Članstvo
 • Serbian Language
 • English (UK)


KAO ČLAN DRUŠTVA:

 • imate pravo da birate  i budete birani u organe i tela Društva psihologa Srbije
 • da učestvujete u svim aktivnostima koje organizuje Društvo
 • da dajete predloge i mišljenja u vezi sa radom Društva, njegovih organa i tela
 • da odlučujete o radu Društva i njegovih organa 
 • da tražite i dobijete stručnu pomoć ili zaštitu svojih profesionalnih interesa
 • pravo na kupovinu psiholoških mernih instrumenata pod povoljnijim uslovima
 • pravo  na kupovinu stručne literature pod povoljnijim materijalnim uslovima, sa uračunatim popustima  
 • pravo na povoljnije cene za stručno usavršavanje u organizaciji Društva i CPP-a
 • pravo na povlašćenu cenu kotizacije za Sabor psihologa
 • pravo da dobijate redovno Psihološke novine, u okviru članarine
 • pravo da po povoljnijoj ceni dobijate pretplatu na časopis „Psihologija“
 • besplatno članstvo u EFPA (Evropske Federacije psiholoških asocijacija)
 • možete biti birani  za članove raznih tela Evrpske Federacije Psiholoških asocijacija
 • imate mogućnost da aktivno učestvujete u građenju Društva u skladu sa svojim profesionalnim stavovima
 • pravo da štite i unapređujete autonomiju i integritet profesije psihologa u skladu sa Kodeksom etike psihologa Srbije
 • pravo da blagovremeno i potpuno budete informisani o radu i aktivnostima Društva psihologa Srbije
 • mogućnost da budete na jedinstvenoj listi psihologa Srbije

 

Novodiplomirani psiholozi, koji se registruju u Društvo tokom kalendarske godine u kojoj su diplomirali, oslobađaju se uplate članarine u tekućoj godini, s tim što imaju sva ostala prava, obaveze i odgovornosti redovnih članova.


Za prijem u članstvo Društva, osim za počasne članove i donatore, uz prijavu/popunjen upitnik sa osnovnim podacima, podnosi se i fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju (dokument dostavljaju samo novoregistrovani članovi).

U Društvu se uredno vodi Registar psihologa.

Član Društva za postupanje suprotno odredbama ovog Statuta i Etičkog kodeksa može biti isključen iz reda članova Društva odlukom Suda časti.

Brisanje iz članstva je posledica neplaćanja članarine za proteklu kalendarsku godinu.

Članstvo u Društvu prestaje izraženom voljom člana o istupanju iz članstva društva.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić