Sud časti

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Radi zaštite etičkih normi struke Skupština bira Sud časti. Sud časti se sastoji od predsednika i dva redovna člana koji imaju svoje zamenike i jednog vanrednog člana.

Zadaci Suda časti su:

 

  • da ocenjuje da li se radi o povredi profesionalne etike prijavljenog psihologa,
  • da utvrđuje činjenično stanje u svakom konkretnom slučaju,
  • da odlučuje u svim slučajevima povrede odredaba Statuta, kao i o svim drugim povredama koje bi nanosile štetu Društvu od strane njenih članova,
  • da razmatra zloupotrebu psiholoških metoda i mernih instrumenata i da o tome obaveštava Izvršni odbor radi preduzimanja konkretnih mera zaštite,
  • da izriče sankcije.

 

O izrečenim sankcijama Sud časti članstvo obaveštava putem Psiholoških novina. U toku svog rada Sud časti se povezuje sa svim organima Društva u cilju ostvarivanja svojih zadataka.

SASTAV SUDA ČASTI DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE

ZA MANDATNI PERIOD 2019-2023.:

Članovi: Biljana Šaula I Mirjana Glavaš Filipović

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 334 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović