, Futurizam u psihologiji - Psihologija u zoni budućeg razvoja
 


 
U prvih 17 godina (zaključno sa 1969.), postojanja Društva psihologa Srbije nije bilo masovnijih stručnih okupljanja psihologa. Dotad su postojale samo godišnje Skupštine, na kojima se nije radilo stručno, već samo društveno-organizaciono. Između Skupština, organizovani su povremeni ili redovni stručni sastanci, seminari, savetovanja i slični oblici stručnog usavršavanja i razmene iskustava psihologa, sa izlaganjima predavača o pojedinim temama i diskusijom ili bez nje. Takvih oblika stručnog rada bilo je još i više kad su ustanovljeni Sabori psihologa.

Skupština Društva 1969., na predlog Ivana Ivića, donela je zaključak koji će dalekosežno i bitno uticati na aktivnost Društva i razvoj struke i nauke u Srbiji narednih decenija. On glasi: “Ubuduće će se redovna godišnja skupština Društva održavati van Beograda i trajaće dva dana, s tim što će uključivati u svoj rad i čitanje naučnih i stručnih radova i saopštenja”.

Do toga je i došlo već sledeće, 1970. godine, u Aranđelovcu. Godišnja skupština sa stručnim programom, kako je nazivana 1970. i 1971. godine, u Aranđelovcu, preimenovana je 1972. u Godišnji stručni sabor psihologa SR Srbije. Skupština Društva 1972. u Aranđelovcu usvojila je ime stručnog skupa, koje je predložila Komisija za normativno-pravna pitanja DPS. Predlog je glasio: “Skupštine smo nazivali “redovne godišnje, sa stručnim programom” i “vanredne”. Ova imena nisu tačno izražavala prirodu ovih skupova, te predlažemo: da aranđelovački skup dobije novo ime “Stručni sabor psihologa” ili “Godišnji stručni sabor psihologa SR Srbije”...”. Već sledeće godine takav skup dobio je ime Sabor psihologa SR Srbije ’73.

Kasnije je, zbog traženja dotacija, zahtevano da se ovom imenu dodaju kvalifikativni naučni i stručni, pa je Statutom DPS dobijeno konačno ime: Naučno stručni skup - Sabor psihologa Srbije.

Sabori se održavaju svake godine u različitim mestima Srbije

1970. Aranđelovac;
1971: Aranđelovac;
1972. Aranđelovac;
1973. Aranđelovac;
1974. Vrnjačka Banja;
1975. Mataruška Banja;
1976. Kragujevac;
1977. Kragujevac;
1978. Niška Banja;
1979. Novi Sad;
1980. Zlatibor;
1981. Banja Koviljača;
1982. Aranđelovac;
1983. Smederevo;
1984. V. Plana - Pokajnica;
1985. Aranđelovac;
1986. Zlatibor;
1987. Vrnjačka Banja;
1988. Tara;
1889. Kopaonik;
1990. D. Milanovac, Lepenski Vir;
1991. Zlatibor;
1992. Zlatibor;
1993. Zlatibor;
1994. D. Milanovac, Lepenski Vir;
1995. D. Milanovac, Lepenski Vir
1996. Vrnjačka Banja;
1997. Tara;
1998. Aranđelovac;
1999. Beograd;
2000. Vrnjačka Banja;
2001. Subotica;
2002. Vrnjačka Banja;
2003. Banja Koviljača;
2004. Kopaonik;
2005. Sokobanja;
2006. Zlatibor;
2007. Lepenski vir;
2008. Kopaonik;
2009. Palić;
2010. Zlatibor;
2011. Sokobanja
2012, Beograd

IZVOR:
Stojanović, M.:
Društvo psihologa Srbije, 2003.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić