Merni instrumenti
  • Serbian Language
  • English (UK)


1. VITI - Vekslerov individualni test inteligencije
(Komplet - priručnik, 50 listova za odgovore, manipulativni deo i šablon)

2. KOG-3 - Baterija testova inteligencije
(Komplet - priručnik, po 15 test svezaka, 50 listova za odgovore, šablon)

2/A KOG-3 - DODATAK PRIRUČNIKU
Standardizacija za ispitanike stare 15 godina

3. VERBALNA SERIJA BORE STEVANOVIĆA
(Komplet - priručnik i 50 test svezaka)

4. BEG SERIJA
(Komplet - priručnik i 50 test svezaka)

5. BETA TEST
(Komplet - priručnik i 50 test svezaka)

6. TEST VIZUELNE PERCEPCIJE "ELEKTRIČNA MREŽA" TEM
(Komplet - priručnik i 50 listova za odgovore)

7. TEST VIZUELNOG PAMĆENJA - TVP (Revidirani Benton)
(Komplet - priručnik i test sveska)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić