Kongres
  • Serbian Language
  • English (UK)

Treće pozivno pismo

 

Poštovane koleginice i kolege,

 

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da je Programski odbor uložio veliki trud kako bi kvalitet programa Kongresa psihologa bio na nivou kakav naša struka zaslužuje. Plenarni predavači na naučno-stručnom skupu su psiholozi iz zemlje i inostranstva koji su dali veoma veliki doprinos razvoju psihologije, poput profesora emeritusa Pola Ekmana, profesora emeritusa Filipa Zimbarda, profesora Lazara Stankova, profesora Zorana Sušnja, profesora Velimira Popovića, profesora Daga Kolarevića i docenta Olivera Toškovića.

 

Ovogodišnji Kongres psihologa je prilika da svako od nas da doprinos kvalitetu naučno-stručnog skupa koji u našoj zemlji ima najdužu tradiciju, a istovremeno, odgovarajući na izazove potreba za modernizacijom, nastoji da bude konkurentan najeminentnijim svetskim kongresima.

 

Članovi Programskog odbora angažovali su se kako bi Kongres psihologa dobio akreditacije zahvaljujući kojima bi psiholozi iz oblasti socijalne zaštite za učešće na skupu dobili bodove koji su im neophodni za zadržavanje licenci. Takođe, u toku je i akreditacija Kongresa kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja kako bi i psiholozi iz ove oblasti mogli da računaju na bodove ukoliko uzmu učešće na Kongresu.

 

Kako bi program skupa pravovremeno bio dostupan učesnicima, važno je da se svi pridržavamo definisanih rokova. Rok za prijavu radova će biti produžen najkasnije do 10.04.2017. kako bi priliku da prijave rad imali i psiholozi koji nisu stigli da to urade u prvobitno definisanom roku, a da Programski odbor može pripremiti radnu verziju programa do 15.05.2017. godine. Poštovanjem rokova svi učesnici će doprineti kvalitetu organizacije skupa i mogućnosti da blagovremeno imaju uvid u raspored izlaganja na skupu, što je značajno za planiranje dolaska i rezervaciju smeštaja.

 

Na kraju, ističemo važnu novinu u organizaciji psiholoških radionica na Kongresu psihologa. Polazeći od ranijih iskustava, Programski odbor u saradnji sa Društvom psihologa predlaže da organizatori potencijalnih radionica što pre prijave iste. Prihvaćene radionice od strane recenzenata bile bi istaknute na sajtu Društva psihologa od 10.04.2017. godine. Nakon toga  svi zainteresovani učesnici treba da se direktno prijave voditeljima radionica kako bi oni formirali grupu. Društvo psihologa je u želji da obezbedi neki vid garancije da će se prijavljene radionice i održati donelo odluku o neophodnosti potpisivanja ugovora koji je objavljen na linku za prijavu radova. Molimo vas da na to obratite pažnju. Procedura potpisivanja ugovora je u nadležnosti Društva psihologa, te potencijalne voditelje upućujemo nakon objavljene pozitivne recenzije od strane Programskog odbora da sa Društvom psihologa i formalno regulišu svoje učešće na Kongresu.

 

Na kraju nagoveštavamo da će ovogodišnji kongres otvoriti nova i aktuelna pitanja u cilju proširenja potencijalne afirmacije psihološke delatnosti, kao što su, na primer, forenzička psihologija, psihologija marketinga, psihologije obrazovanja, razvoja profesionalne karijere itd. Dosadašnji prijavljeni radovi obećavaju interesantan i koristan program.

 

U ime Programskog odbora:

prof. dr Mirjana Franceško

Katarina Suvajdžić

Zorica Knežević

 Poštovane koleginice i kolege,

Programski odbor 65. naučno-stručnog skupa psihologa, pored poziva za skup i podsećanja na rokove za prijavu radova, želi da vas ukratko informiše o novinama i do sada dogovorenim, interesantnim plenarnim predavanjima. Naša želja je da, zajedno sa vama, dragi učesnici, učinimo ovaj skup informativnim, korisnim i zanimljivim u isto vreme. Pozivamo vas da svojim učestvovanjem na skupu, na najbolji način iskoristimo ovu priliku okupljanja i doprinesemo daljem unapređenju naše nauke i struke.

Sumirajući dosadašnja iskustva i iskazane potrebe učesnika, Programski odbor je upotpunio Uputstva za prijavu radova. U želji da se prezentuju, afirmišu i približe naučna dostignuća, ali i iskustva iz prakse, posebno su definisana uputstva i kriterijumi za procenu teorijskih, empirijskih i stručnih radova. Rad Sekcija, usmeren je na razvoj pojedinih oblasti psihologije. Aktuelne društvene okolnosti su prilika za globalniju implementaciju naučnih istraživanja i psiholoških intervencija. Da li ćemo iskoristiti ovu priliku zavisi samo od nas. Podsetimo da su u prethodnom periodu, povremenu pasivnost psihologa, iskoristili pripadnici drugih struka, nametnuvši se kao lideri u marketingu, menadžmentu, upravljanju ljudskim resursima, stručnim službama u školama, klinikama. U nastojanju da podstaknemo Sekcije da intenzivnije grade put afirmacije psihologa u različitim oblastima, sugerisali smo strukturu programa rada na ovogodišnjem Kongresu.

Inicijativa za promociju novih izdanja knjiga iz oblasti psihologije, motivisala je članove Programskog odbora da preciziraju uputstva i sačine formulare prigodne za ovaj vid učešća.

Da li će u okvirima našeg društva, psihologija ostati nauka, odnosno struka lokalnog karaktera ili će proširiti svoju funkciju postajući potrebna i korisna u okvirima brojnih aktivnosti društvenog života, u velikoj meri zavisi od načina na koji pripremamo mlade, buduće psihologe. Na ovogodišnjem Kongresu, želimo da studenti psihologije, uzmu aktivniju ulogu i prezentuju svoje studentske radove, međusobno se upoznaju, razmene iskustva koja stiču u različitim školama i osmisle dobru zabavu za sve nas. Programski odbor je, tim povodom, predvideo posebnu kategoriju za prijavu studentskih radova i dao inicijativu za samoorganizovanje studenata različitih Fakulteta.

Imamo zadovoljstvo da vas informišemo o plenarnim predavačima, eminentnim psiholozima iz zemlje i inostranstva, koji su prihvatili naš poziv da svojim učešćem doprinesu kvalitetu, raznovrsnosti i atraktivnosti programa skupa. Ovom prilikom se zahvaljujemo članovima Programskog odbora koji su svoje lične kontakte stavili svima nama na raspolaganje, pozivajući velike stučnjake iz oblasti psihologije da nam prenesu deo svog iskustva i rada. Uz napomenu da je razrada programa plenarnih predavanja i dalje u toku, najavljujemo imena i teme plenarnih predavača koji su do sada potvrdili svoje učešće na ovogodišnjem Kongresu.
Philip G. Zimbardo (Stanford University): The secret power of time

Lazar Stankov (Australian Catholic University, Sydney): Konzervativni sindrom i veza izmedju konzervatizma i terorizma


Paul Ekman (University of California San Francisco): Increasing Understanding of Emotion


Zoran Sušanj (Univerzitet u Rijeci): Učinci doživljaja (ne)pravde u organizaciji


Oliver Tošković (Univerzitet u Beogradu): Nepodnošljiva lakoća napora - anizotropija i njen odnos prema akciji


Dag Kolarović (Kriminalističko-policijska akademija): Psihologija kriminala u Srbiji


Velimir B. Popović (Univerzitet u Beogradu): Radikalna imaginacija – odgovor psihologije oslobađanja na izazov globalizacije

Philip G. Zimbardo
, profesor emeritus socijalne psihologije na Stanford Univerzitetu, dobitnik je sedam počasnih doktorata za svoj doprinos psihologiji i društvu. Objavio je više od 300 publikacija i 50 knjiga, istražujući stidljivost, persuaziju, disonancu, vremensku perspektivu, heroizam. Čuven je po svojoj studiji ponašanja u simuliranoj zatvorskoj situaciji (Stanford Prison Experiment).Lazar Stankov diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu u Jugoslaviji 1964. godine i doktorirao psihologiju na Univerzitetu u Denveru, SAD-u 1971. godine. Radio je na Univerzitetu u Novom Sadu od 1971. do 1973. godine i u školi za psihologiju Univerziteta u Sidneju u Australiji više od 30 godina. Držao je predmete iz oblasti procene i individualnih razlika. Fukus njegovog istraživanja bio je na inteligenciji, ličnosti i pitanjima koja se odnose na merenje kognitivnih i ne - kognitivnih osobina. Bio je vodeći istraživač u Edukativno - istraživačkom timu (ETS) na Prinstonu, Nju Dzerziju od 2003. do 2007. godine, koji je izvršio veliku kros-kulturalnu studiju o razlikama u ličnosti, društvenim stavovima, vrednostima i društvenim normama.  Između 2008. i 2011. godine bio je u Nacionalnom institutu za obrazovanje u Singapuru i početkom 2014. godine do sad predaje na Australiskom Katoličkom institutu u Sidneju. Trenutno se bavi kros - kulturalnim studijama, procenom ekstremističkog militarnog razmišljanja, ulozi ne-kognitivnih faktora u inteligenciji i postignućima, i odnosu između procesa odlučivanja i inteligencije.    

 

Paul Ekman
, profesor emeritus psihologije (Univerzitet Kalifornija, San Francisko), veoma je zaslužan naučnik u oblasti  proučavanja emocija i njihovih facijalnih ekspresija. Kao sledbenik Darvinovog učenja o emociji, istraživao je biološke korelate primarnih emocija, dokazujući univerzalnost njihovih ekspresija. Istovremeno, naglašavao je i ulogu pravila kulture u ispoljavanju emocija. Autor je “Atlasa emocija”, instrumenta za precizan opis facijalnog ponašanja (FACS), kao i instrumenata za obučavanje tačnog prepoznavanja mikroekspresija (METT) i suptilnih emocija (SETT). Istraživao je neverbalne znake laganja u formi sakrivanja i falsifikovanja emocija.


Prof. dr. sc. Zoran Sušanj diplomirao je psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao stručnjak za kadrovska pitanja u DINA-Petrokemiji Omišalj, kao vojni psiholog u Hrvatskoj vojsci, kao savetnik u AT Adria Zagreb te kao asistent i docent na Odseku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gde je trenutno zaposlen u zvanju redovnog profesora.

Prof. Sušanj predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj. Nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na diplomskim i postdiplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku i Zagrebu, Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Osijeku, Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Pravnog fakulteta u Rijeci i Visokog učilišta Vern u Zagrebu. Bavi se naučnim istraživanjima radne motivacije, rukovođenja, organizacijske pravednosti i organizacijske klime i kulture. Prof. Sušanj objavio je četrdesetak naučnih i stručnih radova kao i dve knjige. Od 2010. do 2014. godine na poziciji je rukovodioca Odseka za psihologiju Sveučilišta u Rijeci. Studenti ga smatraju odličnim profesorom predavačem s mnogo iskustva u svome području, a osim navedenog omiljen je i zbog toga što je studentima uvek dostupan i spreman pomoći.

                                                                                       
 Doc. dr Oliver Tošković, rođen je 1977. u Ostrovu kod Požarevca. Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Radio je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture, kao i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za psihologiju u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata: Bazični kognitivni procesi i funkcije, PISA – Programme for International Student Assesment, TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study, IEA, Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, Tempus project Education policy master programme. Od 2007. godine se bavi popularizaciom nauke kroz organizaciju Festivala nauke i pisanje naučno popularnih članaka. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su psihologija opažanja, eksperimentalna estetika, evaluacija obrazovanja, statistika i metodologija naučnih istraživanja. Objavio je i saopštio preko 130 naučnih radova u časopisima i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.


Prof. dr Dag Kolarević Studije psihologije počeo 1989. godine na Filosofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao 1995. godine. Posle završetka studija kratko radio kao psiholog i nastavnik psihologije u Srednjoj muzičkoj školi "Josip Slavenski" u Beogradu. Od 1997. do 2001. godine radio na poslovima psihologa u Javnom preduzeću PTT saobraćaja "Srbija". Od 2001. godine radi na Policijskoj akademiji kao asistent na predmetu Psihologija kriminaliteta. Od 2007. godine je nastavnik u zvanju docenta na predmetu Psihologija kriminala (akademske studije) u novoj ustanovi koja je nastala 2006. godine nakon spajanja Policijske akademije i Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu i čiji je sada naziv „Kriminalističko-policijska akademija“. U zvanje vanrednog profesora izabran 2013. godine.


Dr. Sc. Velimir B. Popović jungovski je analitičar i član IAAP-a koji je ujedno završio edukaciju iz psihoalize i kliničke psihologije te drži privatnu praksu u Beogradu. Radi kao docent pri Odseku za psihologiju na Univerzitetu u Beogradu gde predaje kliničku psihologiju, procenu ličnosti, Rorschachovu metodu te analitičku i arhetipsku psihologiju. Nastavnik je i predavač na Gestalt trening institutu psihoterapije (GPTIM) na Malti. Već dugi niz godina njegova glavna interesovanja su arhetipska psihologija, fenomenologija, imaginacija, mitologija, narativ, hermeneutika te pravoslavna mistična teologija. Objavio je brojne radove i članke o kliničkoj psihologiji i proceni ličnosti kao i o analitičkoj i arhetipskoj psihologiji, uključujući i dve knjige: Psihologija ženskog (1995.), O duši i bogovima: Teorija i praksa arhetipske psihologije (2001.).

Nedavno je, pored ostalog, pozvan da kao predavač učestvuje pri Međunarodnoj školi za analitičku psihologiju (ISAP) u Cirihu u Švicarskoj.

Pozvani plenarni predavači svoj rad su usmerili na razvoj različitih oblasti psihologije.  Programski odbor i na ovaj način želi da podstakne afirmaciju naše nauke i struke na globalnijem nivou, nego do sada. Pozivamo vas da svojim učešćem, saopštenjima, organizacijom simpozijuma, okruglih stolova i promocijom knjiga, date doprinos kvalitetu programa Kongresa psihologa Srbije.

Zato vas podsećamo da će u poslednjoj nedelji maja, biti organizovan jubilarni 65. naučno-stručni skup psihologa, pod nazivom: Globalizacija i lokalizacija psihologije. Mesto održavanja skupa je Zlatibor, od 24. do 27. 05. 2017. Prijave možete izvršiti elektronski, putem formulara pripremljenih za različite vidove učešća, koji su sastavni deo Uputstva za prijavu. Molimo vas da uvažavate naznačene rokove, kako bi Programski odbor mogao da blagovremeno pripremi program skupa.

Februar, 2017.

U ime Programskog odbora,

prof. dr Mirjana Franceško i prof. dr Aleksandra Kostić

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić