Članstvo
  • Serbian Language
  • English (UK)polja obeležena * su obavezna

Ovim prihvatam da kao redovan član Društva psihologa Srbije poštujem Statut Društva psihologa Srbije.

Društvo psihologa Srbije garantuje zaštitu privatnosti podataka, to jest da se isti mogu upotrebljavati za potrebe registra psihologa i informisanje o radu i aktivnostima DPS, kao i da se ne mogu ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima, izuzev u istraživanjima i anketama psihologa koja su od značaja za struku, o čemu IO DPS donosi odluku.

Prema Statutu Društva psihologa Srbije član Društva može biti registrovan kao član jedne podružnice ili sekcije i u okviru iste ostvaruje svoja prava i dužnosti, ali može da se uključuje u rad više sekcija ili podružnica.

IO DPS će u ovoj godini pokrenuti akciju izrade novog registra psihologa u Srbiji, koji će nam omogućiti brzu i savremenu komunikaciju sa kolegama,međusobno povezivanje i građenje naše struke u skladu sa našim podstrukovnim potrebama.

Prijavni list/pristupnica je izrađen na osnovu postojećih podataka u DPS. Ukoliko u ponuđenim odgovorima ne nalazite odgovarajući kategorije, dopunite ih u praznim rubrikama. Nakon analize će biti izrađena dopuna ponuđenih kategorija.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić