Sekcije
 • Serbian Language
 • English (UK)

TEMATSKE SESIJE


1. TEMATSKA SESIJA KLINIČKA PSIHOLOGIJA

Voditelj: Peđa Miladinović

 1. Mišljenje o sebi - slika o sebi tokom tretmana

Valentina Ninić

 1. Validacija prevoda General Anxiety Disorder 7 (GAD7) skale za merenje generalizovaneanksioznostinastudentskomuzorku: pilot istraživanje

Nikola Rokvić

 1. Dimenzije ličnosti (prema modelu VP+2) pacijenata sa dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja

Milena Jovčić, Darko Hinić, Ivan Ristić

 1. Uloga samosaosećanja u afektivnoj regulaciji

Peđa Miladinović

 1. Mera bezbednosti psihijatrijskog lečenja u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

Jagoda Drljača2. TEMATSKA SESIJA PSIHOTERAPIJA I MENTALNO ZDRAVLJE

Voditeljka: Gordana Mijalković Stojiljković

 1. Simbolički svet klijenata u psihoterapiji

Tamara Bradić

 1. Primena koncepta stanja uma i mentalizacije u radu psihologa sa adolescentima u školi

Branimir Vukčević

 1. Psihološki tretman bola kod dece i mladih

Gordana Mijalković Stojiljković

 1. Skriptne zabrane i sklonost samohendikepiranju kao prediktori autentičnosti u partnerskim odnosima

Marija Todosijević, Kristina Milević, Milena Vujičić, Katarina Minčić

 1. Forenzički intervju sa decom žrtvama zlostavljanja - Razvoj, izazovi i dostignuća

Đurađ Stakić3. TEMATSKA SESIJA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Voditeljka: Marija Zotović-Kostić

 1. Temperament, stilovi prevladavanja i vršnjačka prihvaćenost   

Aleksandra Jovanović Magyar

 1. Činioci generativnosti u srednjim godinama: ko su generativni ljudi u Srbiji?

Marija Zotović, Jelica Petrović, Marina Oros

 1. Disfunkcionalne kognitivne šeme i samopoštovanje u adolescenciji

Bojana Marinković, Marija Zotović, Miroslav Gavrić, Luka Borović

 1. Pol kao faktor razlika u stilovima humora kod studenata i srednjoškolaca

Ana Jovančević, Miroslav Komlenić

 1. Mladi i video igrice  

Nemanja Šajinović, Milica Ludoški

 1. Povezanost samopoštovanja i samoefikasnosti sa motivom postignuća adolescenata

Nermin Mulaosmanović, Nedim Prelić, Muradif  Hajder4.  TEMATSKA SESIJA PARTNERSKI ODNOSI I AFEKTIVNA VEZANOST

Voditeljka: Tatjana Stefanović Stanojević

 1. Povezanost različitih komponenti ljubavi i ljubomore kod mladih

Danijela Menković, Teodora Safiye

 1. Mentalizacija kao mehanizam transgeneracijskog prenosa afektivne vezanosti?

Tatjana Stefanović Stanojević

 1. Afektivna vezanost i strategije raskida ljubavnih veza: postoji li faktor saosećajnosti?

Nikola Goljović, Nataša R. Mladenović, Kristina Ž. Ranđelović

 1. Problematična upotreba pornografije i obrazci afektivne vezanosti

Sandra Pešić, Marija Todosijević, Katarina Minčić, Nikola Goljović5.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 1

Voditeljka: Tamara Džamonja Ignjatović

 1. Interesovanje studenata Fakulteta za sport za učenje psihologije

Mirjana Vuksanović

 1. Evaluacija efekata Građanskog vaspitanja

Tamara Džamonja Ignjatović, AleksandarBaucal, Zoran Pavlović, Kaja Damnjanović

 1. Roditeljske aktivnosti u funkciji prevencije vršnjačkog nasilja

Daliborka Popović, Slađana Zuković

 1. „Nasleđe ili sredina?“ Razmatranje stare dileme o poreklu izuzetnih postignuća u svetlu novih empirijskih nalaza

Ljiljana Plazinić, Dejana Mutavdžin i Ana Altaras Dimitrijević6.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 2

Voditeljka: Gordana Đigić

 1. Osobine ličnosti, samopoštovanje i perfekcionizam kao prediktori stilova učenja

Gordana Đigić, Snežana Stojilković, Mila Dosković

 1. Psihološke karakteristike učenika kao prediktori školskog uspeha u osnovnoj i srednjoj školi

Aleksandra Pajević, Mirsen Fehratović

 1. Životni ciljevi, optimizam, subjektivno blagostanje i dimenzije fokusa regulacije kao prediktori školskog uspeha srednjoškolaca

Danica Vukić, Maja Stanojević Ristić, Miloš Ristić

 1. Alatnica za prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod mladih – Iskustva iz pilot faze

Tatjana Lazor Obradović, Mirjana Beara, Ivana Koprivica, Ana Bu, Biljana Radović

 1. RASTIMO ZAJEDNO PLUS, radionice s roditeljima djece s teškoćama – prikaz programa

Minja Jeić7.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE 1

Voditelj: Boris Popov

 1. Odnos između motiva postignuća i profesionalnog stresa kod zaposlenih u privatnim i državnim preduzećima

Teodora Safiye, Milanko Čabarkapa

 1. Preferencija boje i stil vođstva

Sandra Pešić

 1. Osnovne metrijske karakteristike i faktorska analiza skale PAIM-2019  

Sreten Spasić

 1. Osobine ličnosti i stilovi rukovođenja

Goran Opačić, Jelena Sladojević Matić, Aleksandar Zorić8.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE 2

Voditelj: Dag Kolarević

 1. Osećaj različitosti stipendista-povratnika u odnosu na kolege koje se nisu školovale u inostranstvu

Nena A. Vasojević, Snežana Kirin

 1. Uticaj transformacionog liderstva na motivaciju zaposlenih iz perspective teorije samodeterminacije  

Ivana Bojović

 1. Održivost i HR prakse

Jelena Andreja Radaković, Dobrivoje Mihailović

 1. Sociodemografske varijable kao prediktori sindroma sagorevanja kod sportista

Neda Karaleić

 1. Socijalna poželjnost u profesionalnoj selekciji i reakcije na poligrafu

Dag Kolarević, Darko Marinković9.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Voditelj: Veljko Jovanović

 1. Vaspitni stavovi roditelja kao prediktori interpersonalne orijentacije i zadovoljstva životom kod adolescenata

Miljana Pavićević, Ana Stoševski

 1. Osobine ličnosti i socijalna i emocionalna usamljenost kao prediktori subjektivnog blagostanja

Miljan Jović, Ana Jovančević

 1. Negativni životni događaji i zadovoljstvo životom kod adolescenata: uloga osobina ličnosti

Veljko Jovanović, Vesna Gavrilov-Jerković, Milica Lazić

 1. Bazične dimenzije ličnosti kao prediktori perfekcionizma i njegovih komponenti

Marija Tiosavljević, Dragana Stanojević

 1. Statusi Ja-identiteta i preferencije polnih uloga

Aleksandar Vasić, Artur Bjelica, Nikola Rokvić

 1. Bazične dimenzije ličnosti i preferencije polnih uloga

Nikola Rokvić, Artur Bjelica, Aleksandar Vasić

 1. Polne razlike u preferencijama polnih uloga

Artur Bjelica, Nikola Rokvić, Aleksandar Vasić   

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada za vreme vanrednog stanja

Poštovani,

U narednom periodu naš rad će biti organizovan od kuće, tako da možemo da odgovorimo na sve vaše zahteve.

Molimo da nas kontaktirate na:

Marija Vukotić Odalović, sekretar DPS; 063/605-632, sekretar@dps.org.rs

Snežana Milutinović, direktor CPP; 063/689-667, direktorcpp@dps.org.rs

Dragana Mijušković, komercijalista; 063/607-195, dragana@dps.org.rs

Jelena Radovanović, stručni saradnik – psiholog; 063/605-980, cpp@dps.org.rs

Aleksandra Mitrović, stručni saradnik – psiholog; 063/275-236, aleksandra@dps.org.rs

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić