Program
  • Serbian Language
  • English (UK)

Plenarno predavanje putem Skajpa  održaće profesor Brajan Nosek (Brian Nosek), socijalni psiholog sa Univerziteta u Virdžiniji.

Profesor Nosek je verovatno najpoznatiji po radu Estimating the reproducibility of psychological science (http://science.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716) koji je pre par godina uzburkao stručnu javnost, bacajući sumnju na mogućnost replikacije psiholoških nalaza objavljenih u najprestižnijim naučnim časopisima. Pored toga, Brajan je suosnivač i direktor Centra za otvorenu nauku (https://cos.io/), organizacije koja pokušava da poboljša otvorenost, replikabilnost i integritet naučnih istraživanja.

Prof. dr. Nataša Jokić-Begić je profesorica kliničke psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni je interes otpočetka karijere vrlo aktivno usmjerila prema istraživanju etioloških čimbenika anksioznosti, pojavnih oblika anksioznih poremećaja i njihovom liječenju, kao i prema psihičkim manifestacijama stresa. U zadnje vrijeme se bavi temom utjecaja modernih tehnologija na psihičko zdravlje. Osim navedenog, klinički i istraživački se već 20-tak godina bavi fenomenima transrodnosti i transpolnosti. Posjeduje bogato kliničko iskustvo u radu s osobama koje se podvrgavaju medicinskim zahvatima kako bi uskladile spolne karakteristike rodnom identitetu. Tijesno surađuje s Beogradskim timom za rodnu disforiju.

Bila je voditeljica nekoliko znanstvenih projekata. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima. Licencirani je kognitivno-bihevioralni psihoterapeut. Dobitnica je više nagrada Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Nacionalni je predstavnik u međunarodnom udruženju za istraživanje stresa i anksioznosti (Stress and Anxiety Research Society).


Rezime plenarnog predavanja:

Negdje ispod duge: psihologija transpolnosti

Suvremena znanost razlikuje pojam spola i roda. Spol se odnosi na biološka obilježja s kojima je osoba rođena. Rod je složena psihološka i socijalna kategorija koja podrazumijeva rodni identitet, rodno izražavanje, i rodne uloge. Spol i rod su kod najvećeg broja ljudi međusobno usklađeni te je osoba spolom i rodom ili „muško“ ili „žensko“. Postoji, međutim, jedan relativno mali broj ljudi kojima rod i spol nisu usklađeni. Ova neusklađenost može i ne mora dovesti do snažnog osjećaja patnje, koji se stručno naziva rodna disforija.  Rodna disforija odnosi se na nezadovoljstvo ili stres uzrokovan nepoklapanjem rodnoga identiteta osobe i biološkog spola. Kod nekih osoba se radi o vrlo intenzivnoj i trajnoj potrebi prilagodbe tjelesnih karakteristika rodnom identitetu i tada govorimo o transpolnosti. Osjećaj nelagode i nepripadanja spolu u kojem je osoba rođena se može javiti u ranom djetinjstvu (između druge i četvrte godine života), ali kod većine se takve djece tijekom odrastanja spolni i rodni identitet usklade. Procjene učestalosti rodne disforije u odrasloj dobi se razlikuju kako među zemljama, tako i među razdobljima kada je istraživanje provedeno, što upućuje na kulturalne čimbenike koji nesumnjivo igraju ulogu u spremnosti osoba koje proživljavaju rodnu disforiju da potraže pomoć. Dosadašnji podaci pokazuju učestalost od 0,005% do 0,014% kod odraslih osoba rođenih s muški spolom, te 0,002% do 0,003% kod osoba koje su rođene s ženskim spolnim karakteristikama (DSM-5, 2013).

Rodna disforija još uvijek izaziva kontroverze u stručnoj javnosti. Iako je neusklađenost rodnog identiteta sa biološkim spolom poznata još iz pretpovijesnih vremena, odnos društva je određivao stupanj i vrstu patologizacije koja mu je pridavana. U nekim kulturalnim kontekstima se na rodnu nenormativnost gledalo sa štovanjem, a pojedinci su zauzimali cijenjeno mjesto u društvenoj hijerahiji. U suvremenom zapadnom društvu se na rodnu nenormativnost donedavno gledalo kao na oblik psihopatologije. Zadnjih se desetljeća ovaj odnos mijenja i rodna se disforija sve rjeđe smatra psihopatološkim stanjem, a sve češće varijacijom koja samo ponekad zahtijeva medicinsku skrb.

Prva operacija promjene spola je učinjena u Njemačkoj 30-tih godina prošlog stoljeća. Od tada se u razvijenim zemljama problemu transpolnosti pristupa vrlo ozbiljno, prema detaljno razrađenom protokolu. Rezultati istraživanja sustavno pokazuju kako dolazi do poboljšanja kvalitete života kod osoba koje su se odlučile na tzv. tranzciju spola, odnosno usklađivanje tjelesnih karakteristika rodnom identitetu. Čitav postupak zahtijeva dobru koordinaciju psihološke, medicinske i pravne struke.

U predavanju će biti prikazan fenomen transpolnosti i proces tranzicije spola kroz kliničku i istraživačku perspektivu, uvažavajući biopsihosocijalni model. Kulturalni kontekst umnogome određuje razinu tzv. manjinskog stresa koji direktno utječe na psihičko zdravlje ovih osoba, te će biti prikazane regionalne osobitosti odnosa društva prema transpolnim pojedincima. Naglasak će, osim toga, biti stavljen na psihološke rizične i zaštitne čimbenike kod same osobe, članova obitelji, ali i šire društvene zajednice. U predavanju će biti ponuđene i praktične smjernice za rad s djecom i odraslim transpolnim osobama.

Ključne riječi: spol, rod, transpolnost, standardi skrbi, regijaProf. dr. sc. Marina Ajduković rođena je 1958. godina u Osijeku. Diplomirala je psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1980., gdje je magistrirala (1982) i doktorirala psihologiju (1986). Tokom 1987. godine provela je 9 mjeseci kao gost istraživač na School of Social Welfare, University of California, Berkeley. Zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1985., a redovni profesor u trajnom zvanju je od 2002. godine. Vodila je veći broj znanstveno-istraživačkih projekta, a posljednjih desetak godina projekte "Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu", "Djeca, mladi i obitelj i socijalni razvoj Hrvatske", te sudjelovala u međunarodnim projektima BECAN  (FP7, 2009-2013) i "A European system of Comparability and Validation of supervisory competences" (Leonardo da Vinci, 2012 -2015). Zadnjih godina intenzivno istražuje djelovanje siromaštva na psihosocijalni razvoj djece u projektima „Stigmatizacija siromašne djece“ (2014-2016), „Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize: Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece? (2015-2016), „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize (2015-2019). Dugogodišnja je suradnica UNICEF-a u razvojnim i akcijskim projektima za unapređenje blagostanja djece.


Rezime plenarnog predavanja:

Kako psihologija može doprinijeti izlasku djece i mladih iz „začaranog“ kruga siromaštva?

Tema dječjeg siromaštva više nije značajna samo za socijalni rad, socijalnu politiku i sociologiju, već sve više i za psihologiju i neuroznanosti. Opravdano je pitanje kako senzibilizirati (1) psihologe praktičare u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovanju i odgoju da koriste suvremene znanstvene spoznaje o tome kako se mogu olakšati nepovoljne razvojne posljedice siromaštva i potaknuti izlazak iz „začaranog“ kruga siromaštva djece i mladih i (2) psihologe istraživače da više doprinesu razumijevanju kakve posljedice ima odrastanje u siromaštvu i riziku od njega za psiho-socijalni razvoj djece i mladih. U izlaganju će se prikazati (1) razvoj indikatora ugroženosti djece zbog materijalnog siromaštva, (2) nalazi longitudinalnog istraživanja o odnosima ekonomskih teškoća obitelji, psihosocijalnih problema  i obrazovnih ishoda za adolescente u vrijeme ekonomske krize, te (3) suvremene epigenetske i neuroznanstvene spoznaje o djelovanju siromaštva na dječji razvoj. Upozorit će se na složenost efekata odrastanja u siromaštvu kao što su osjećaj srama i stigmatizacije, izloženost vršnjačkom nasilju, povećani internalizirani i eksternalizirani problemi i niže obrazovne aspiracije. Također će se osvrnuti na istraživanja o povezanosti ekonomskog statusa i razvoja prefrontalnog korteksa koja svjedoče da je razvoj prefrontalnog korteksa djece vrlo osjetljiv na faktore okoline, kao što su stres, nedostatak kognitivne stimulacije, loša prehrana, (ne)dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite. Razlike se očituju u slabijem dječjem radnom pamćenju, rješavanju problema i drugim izvršnim funkcijama. Problematizirat će se “treća misija” profesionalne zajednice psihologa u oblikovanju javnih politika i inovacija u radu s djecom i mladima koja odrastaju u siromaštvu ili riziku od siromaštva.

Ključne riječi: siromaštvo djece, razvoj prefrontalnog korteksa, obrazovni ishodi, mentalno zdravlje i rizici


Dr Ivana Milojević je istraživač, profesor i autor koji se profesionalno bavi interdisciplinarnim poljem koje uključuje sociologiju, nauke o obrazovanju, studije roda, mirovne studije i studije budućnosti. Od ranih ‘90ih godina drži predavanja i bila je facilitator radionica za vladina tela, međunarodne organizacije i nevladine organizacije u Australiji, azijsko-pacifičkom regionu (Brunej, Iran, Malezija, Pakistan, Južna Koreja, Tajvan, Ujedinjeni Arapski Emirati i SAD-Havaji), Južnoj Africi i Evropi (Srbija, Hrvatska, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Mađarska, Italija, Švedska, Švajcarska i Turska). Kao univerzitetski profesor bila je angažovana na većem broju univerziteta (University of the Sunshine Coast, Australija (viši profesor, 2009-2015), Univerzitet u Novom Sadu, Srbija (gostujući profesor, u toku 2008.) i Tamkang univerzitet, Tajvan (2015)). U periodu od 2016-2017. godine vodila je jedinicu za predviđanje u Centru za strateške i političke studije, Brunej. Trenutno je direktor Metafuture-globalno orijentisane konsultantske kuće za predviđanje i planiranje. Dr Milojević je autor više od sedamdeset članaka i poglavlja knjiga, kao i autor, koautor i/ili ko-urednik brojnih akademskih knjiga uključujući: Transformativna istraživanja u teoriji i praksi (2015); Disanje: udisanje nasilja, izdisanje mira (2013); Uvod u rodne teorije (2011); Alternativne budućnosti obrazovanja: pedagogije izranjajućeg sveta (2008); i Budućnost obrazovanj: postojeće i dominantne vizije (2005, 2011).


Rezime plenarnog predavanja:

Budućnosti psihologije i psihologija za (bolju) budućnost: interdisciplinarni dijalog

Da li se i kako može smisleno govoriti o budućnosti psihologije kao i o budućnosti uopšte? Da li se budućnost uopšte može „znati”, kao i da li je sama budućnost „prazan prostor“ otvoren za sve moguće opcije ili je budućnost već „kolonizovana“ i unapred ograničena? Koje su dodirne tačke izmedju psihologije i studija budućnosti – interdisciplinarne oblasti koja se bavi proučavanjem verovatnih, mogućih i poželjnih budućnosti? Da li ova oblast može nešto da ponudi psihologiji i psiholozima, kada su u pitanju aktuelne dileme i praktični problemi kao i kada je u pitanju zona budućeg razvoja discipline?

Ova i druga pitanja razmatraće se tokom plenarnog predavanja koje će se fokusirati na teorijske i praktične pristupe u okviru savremenih studija budućnosti. Predavanje će dati kratak pregled istorijata, definicija i savremenih primena studija budućnosti i razmotriti zašto su one korisne i kako se sve upotrebljavaju ili mogu upotrebiti u okviru različitih psiholoških pristupa.Takodje će se dati pregled pokretača odnosno vodiča promena (“drivers of change”, kao što su, na primer, savremene informacione i komunikacione tehnologije i njihova primena, globalizacija i anti-globalizam, i demografske, političke, ekonomske, ekološke, društvene i kognitivne promene) i razmotriti njihov trenutan kao i potencijalan uticaj na psihologiju. Predavanje će uključiti i kratak interaktivni-radioničarski segment tokom kog će se primeniti nekoliko metoda iz studija budućnosti na specifičnu problematiku, izabranu u dijalogu sa učesnicima kongresa.

Ključne reči: studije budućnosti, trendovi, društvene promene, scenariji, poželjne vizije
Veljko Jovanović je rođen 1984. godine u Karlovcu, od oca Stevana i majke Dragice, a odrastao je u selu Čremušnica na Kordunu. Doktorirao je 2012. godine na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde trenutno radi kao docent. Predaje kurseve iz oblasti mentalnog zdravlja, kros-kulturne psihologije i teorije psihologije. Glavna istraživačka tema mu je subjektivno blagostanje, sa posebnim naglaskom na merenju i kros-kulturnim istraživanjima blagostanja, koje realizuje u saradnji sa kolegama iz Australije, Hrvatske, Irana, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije itd. Trenutno je angažovan kao pomoćnik urednika Springerovog časopisa Journal of Well-being Assessment. U psihologiji ga najviše zanimaju pristupi u kojima se kritički sagledavaju i preispituju konceptualni i epistemološki temelji psihologije, pitanja moći, vrednosti i ideologija u psihologiji, kao i uloga koju psihologija igra u aktuelnom društvenom kontekstu.Rezime plenarnog predavanja:

Budućnost psihologije između molekula i socio-kulturnog konteksta

U savremenoj psihologiji je primetno nekoliko stanovišta o prirodi psihologije kao nauke, u čijem temelju se nalaze različita shvatanja o tome šta znači biti ljudsko biće i koje su suštinske odlike ljudske aktivnosti i ponašanja. Jedan od značajnih problema psihologije, koji je primetan danas, a obeležio je i celokupnu njenu istoriju, jeste mali broj kritičkih analiza i preispitivanja epistemoloških, ideoloških i političkih pretpostavki na kojima je zasnovan određeni pogled na psihologiju kao nauku i ljudsku delatnost. Tokom izlaganja ćemo se baviti doprinosom socio-istorijskog i političkog konteksta razvoju i učvršćivanju dominantnog shvatanja psihologije kao vrednosno-neutralne nauke, zasnovane na pretpostavkama materijalizma, empiricizma, naturalizma i redukcionizma. Analizom ovakvog, najčešće prihvaćenog stanovišta o psihologiji, i suprotstavljanjem u odnosu na alternativna shvatanja psihologije (na primer, kritičke psihologije, interpretativnih pristupa, kulturne psihologije), postavićemo pitanja o budućnosti psihologije kao nauke i profesije. U izlaganju će biti razmatrano kako određene (najčešće implicitne) filozofske pretpostavke primenjene na izučavanje čoveka, mogu da utiču na načine na koje ćemo objašnjavati i/ili razumevati čoveka kao ljudsko biće, koje ciljeve ćemo predstavljati pred psihologiju, kakvu ulogu će psihologija imati u društvu, kakav odnos će psiholog imati prema društvenim problemima i sl. Na kraju izlaganja sledi pesimističan zaključak o budućnosti psihologije ako zadrži pravac razvoja u kojem se trenutno kreće, i optimističan zaključak o budućnosti psihologije ukoliko krene da kritički preispituje prikrivene ideologije koje se trenutno nalaze u njenoj osnovi.

Ključne reči: teorija psihologije; filozofija nauke; kritička psihologija66. NAUČNO-STRUČNI SKUP

KONGRES PSIHOLOGA SRBIJE
Futurizam u psihologiji  ̶ psihologija u zoni budućeg razvoja

ZLATIBOR, 30. maj – 2. jun 2018.SREDA, 30. maj 2018.SALA 1

 

16 - 17.00 SVEČANO OTVARANЈE I DODELA NAGRADA

 

17.00

 

KOKTEL

 

18.00 – 19.15

PLENARNO PREDAVANJE

 

BUDUĆNOSTI PSIHOLOGIJE I PSIHOLOGIJA ZA (BOLJU) BUDUĆNOST: INTERDISCIPLINARNI DIJALOG

Ivana Milojević

 

19.30 – 20.30

 

VEČERA

 

20.30 – 21.30

MOJ POGLED NA PSIHOLOGIJU

Gost Kongresa: Ružica Rosandić

 

ČETVRTAK, 31. maj 2018.

 

09.00 – 10.15

 

SALA 1

PLENARNO PREDAVANJE

 

KAKO PSIHOLOGIJA MOŽE DOPRINIJETI IZLASKU DJECE I MLADIH IZ „ZAČARANOG“ KRUGA SIROMAŠTVA?

Marina Ajduković

 

10.15 - 10.30

 

PAUZA

 

10.30 –12.00

 

SALA 1

SIMPOZIJUM: DOPRINOS PSIHOLOGIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE  

Voditeljka: Tamara Džamonja Ignjatović

 

Odnos prema integraciji azilanata u hrvatsko društvo

Ajduković D., Bakić H., Stanković N. i Matić J.

 

Primena FES-BSM skale u proceni funkcionalne efikasnosti korisnika usluga socijalne zaštite

Brkić M., Stöckel D. i Perić S.

 

Nevidljivi svedoci: pozicija dece u situaciji nasilja u porodici i odlučivanja o roditeljskom staranju

Ignjatović T.

 

Psihosocijalna obuhvatna procena kao doprinos unapređenju primene vaspitnih naloga u Srbiji

Džamonja Ignjatović T.

 

Starenje u mestu

Vesić Z.

 

Razvoj liste za procjenu ugroženosti psihosocijalne dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva

Ajduković M.

 

SALA 2

USMENA SAOPŠTENJA: PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 1  

Voditeljka: Gordana Đigić

 

Deca koja svedoče nasilja u porodici – uloga vaspitno-obrazovnih ustanova

Ignjatović T.

 

Strategije suočavanja sa vršnjačkim nasiljem kod učenika osnovnih škola

Menković D. i Safiye T.

 

Vršnjačko nasilje među djecom sa posebnim potrebama: relacije: spol i školski uspjeh

Imširagić A. i Lučić N.

 

Školski uspeh kod dece sa ponašanjima karakterističnim za hiperkinetski poremećaj

Stanisavljević M., Obrenović M. i Jerković I.

 

Psihološki profil nasilnika u srednjoj školi na osnovu testa PIE-JRS

Vukčević B.

 

Etička uverenja školskih psihologa u Srbiji

Petrović N. i Stanisavljević J.

 

SALA 3

OKRUGLI STO: PRAVNA PSIHOLOGIJA: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA ULASKA U ZONU BUDUĆEG RAZVOJA

Voditeljka: Sanja Radetić LovrićUčesnici: Sanja Radetić Lovrić, Olga Lola Ninković, Aleksandra Salamadić, Slađana Cvjetković, Dijana Đurić

 

SALA 4

USMENA SAOPŠTENJA: MENTALNO ZDRAVLJE 1  

Voditeljka: Vesna Gavrilov-Jerković

 

Strategije prevladavanja ispitnog stresa kod studenata: konstrukcija upitnika

Lalević N., Čolović B. i Čabarkapa M.

 

Usamljenost, afektivna vezanost i percepcija socijalne podrške kod studenata

Milojković M. i Milićević N.

 

Lokus kontrole i ljubavni stilovi kao prediktori straha od gubitka partnera kod devojaka u stabilnim vezama

Goljović N.

 

Uloga stilova humora u relaciji između negativnih životnih događaja i zadovoljstva životom

Ivković S. i Jovanović V.

 

SALA 5

USMENA SAOPŠTENJA: SOCIJALNA I EKOLOŠKA PSIHOLOGIJA

Voditelj: Boris Popov

 

Odnos zavisnosti od društvenih mreža, dimenzija ličnosti i socijalnog funkcionisanja

Šajinović N., Ludoški M., Nešović I., Šimunović L., Konja A., Čokanjev N. i Miladinović P.

 

Zavisnost na društvenim mrežama i povezanost sa emocionalnim poteškoćama i mehanizmima prevladavanja

Šimunović L., Konja A., Čokanjev N., Ludoški M., Šajinović N., Nešović I. i Miladinović P.

 

Povezanost asertivnosti i perfekcionizma

Stiković K. i Bojanić Ž.

 

Neke psihološke i sociodemografske determinante ekološkog ponašanja kod urbanih baštovana na teritoriji Vojvodine

Popov B., Ćirić M. i Popov S.

 

Socijalna samoefikasnost kao medijator između samopoštovanja i emocionalnih kompetencija

Jovančević A., Goljović N., Minčić K. i Todosijević M.

 

12.00 - 12.15

 

PAUZA

 

12.15 –13.45

 

SALA 1

SIMPOZIJUM: UKLJUČIVANJE DECE MIGRANATA U OBRAZOVNI SISTEM: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Voditeljka: Tanja Ranković

 

Deca migranata u formalnom obrazovanju – upis u školu, nastava i učenje

Simić N., Vranješević J. i Spasić B.

 

Deca migranti u formalnom obrazovanju – socijalni odnosi i mehanizmi prevladavanja stresa

Vranješević J., Simić N. i Spasić B.

 

Izazovi uključivanja dece migranata u škole u Srbiji

Grbić S., Vesić D. i Kovač Cerović T.

 

Vršnjački odnosi između domicilne i dece migranata u školama u Srbiji

Vesić D., Grbić S. i Kovač Cerović T.

 

Praćenje uključenosti i obrazovanja dece migranata i izbeglica u cilju unapređenja podrške školama

Marković J., Maksimović B., Ranković T. i Vuković S.

 

SALA 2

SIMPOZIJUM: PUT ILI PUTEVI KOJIMA SE REĐE IDE: KOLIKO SE, KO I KAKO MENJA U PSIHOTERAPIJI

Voditeljka: Vesna Gavrilov Jerković

 

Pravolinijski ili hop-on hop-of do psihoterapijske promene? Istraživanje linearnosti psihoterapijske promene

Garilov-Jerković V., Lazić M., Žuljević D. i Jovanović V.

 

Da li zaista svi putevi vode u Rim? Praćenje putanja promene kod korisnika psihoterapijskog tretmana

Lazić M., Garilov-Jerković V., Rakočević N. i Jovanović V.

 

Optimizam kao dijagnoza – Potpuno nevažna stvar za promenu uznemirenosti tokom psihološkog tretmana

Žuljević D., Rakočević N., Lazić M. i Gavrilov-Jerković V.

 

Medijatori različitih profila promene distresa tokom psihološkog tretmana

Rakočević N., Žuljević D., Lazić M. i Gavrilov-Jerković V.

SALA 3

OKRUGLI STO: KVANTNI PRISTUPI I PSIHOLOGIJA

Voditeljka: Bojana Škorc

 

Učesnici: Bojana Škorc, Katica Mladinić, Jasna Hrnčić, Nebojša Milićević, Adam Pantić

 

SALA 4

USMENA SAOPŠTENJA: PSIHOLOGIJA RADA 1

Voditelj: Boris Popov

 

Kakvo nam je stručno usavršavanje potrebno?

Grahovac B. i Bešlić B.

 

Ocenjivanje i razvoj zaposlenih-kurs učenja na daljinu

Veljković M. i Malešević D.

 

Osobine ličnosti i individualna preduzetnička orijentacija kod "frilens" i tradicionalno zaposlenih programera

Cvetićanin A., Jelić D., Popov B. i Vidović M.

 

Stavovi nezaposlenih prema kontinuiranom učenju i sticanju novih veština i znanja

Pejić B. i Sisel V.

 

Stavovi vozača u Srbiji prema konceptu autonomnog vozila

Majstorović N., Popov B., Matanović J. i Tomović S.

 

SALA 5

USMENA SAOPŠTENJA: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Voditeljka: Mirjana Beara

 

Doživljaj majke kao heroja i/ili žrtve od strane njihovih ćerki u Vranju danas

Hafizović D. i Stevanović A.

 

Povezanost religioznosti i zadovoljstva životom kod adolescenata

Safiye T., Barać S. i Menković D.

 

Rizično ponašanje mladih

Mulaosmanović N., Hajder M. i Prelić N.

 

Stavovi, iskustva i informisanost adolescenata o seksualnosti

Stanisavljević J. i Petrović N.

 

Porodična kohezija, porodična fleksibilnost i samopoštovanje – medijaciona uloga emocionalne kompetencije

Janjić T., Dimitrijević N. i Milević K.

 

14.00 – 15.30

 

RUČAK
15.30 – 17.00

 

SALA 1

OKRUGLI STO: BUDUĆNOST RAZVOJA OBLASTI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE - “GOSTOVANJE U TUĐOJ KUĆI”

Voditeljke: Tamara Džamonja Ignjatović i Vesna Gavrilov Jerković

 

Učesnici: Tamara Džamonja, Vesna Gavrilov-Jerković, Dragica Jovišević, Eleonora Vlahović, Sanja Tatić Janevski, Sandra Perić, Boris Popov

 


SALA 2

OKRUGLI STO: MEĐUNARODNA KOMPARATIVNA ANALIZA KVALITETA OBRAZOVANJA U REGIONU: ŠTA NAM JE ZAJEDNIČKO, A ŠTA MOŽEMO DA NAUČIMO JEDNI OD DRUGIH?

Voditeljka: Dragica Pavlović Babić

Učesnici: Ines Elezović,  Dragica Pavlović Babić, Eva Klemenčič, Žaneta Džumhur, Nihad Ajanović, Branka Popić, Alisa Ibraković,  Beti Lameva, Dobrinka Kuzmanović, Miša Avramović

 

SALA 3

USMENA SAOPŠTENJA: PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 2

Voditeljka: Jelena Vranješević

 

Zrelost za polazak u školu iz ugla različitih aktera vaspitno obrazovnog procesa

Grahovac B. i Marković M.

 

Podsticanje razvoja darovitosti dece predškolskog uzrasta – doprinos vaspitača

Nedimović T.

 

Kako roditelji i vaspitači opisuju decu?

Videnović D.

 

Statusi ja-identiteta i zadovoljstvo životom mladih

Vasić A., Ilić, I. i Milivojević M.

 

Statusi ja-identiteta i akademsko postiguće studenata

Ilić I., Milivojević M. i Vasić A.

 

Polne razlike u statusima ja-identiteta mladih

Milivojević M., Vasić A. i Ilić I.

 

SALA 4

USMENA SAOPŠTENJA: MENTALNO ZDRAVLJE 2

Voditeljka: Gordana Mijalković Stojiljković

 

Izraženost subjektivnog blagostanja kod ispitanika različitog materijalnog statusa

Jović M. i Jovančević A.

 

Jačanje rezilijentnosti adolescenata - strategije i modeli

Mijalković Stojiljković G.

Uticaj obrazovanja i materijalnog statusa na mentalno zdravlje

Sitarević A., Anđelić A. i Anđelić N.

 

Povezanost mentalnog blagostanja i sociodemografske karakteristike adolescenata

Stevanović A., Hafizović D. i Martinović V.

 

Strahovi kod studenata – latentna struktura i rodne razlike

Škorc B. i Hrnčić J.

 

SALA 5

USMENA SAOPŠTENJA: OPŠTA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Voditelj: Petar Čolović

 

Univerzalnost međunarodne baze afektivnih fotografija IAPS (International Affective Picture System): rezultati srpske i mađarske grupe iz Srbije

Grabovac B. i Deák A.

 

Struktura pridevskih opisa ličnosti u pisanom jeziku

Oljača M., Filipović-Đurđević D. i Čolović P.

 

Mračna trijada i faktori HEXACO modela ličnosti kao prediktori vremenske perspektive

Uzelac J. i Zlatković D.

 

Povezanost integriteta i nade u budućnost čovečanstva u Novom Pazaru

Fehratović M., Sendrić D., Melentijević I. i Veljović M.

Provera osnovnih metrijskih karakteristika upitnika TriPM

Anđelić A., Sitarević A. i Anđelić N.

 

17.00 - 17.45

 

SALA 1

PROMOCIJA KNJIGA:

 

Radetić Lovrić S., Ninković O. i Đurić D.: Dijete u pravosudnom postupku: psihološki pristup

 

Jeknić V. P.: Memento mori - Priručnik za psihologe u palijativnoj medicini

 

Veljković, J.: Kroz lavirint psihodrame

 

Voditelj:

 

 

17.45 - 18.00

 

PAUZA

 

18.00 - 19.15

 

SALA 1

PLENARNO PREDAVANJE

 

BUDUĆNOST PSIHOLOGIJE IZMEĐU MOLEKULA I SOCIO-KULTURNOG KONTEKSTA

Veljko Jovanović

 

19.30 - 20.30

 

VEČERA

 

20.30 - 21.30

 

SALA 1

PROMOCIJA TESTOVA:

 

Biro M., Novović Z. i Jevđević Milutinović M: ADOLESCENT

 

Smederevac S: VP+2  (dopuna za adolescente)

 

Momirović K., Džamonja Z. i Džamonja Ignjatović T.: SOCIO 4

 

Voditeljka: Snežana Milutinović

 

PETAK, 1. jun 2018.

 

09.00 – 10.15

 

SALA 1

PLENARNO PREDAVANJE

 

NEGDJE ISPOD DUGE: PSIHOLOGIJA TRANSPOLNOSTI

Nataša Jokić Begić

 

10.15 - 10.30

 

PAUZA

 

10.30 –12.00

 

SALA 1

OKRUGLI STO: ŠKOLSKI PSIHOLOG U ZONI BUDUĆEG RAZVOJA - NOVI ZOSOV, NOVI POSLOVI

Voditeljka: Marina Pavlović

 

Učesnici: Marina Pavlović, Branka Tišma, Milja Krivokuća, Eleonora Vlahović, Sanja Janevski Tatić

 

SALA 2

SIMPOZIJUM: SAJBER PSIHOLOGIJA -  NOVE KARAKTERISTIKE UPOTREBE INTERNETA

Voditelj: Darko Hinić

 

Upotreba savremenih informacionih tehnologija kod studenata

Hinić D. i Popović I.

 

Kros-kulturno istraživanje obrazaca korišćenja Facebook-a kod mladih: Deskriptivna analiza podataka iz sedam zemalja

Jovanović T., Bodroža B., Buljan I., Hren D., Casale S., Fioravanti G., Kermani H., Rivera K., Mendez de los Rios F., Magallares Sanjuan A., Orchard L. i Fullwood C.

 

„Digitalni urođenici” – mit ili realnost?

Kuzmanović D.

 

Paradoks privatnosti: vrednujemo li doista svoju privatnost koliko tvrdimo da je vrednujemo?

Pavuna A.

 

Lajkovi i efekti na fotografijama: psihosocijalni aspekti upotrebe Fejsbuka i slika o sebi

Goljović N.

 

SALA 3

SASTANAK SEKCIJE: SEKCIJA PSIHOLOGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Voditeljka: Ivana Koprivica

 

Osnivanje Sekcije psihologa u socijalnoj zaštiti

 

 

 

 

SALA 4

RADIONICA: TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA (ACT) - RAZUMEVANJE I PRIMENA OSNOVNIH KONCEPATA

Voditelji: Dragan Žuljević i Nikolija Rakočević

 

 

SALA 5

RADIONICA: PSIHOLOG U PREDUZETNIŠTVU - OD NAUČENE BESPOMOĆNOSTI DO KONKURENTNOG BIZNISA

Voditelj: Boris Popov

 

12.00 - 12.15

 

PAUZA

 

12:15 –13:45

 

SALA 1

USMENA SAOPŠTENJA: PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 3

Voditeljka: Gordana Đigić

 

Uticaj interpersonalnih stilova roditelja i motivacionih stilova nastavnika na samopoštovanje adolescenata

Šakan D.

 

Osobine ličnosti PEN i VP+2 modela i samoefikasnost srednjoškolaca

Vukić D. i Stanojević Ristić M.

Stavovi o ravnopravnosti polova i opšta samoefikasnost kao prediktori samopoštovanja studenata

Janković I. i Todorović J.

 

Osobine ličnosti, inteligencija i motiv postignuća kao faktori akademske uspešnosti kod gimnazijalaca i studenata

Đigić G. i Kostić A.

 

Odnos aleksitimije sa psihološkim distresom i pozitivnim i negativnim afektom u studentkoj populaciji

Cmiljanić A., Rokvić N. i Gavrilov Jerković V.

 

SALA 2

SIMPOZIJUM: SAJBER PSIHOLOGIJA - UPOTREBA INTERNETA I VEZA SA SPECIFIČNIM PSIHOLOŠKIM POJAVAMA I POREMEĆAJEM UPOTREBE INTERNETA  

Voditelj: Darko Hinić

 

Zadovoljstvo životom igrača video-igara

Rakić-Bajić G. i Maravić M.

 

Može li podrška onlajn prijatelja usamljenim osobama pomoći u suočavanju sa stresom?

Bodroža B., Jovanović T., Zeković T. i Medved N.

 

U ordinaciji dr Gugla: konstrukcija Kratke skale sajberhondrije

Jokić-Begić N., Mikac U., Čuržik D. i Sangster Jokić C.Analiza YouTube monologa transrodnih osoba

Lauri Korajlija A. i Jakšić M.

 

Poremećaj upotrebe Interneta – Protektivni faktori u adolescentskoj populaciji

Hinić D., Zotović M., Beara M. i Rakić-Bajić G.

 

SALA 3

OKRUGLI STO: EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM KOD MLADIH

Voditeljka: Milja Krivokuća

 

Učesnici: Milja Krivokuća, Nebojša Petrović, Slobodan Spasić, Jovan Mirić, Andrej Protić

 

SALA 4

SIMPOZIJUM: PSIHOLOGIJA MLADIH I MLADI O PSIHOLOGIJI U NAJMLAĐEM GRADU

Voditeljka: Mirjana Beara

 

Zastupljenost rizičnih oblika ponašanja kod omladine u Novom Pazaru

Erdeš-Kavečan Đ., Šabotić Z., Belić M. i Fazlagić R. A.

 

Doživljaj mogućnosti kontrole života i zadovoljstvo životom mladih

Fehratović M., Veljović M., Melentijević I., Sendrić D., Sinanović A. i Beara M.

 

Stavovi mladih prema mentalnim oboljenjima

Belić M., Beara M., Erdeš Kavečan Đ. i Fazlagić R. A.

 

Stav prema psihoterapiji mladih u Novom Pazaru u odnosu na sociodemografske karakteristike

Fazlagić R. A., Belić M., Erdeš Kavečan Đ. i Šabotić Z.

 

SALA 5

USMENA SAOPŠTENJA: KLINIČKA PSIHOLOGIJA I PSIHOTERAPIJA

Voditeljka: Tamara Džamonja Ignjatović

 

Somatizacija i njeni prediktori: istraživanje na studentskoj populaciji

Rokvić N., Jovanović T., Tomašević A.

 

Psihometrijske karakteristike i relacije PID-5 i TCI-5 inventara na kliničkom uzorku

Đurić Jočić D., Džamonja Ignjatović T. i Jakšić I.

 

Dimenzije ličnosti pacijenata sa dijagnozom depresije i suicidalnim pokušajima

Jovičić M., Hinić D. i Ignjatović-Ristić D.

 

Stadijum promene, balans odluke i self-efikasnost kod osoba uključenih u online program redukcije telesne mase

Brdarić Leka D., Lazić M. i Gavrilov Jerković V.

 

Kreiranje zajedničkog crteža u art brut studiju VMA

Stojanović T.

 

Komorbiditet psihoorganskog sindroma i graničnog poremećaja ličnosti

Rosandić H., Šćekić Lj. i Martinović J.

 

14.00 – 15.30

 

RUČAK

 

15.30 – 17.00

 

SALA 1

OKRUGLI STO: INKLUZIVNO OBRAZOVANJE, PROCEDURE I MESTO PSIHOLOGA U PROCEDURAMA

Voditeljka: Dejana Kićanović

 

Učesnici: Dejana Kićanović, Smiljana Vujadinović, Ljiljana Marić, Vesna Tafra Rokvić, Marina Nadejin Simić

 

SALA 2

OKRUGLI STO: MENTALNO ZDRAVLJE U ZONI BUDUĆEG RAZVOJA: PSIHOANALITIČKA PERSPEKTIVA

Voditelj: Aleksandar Kontić

 

Učesnici: Aleksandar Kontić, Jovana Mladenović, Nataša Đerković, Jovana Vuković

 

SALA 3

OKRUGLI STO: NEURO-MARKETING – NOVO ČITANJE STARIH PSIHOLOŠKIH ZNANJA

Voditeljka: Marijana Kristić

 

Učesnici: Marijana Kristić, Joris De Bruyne, Boris Šurija, Marijana Agić Molnar, Nikolaos Dimitriadis, Dušica Filipović Đurđević

 

SALA 4

USMENA SAOPŠTENJA: PSIHOLOGIJA RADA 2

Voditelj: Dejan Pajić

 

Psihološka dobrobit i psihofizičko zdravlje zaposlenih u situaciji izloženosti profesionalnom stresu

Miladinović I., Čabarkapa M. i Bojanović, M.

 

Validnost teorija motivacijea. Maslova i Hercberga u merenju motivacije i motivacionih dinamizama zaposlenih

Josipović S.

 

Sociometrijski metod jakoba morena i njegova primena u unapredjenju efikasnosti male radne grupe

Josipović S.

 

Prediktori sagorevanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

Vulović B. i Vujović V.

SALA 5

RADIONICA: BUDUĆNOST PSIHOLOGIJE U SRBIJI - POKRETAČI, TRENDOVI, SCENARIJA I VIZIJE

Voditeljke: Ivana Milojević i Mirjana Beara

 

17.00 - 17.45

 

HOL

POSTER PREZENTACIJE

 

17.45 - 18.00

 

PAUZA

 

18.00 - 19.15

 

SALA 1

PLENARNO PREDAVANJE

 

SHIFTING INCENTIVES FROM GETTING IT PUBLISHED TO GETTING IT RIGHT

Brian Nosek19.30 - 20.30

 

VEČERA

 

SUBOTA, 2. jun 2018.

 

9.00 - 13.15

 

SALA 2

RADIONICA: HAJDE DA RADIMO NA SEBI – ASERTIVNOM KOMUNIKACIJOM DO USPEHA

Voditeljke: Valentina Ninić i Darja Radović Krčmar

 

9.00 - 10.30

 

SALA 3

SASTANAK SEKCIJE: SEKCIJA VOJNIH PSIHOLOGA

Voditeljka: Mirjana Veljković

 

Realizacija programa rada Sekcije u 2018. godini i učešća vojnih psihologa na Kongresu psihologa Srbije

 

Aktivnosti obeležavanja jubileja 70 godina rada psihologa u vojsci

 

Tekuće aktuelnosti o radu psihologa u MO i VS

 

12.00

 

SALA 1

SVEČANO ZATVARANJE

 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić