Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K1

Prioritet: 1

Autori:

Marina Pavlović, stručni saradnik - psiholog, pedagoški savetnik, OŠ „Tanasko Rajić“, Čačak; Branka Tišma, stručni saradnik - psiholog, OŠ „Lazar Savatić“, Beograd

Realizatori:

Marina Pavlović, stručni saradnik - psiholog, pedagoški savetnik, OŠ „Tanasko Rajić“, Čačak; Branka Tišma, stručni saradnik - psiholog, OŠ „Lazar Savatić“, Beograd

Opšti ciljevi:

Unapređivanje profesionalnog rada, razvoj kompetencija i jačanje kapaciteta psihologa u školama.

Specifični ciljevi:

Povezivanje i primena zakonske i podzakonske regulative na rad psihologa u školi; Osvešćivanje značaja zaštite poverljivosti podataka i ponašanja psihologa u skladu sa tim u uslovima rada u školi; Razvijanje veština za efektan izbor i primenu psiholoških mernih instrumenata za procenu u okviru odgovarajuće školske problematike; Osnaživanje za primenu psiholoških znanja u radu sa učenicima, a u skladu sa psihološkim osnovama ponašanja, razvojnim potrebama i karakteristikama učenika; Primena različitih psiholoških metoda i tehnika u radu sa učenicima i roditeljima; Sticanje veština za sagledavanje potreba roditelja za edukacijom iz određenih tema i iznalaženje najadekvatnijih oblika i metoda.

Teme programa:

Zakonski okvir rada psihologa u školi; Poverljivost podataka; Psihološki merni instrumenti; Primena psiholoških znanja u radu sa učenicima i roditeljima; Edukacija roditelja

Ciljna grupa:

stručni saradnik u školi

Veličina grupe: 30

Trajanje: jedan dan  (8 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić