Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

Publikacije

uvod

UVOD U PSIHOLOGIJU, drugo dopunjeno izdanje

autor: Stanislav Fajgelj

redovna cena: 1750 dinara
cena sa popustom: 1400 dinara

berger-empirio

EMPIRIOCENTRIČNA ILI TESTIMENTALNA PERSPEKTIVA U PSIHOLOGIJI

autor Josip Berger

redovna cena: 1000 dinara

cena sa popustom: 800 dinara

 Prica-u-igri

PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI
interaktivne priče za decu

autor: Dušica Bojović

redovna cena: 1400 dinara

Osecaj-i-mera

OSEĆAJ I MERA

o psihofizičkim osnovima saznanja

autor Predrag Ognjenović

redovna cena: 1215 dinara

cena sa popustom: 970 dinara

afektivna-vezanost

AFEKTIVNA VEZANOST I PORODIČNI ODNOSI
razvoj i značaj

autori Tatjana Stefanović-Stanojević, Ivana Mihić i Nataša Hanak

redovna cena: 1215 dinara

cena sa popustom: 970 dinara

Priroda

PRIRODA DECI PRIPOVEDA

Upoznajmo prirodu kroz dramski metod

autor Dušica Bojović

redovna cena: 1350 dinara

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić