Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

psihometrija

PSIHOMETRIJA
Metod i teorija psihološkog merenja, IV dop. izd.

Stanislav Fajgelj

redovna cena: 2490 dinara

cena sa popustom: 1990 dinara

Knjiga sadrži 17 poglavlja u okviru kojih su razmatrani: Teorija merenja, Priroda i poreklo individualnih razlika, Analiza individualnih razlika, Varijabla, Merenje u psihologiji i psihometrijski modeli, Osnovna merna svojstva stavki i testa, Pouzdanost, Valjanost, Jednačenje testova, Protivrečnosti i paradoksi psihometrije, Psihološki test, Skale i skaliranje u psihologiji, Skorovanje testa – ocenjivanje osobine, Konstrukcija psihološkog mernog instrumenta, Moralna pitanja psihološkog testiranja. Literatura obuhvata 592 reference.

 B5 format, 765 strana, latinično pismo.

 

Autor o četvrtom dopunjenom izdanju u predgovoru kaže:

 Knjiga je izmenjena u celini. Neka su poglavlja napisana nanovo, neka su značajno modifikovana, neka manje, a ona koja nisu bila  predviđena za menjanje, morala su proći kroz usaglašavanje sa ostalim izmenama. Glava o teoriji merenja napisana je iznova, a tekst o prirodi i poreklu individualnih razlika prerađen i spojen u jednu glavu.

Analiza individualnih razlika je usklađena sa izmenjenim gledištima o teoriji merenja, a na prvom mestu o odnosu merenja i statistike. Poglavlja koja se odnose na klasičnu teoriju testa napisana su nanovo, uključujući i poglavlja o paralelnim indikatorima. Teme jednodimenzionalnosti i lokalne nezavisnosti prerađene su u znatnoj meri. U glavi o varijabli nanovo je napisano poglavlje o formativnim i refleksivnim indikatorima. Prikaz osnovnih pojmova teorije ajtemskog odgovora takođe je u celosti prerađen. Sve ostale teme iz glave o modelima merenja su takođe pretrpela izmene. Kroz celu knjigu je ’’pojačano prisustvo’’ konfirmativne faktorske analize (KFA), što se posebno odnosi na paralelne indikatore, pouzdanost, valjanost i, naravno, podsetnik za MVA u dodatku.

Osnovna merna svojstva, posebno jednodimenzionalnost, pogađanje i testovi brzine pretrpeli su značajne izmene.

Glava o pouzdanosti je usklađena sa izmenama u prikazu klasične teorije testa, paralelnih indikatora, KFA itd., a neki delovi teksta su uklonjeni, dok su drugi dodati. Izmenjen je prikaz standardnih grešaka, na primer.

Glava o valjanosti je pretrpela značajnije izmene u delu konvergentne i diskriminativne valjanosti. Isto tako, izmenjena su poglavlja o kriterijumskoj valjanosti, selekciji i klasifikaciji i diferencijalnom funkcionisanju.

 Glava o jednačenju testova je prerađena, učinjena je jednostavnijom i lakšom za razumevanje. U glavi o psihometrijskim protivrečnostima takođe su učinjene izmene u skladu sa novim tretmanom jednodimenzionalnosti, zatim u poglavlju o Lordovom paradoksu i ostalim delovima. U glavi o psihološkom testu drugačije su prikazani neki formati stavki. Glava o skalama i skaliranju je pretrpela značajne izmene, posebno

poglavlja o komparativnom (Thurstoneovom) skaliranju, skalama procene i semantičkom diferencijalu. Glava o skorovanju je takođe temeljno prerađena, u nekim delovima proširena, a u nekim pojednostavljena.

 Glava o moralnim pitanjima psihološkog testiranja izmenjena je tako da su mnogo jasnije i detaljnije obrađena pitanja legalnosti i legitimnosti testova, ali i druga pitanja.

 Osim pobrojanih sistematskih i tematskih promena, u protekle četiri godine, od prethodnog izdanja, tekst je neprekidno doterivan, dopunjavan, osavremenjavan (dodate su nove reference, a neke zamenjene novim izdanjima), usklađivan sa iskustvima iz predavanja i pisanjem testova za ispite. Popravljeni su stari i dodati novi grafikoni, a tabele učinjene manjima i preglednijima.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić