Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

Publikacije

psih org promena

PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONIH PROMENA I RAZVOJA

autor Mirosava Đurišić Bojanović

redovna cena: 1240 dinara

cena sa popustom: 990 dinara 

kompetencije

KOMPETENCIJE ZA RAD I RUKOVOĐENJE

autor Dobrila Vujić

redovna cena: 1815 dinara

cena sa popustom: 1450 dinara

zbornik prikaz

NOVI POGLEDI I PERSPEKTIVE U PSIHOLOGIJI RADA I ORGANIZACIJE

urednik Mirosava Đurišić Bojanović

redovna cena: 1240 dinara

cena sa popustom: 990 dinara 

 

interkult

INTERKULTURALNA INTERAKCIJA I RAZVOJ INTERKULTURALNE OSETLJIVOSTI

autor Danijela Petrović

redovna cena: 1500 dinara

cena sa popustom: 1200 dinara

teorijski i primenjeni

TEORIJSKI I PRIMENJENI ASPEKTI PSIHOLOGIJE ČITANJA

urednik Dejan Lalović

redovna cena: 1200 dinara

cena sa popustom: 960 dinara

 

odpitanja

OD PITANJA DO SAZNANJA

autor Dušica Bojović

redovna cena: 1400 dinara

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić