Plenarna predavanja
  • Serbian Language
  • English (UK)

 

Biografija Marka Breketa:

Dr Mark Breket (Marc Brackett) osnivač je i prvi direktor Centra za emocionalnu inteligenciju pri Univerzitetu Jejl i profesor u Centru za proučavanje deteta Medicinskog fakulteta na istom univerzitetu. Njegova istraživanja prevashodno se bave ulogom emocija i emocionalne inteligencije u učenju, donošenju odluka, kreativnosti, međuljudskim odnosima, zdravlju i učinku. Profesor Breket je glavni autor programa RULER – empirijski zasnovanog, sistemskog pristupa socio-emocionalnom učenju, koji je implementiran u preko 2000 obrazovnih ustanova od predškolskog do srednjoškolskog nivoa širom SAD i u drugim zemljama. Objavio je 125 naučnih radova i dobitnik je brojnih priznanja, uključujući nagradu Džozef E. Zins (Joseph E. Zins), koja se dodeljuje za akciona istraživanja socijalnog i emocionalnog učenja. Član je borda direktora Saveza za akademsko, socijalno i emocionalno učenje (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning – CASEL). Osim toga, redovno održava konsultacije sa korporacijama kao što su Facebook, Microsoft i Google, o tome kako da se principi emocionalne inteligencije primene u obukama zaposlenih i dizajnu produkta. Takođe, suosnivač je tzv. Oji Life Lab-a, digitalnog sistema za unapređivanje emocionalne inteligencije namenjenog preduzećima. Istraživački nalazi prof. Breketa prenošeni su i u popularnim medijima, kao što su New York Times, USA Today, Good Morning America i NPR. Kod izdavača Celadon Books, ogranka velike izdavačke kuće Macmillan, objavio je knjigu „Dozvola da osećamo: Oslobađanje snage emocija zarad napretka naše dece, našeg društva i nas samih“ (Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help our Kids, Ourselves, and our Society Thrive), koja je prevedena na 15 jezika. Povrh toga, nosilac je crnog pojasa, 5. dan, u hapkidu, korejskoj borilačkoj veštini.

 

 

 

Biografija Naomi Fajnberg:

 

Profesorka Naomi Fajnberg (Naomi Fineberg) predaje psihijatriju na Univerzitetu u Hartfordširu i stručni je konsultant u univerzitetskom centru za mentalno zdravlje i teškoće u učenju koji je deo engleske Nacionalne zdravstvene službe (Hertfordshire Partnership University NHS Foundation Trust), gde takođe rukovodi visoko specijalizovanom službom za opsesivno-kompulsivne i srodne poremećaje. Aktuelno predsedava Naučnom sekcijom za anksiozne i opsesivno-kompulsivne poremećaje u okviru Svetske psihijatrijske asocijacije (World Psychiatric Association), kao i COST projektom Evropske Unije koji se bavi problematičnom upotrebom interneta; pored toga, sekretar je Međunarodnog koledža za poremećaje iz opsesivno-kompulsivnog spektra (International College of Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders). Profesorka Fajnberg ostvarila je značajna postignuća u ispitivanju neurobioloških aspekata i tretmana anksioznih i opsesivno-kompulsivnih poremećaja, te poremećaja zavisnosti. Njeni radovi u ovoj oblasti su brojni i često citirani. Glavni i odgovorni urednik je časopisa Comprehensive Psychiatry.

 

 

 

Biografija Pante Kovačevića: 

 

Školovao se u Valjevu. Diplomirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde od 1971. radi kao asistent, zatim kao docent i vanredni profesor za Statistiku u psihologiji i Psihometriju. Doktorska disertacija: Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem. Nastavnik  na poslediplomskim  studijama iz Multivarijacione statistike  i Psihologije potrošača.

Bio šef katedre za Metodologiju psiholoških istraživanja, upravnik Odeljenja za psihologiju, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta. Preko 20 godina rukovodio prijemnim ispitima na fakultetu. Vodio dva projekta u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Objavio 120 naučnih i stručnih radova.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu držao nastavu na poslediplomskim studijama iz Regrutacije i selekcije i Istraživanja ponašanja potrošača. Držao nastavu na odeljenjima za psihologiju u Banjoj Luci, Nikšiću i Tuzli. Po penzionisanju radi na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

Osam godina bio glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Psihologija.

U Fondaciji za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije vodio selekciju stipendista, bio član Upravnog odbora, i predsednik Saveta za Društveno-humanističke nauke. Bio član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Držao seminare iz oblasti unapređivanja visokog obrazovanja (testovi znanja) na Univerzitetu u Beogradu.

 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada

Poštovani,

Obaveštavamo vas da se naš rad od ponedeljka, 18.05.2020.god, nastavlja u prostorijama na koje ste navikli, u Đušinoj br 7, III sprat Rudarsko-geološkog fakulteta.

Hvala vam na razumevanju i podršci tokom rada u vanrednom stanju.

Vidimo se na dobro poznatoj adresi, ostajte zdravo i svako dobro.

Vaš DPS i CPP

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić