Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

Publikacije


POREMEĆAJI ISHRANE
Dijagnostika, terapija i prevencija

autor: Dušanka Đurović
cena: 770 dinara

Statistika u psihologiji TenjovicL

STATISTIKA U PSIHOLOGIJI
Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 2020.

autor: Lazar Tenjović

cena: 1490 dinara

UVOD U PSIHOLOGIJU

Treće dopunjeno izdanje

Autor: Stanislav Fajgelj

Redovna cena: 1900 dinara

Cena sa popustom: 1520 dinara

METODE ISTRAŽIVANJA PONAŠANJA 

Sedmo dopunjeno izdanje


Autor: Stanislav Fajgelj

Redovna cena: 2.025 dinara

Cena sa popustom: 1.620 dinara

PSIHOMETRIJA

Metod i teorija psihološkog merenja

Peto dopunjeno izdanjeAutor: Stanislav Fajgelj

Redovna cena: 2.590 dinara

Cena sa popustom: 2.070 dinara

PAŽNJA, GOVORI DETE
Proces, strategije i metodologija forenzičkog intervjua sa decom

Autor: Đurađ Stakić

Cena: 1230 dinara

Cena sa popustom: 990 dinara

 

Praktična. Savremena. Potrebna.

Knjiga koja sa razlogom skreće pažnju!

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić