Okrugli stolovi
 • Serbian Language
 • English (UK)

 1. Promocija psihologije zdravlja na radu i u organizacijama

Voditeljka: Jelena Sladojević Matić

Panelisti: Svetlana Radović, Tijana Donić Kovačević, Goran Opacic, Drago Savić 1. Prvi susret sa psihologijom – novi program nastave i učenja Psihologije u gimnazijama

Voditeljka: Eleonora Vlahović

Panelisti: Mirjana Beara, Nataša Simić, Biljana Nikolić, Simonida Vukobrat 1. Psihologija kao profesija i psihologija kao nauka: Aktuelni položaj i perspektive

Voditelj: Ivan Jerković

Panelisti: Ivan Jerković, Josip Lopižić, Marko Vrtovec, Dijana Đurić, Radiša Šćekić, Mirjana Stojanovska 1. Uloga psihologa u mobilnosti u obrazovanju – Primeri dobre prakse

Voditeljka: Vesna Janjević Popović

Panelisti: Marina Bunčić, Jelena Mitić, Jelisaveta Vilotić, Dijana Aleksić, Nada Stankov 1. Primena Pravilnika o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti

Voditeljka: Milja Krivokuća

Panelisti: Ljiljana Simić, Snežana Vuković, Vesna Dasukidis, Đurđica Ergić 1. Psihologija u službi srpskog vojnika - praksa i izazovi

Voditeljka: Mirjana Veljković

Panelisti: Vesna Vujić, Zoran Pešić, Anita Popović, Marija Drapšin, Andrijana Vlačić, Vanja Bogičević 1. Puna svesnost (mindfulness) i saosećanje (compassion) u kognitivno-bihejvioralnim terapijama

Voditelj: Dragan Žuljević

Panelisti: Zorica Marić, Ann-Marie Jelena Golden, Vladan Beara, Mario Maričić, Igor Krnetić 1. Primena psihologije u nastavi u funkciji prevencije problema u ponašanju

Voditeljka: Milja Krivokuća

Panelisti: Branka Tišma, Vesna Tafra Rokvić, Ljubinka Vojinović, Vesna Janjević Popović, Marina Nadejin 1. Interkulturalno obrazovanje i razvijanja školskog etosa koji podržava uvažavanje različitosti

Voditeljka: Danijela S. Petrović

Panelisti: Dragana Đurić, Jovan Komlenac, Mirjana Beara, Slavica Kijevčanin, Tijana Jokić, Jelena Vranješević, Tinde Kovač Cerović 1. Partnerski odnosi danas - istraživanja, praksa i izazovi savremenog doba

Voditeljka: Nevena Čalovska Hercog

Panelisti: Saveta Draganić Gajić, Jelena Manojlović, Desanka Nagulić 1. Savremena humanizacija i njene potencijalno dehumanizujuće zamke: četiri primera iz psihoanalitičke teorije i prakse

Voditelj: Aleksandar Kontić

Panelisti: Vesna Brzev Ćurčić, Danijela Galović, Jovana Mladenović 1. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Кodeks etike

Voditelj: Jovan Mirić

Panelisti: Zlatko Petrović, Ivan Jerković, Snežana Milutinović, Đurađ Stakić 1. Neuropsihoanaliza i njen značaj za psihoterapiju

Voditeljka: Tamara Džamonja – Ignjatović

Panelisti: Slobodan Nikolić, Milan Popov, Aleksandar Kontić 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić