Sud časti
  • Serbian Language
  • English (UK)
Radi zaštite etičkih normi struke Skupština bira Sud časti. Sud časti se sastoji od predsednika i dva redovna člana koji imaju svoje zamenike i jednog vanrednog člana.

Zadaci Suda časti su :
  • da ocenjuje da li se radi o povredi profesionalne etike prijavljenog psihologa,
  • da utvrđuje činjenično stanje u svakom konkretnom slučaju,
  • da odlučuje u svim slučajevima povrede odredaba Statuta, kao i o svim drugim povredama koje bi nanosile štetu Društvu od strane njenih članova,
  • da razmatra zloupotrebu psiholoških metoda i mernih instrumenata i da o tome obaveštava Izvršni odbor radi preduzimanja konkretnih mera zaštite,
  • da izriče sankcije.
O izrečenim sankcijama Sud časti članstvo obaveštava putem Psiholoških novina. U toku svog rada Sud časti se povezuje sa svim organima Društva u cilju ostvarivanja svojih zadataka.

SASTAV SUDA ČASTI DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE
ZA MANDATNI PERIOD 2015-2019.
:
 
Predsednik: Jelena Mitrašinović Brašanac 
Članovi: Petar Jeknić i Zoran Musterović
Vanredni član Suda časti: Olja Jovanović Milanović

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić