Publikacije
 • Serbian Language
 • English (UK)

Indeks članaka

U KNJIZI SU PRIKAZANI SLEDEĆI INSTRUMENTI:

I INSTRUMENTI ZA PROCENU FUNKCIONISANJA, SNAGA I POTREBA KORISNIKA

 • Upitnik snaga i teškoća
 • Skala emocionalnog stanja adolescenata
 • Konersova skraćena skala procene
 • Upitnik roditeljskog nadzora
 • Lista ličnih snaga
 • IDA skala za procenu odraslih
 • CAGE - upitnik upotrebe alkohola
 • Test za identifikaciju korišćenja alkohola - AUDIT
 • Staranje o sebi i praktične aktivnosti u svakodnevnom životu - IADL

II INSTRUMENTI ZA PROCENU PORODIČNIH I RODITELJSKIH KAPACITETA, RIZIKA I ODNOSA

 • Procena rizika od zlostavljanja i zanemarivanja kod dece
 • Skala bezbednosti dece
 • Skala svakodnevnih teškoća roditelja
 • Indikatori zloupotrebe kod starih - IOA
 • Zlostavljanje starih - procena indikatora rizika
 • Inventar zlostavljajućeg ponašanja partnera
 • Upitnik nedavnih događaja
 • Genogram
 • Vremenska linija
 • Dijagram sekvenci ponašanja
 • Skala porodičnih aktivnosti

III INSTRUMENTI ZA PROCENU SREDINSKIH USLOVA I INTERAKCIJA PORODICE SA SREDINOM

 • Mapa socijalne mreže
 • Skala porodičnih resursa
 • Skala porodične podrške
 • Eko mapa
 • Kulturogram
 • Skala kućnih uslova

IV PSIHOLOŠKI MERNI INSTRUMENTI - TESTOVI, UPITNICI I TEHNIKE

 • VITI-Vekslerov individualni test inteligencije
 • KOG -3 - Baterija testova inteligencije
 • REVISK- Revidirana skala za merenje inteligencije dece
 • Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale
 • Gudinaf-Haris test crtanja ljudske figure
 • MMPI - 201, MMPI - 202
 • KON - 6 - Kibernetička baterija konativnih testova
 • Kornel indeks - CI-N4
 • GEN/A i GEN/B
 • DELTA/4 - Psihoticizam kod dece
 • Baterija upitnika socijalizacije
 • NEO PI - R - Petofaktorski upitnik ličnosti
 • PIE - Profil indeks emocija - Jugoslovenska verzija i standardizacija
 • BOL/TPMS- Bazični oslonci ličnosti
 • Test nedovršenih rečenica - modifikovana verzija TNR-a
 • Mahover test ljudske figure

NAPOMENA: Za svaki instrument navedeni su: oblast procene, namena, opis i uputstvo, skorovanje, standardizacija, psihometrijske karakteristike i upitnik.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić