Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
Drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje

Ivan Jerković, Marija Zotović

redovna cena: 1350 dinara

cena sa popustom: 1080 dinara

Prvo izdanje ove knjige nastalo je 2010.godine i vrlo brzo tiraž je bio rasprodat. Ovaj udžbenik naišao je na izuzetno pozitivan prijem u našoj akademskoj javnosti, pogotovo onoj koja se bavi obrazovanjem nastavnika. S jedne strane su to studenti psihologije, a sa druge studenti različitih nastavničkih usmerenja, učitelji, pedagozi, vaspitači, defektolozi itd. Poglavlja u knjizi bila su razvrstana u četiri velike celine. Prva se odnosila na opšte probleme razvojne psihologije (u kojoj se iznose osnovne istorijske i teorijske odrednice razvojne psihologije), druga na procedure prikupljanja podataka (upitnik, intervju, posmatranje, skale procene i sociometrijski postupak), a u trećoj su se obrađivali periodizacija razvoja i životna razdoblja globalno. Četvrtu celinu činila su poglavlja koja se bave razvojem psihičkih funkcija kao što su: emocije, inteligencija, govor, motorika itd.

U ovom drugom, dopunjenom i izmenjenom izdanju, po rečima autora, učinjeno je nekoliko intervencija. Prvo, redosled poglavlja je promenjen da bi odgovarao redosledu izlaganja sadržaja u nastavi na univerzitetu, onako kako je autori održavaju. Drugo, napisana su dva potpuno nova poglavlja (o dečijem crtežu i dečijoj igri) koja upotpunjuju sadržaj u odnosu na prethodno izdanje, tako da se za ovo izdanje može reći da predstavlja zaokruženu celinu u oblasti. Treće, neka postojeća poglavlja pretrpela su određene izmene tako što je napisan još dodatni tekst. Takav je slučaj u poglavljima koja obrađuju teorijske pristupe Pijažea i Vigotskog, kojima su pridodati kraći tekstovi na temu teorije uma i metakognicije. Četvrta izmena odnosi se na pokušaj autora da obogaćivanjem teksta ilustracijama (crtežima i fotografijama) grafički učine pisani sadržaj prijemčivijim za čitanje i informativnijim.

Nadamo se da će životni put ovog izdanja udžbenika nastaviti da sledi uspešan tok razvoja u njegovoj mladosti i da će biti od pomoći u obrazovanju kompetentnih stručnjaka u oblasti psihologije i obrazovanja nastavnika.Naručivanje: E-mail  dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović