Poster prezentacije
 • Serbian Language
 • English (UK)
 1. Efekti serijske kohabitacije na doživljaj bračnog kvaliteta i bračnu (ne)stabilnost kod žena

Biljana Trifunović, Jelena Šakotić Kurbalija


 1. Relacije dimenzija afektivne vezanosti i serijske kohabitacije kod žena

Jelena Šakotić Kurbalija, Biljana Trifunović


 1. Traganje za senzacijama i muzičke preferencije

Ana Jovančević, Nebojša Milićević


 1. Relacije funkcionalnog statusa deteta sa višestrukim smetnjama u razvoju i opterećenja porodice

Danka Đurić, Tatjana Krstić, Nina Brkić-Jovanović


 1. Uticaj osobina ličnosti na korištenje psihoaktivnih supstanci

Amela Bilić, Amir Čustović, Meliha Brdarević-Šikić, Mirnes Telalović


 1. Strukturalna invarijatost Upitnika posvećenosti i akcije AAQ-II: Traženje psihološke pomoći i šta tačno psihološka fleksibilnost ima s tim

Igor Krnetić, Dragan Žuljević, Nikolija Rakočević


 1. Relacije psihološke fleksibilnosti sa emocionalnom regulacijom i strategijama prevladavanja stresa

Nikolija Rakočević, Dragan Žuljević, Igor Krnetić


 1. Relacije psihološke fleksibilnosti sa merama subjektivnog blagostanja

Dragan Žuljević, Nikolija Rakočević, Igor Krnetić


 1. Pubertet i slika tela – program podrške deci za zdravo odrastanje

Dragica Jovišević, Violeta Popović


 1. Konitivna rehabilitacija pacijenata sa neurološkom etiologijom - prikaz slučaja kognitivne rehabilitacije pacijenta sa dismnestičkim sindromom

Gordana Simić, Aleksandra Parojčić, Nina Umićević


 1. Struktura primarne porodice stacionarno liječenih opijatskih zavisnika

Nermana Mujčinović, Amir Čustović, Mirnes Telalović, Emina Babić, Meliha Brdarević-Šikić, Samir Kasper


 1. Deinstitucionalizacija kao oblik rehumanizacije

Dunja Iličić


 1. Asertivnost učenika ugostiteljsko-turističkih smerova

Aleksandra Štrbac, Marija Balkovoj

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada za vreme vanrednog stanja

Poštovani,

U narednom periodu naš rad će biti organizovan od kuće, tako da možemo da odgovorimo na sve vaše zahteve.

Molimo da nas kontaktirate na:

Marija Vukotić Odalović, sekretar DPS; 063/605-632, sekretar@dps.org.rs

Snežana Milutinović, direktor CPP; 063/689-667, direktorcpp@dps.org.rs

Dragana Mijušković, komercijalista; 063/607-195, dragana@dps.org.rs

Jelena Radovanović, stručni saradnik – psiholog; 063/605-980, cpp@dps.org.rs

Aleksandra Mitrović, stručni saradnik – psiholog; 063/275-236, aleksandra@dps.org.rs

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić