Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K4

Prioritet: 4

Autori:

Lidija Ristić-Milojević, diplomirani psiholog; Sandra Mojašević, diplomirani psiholog - psihoterapeut

Realizatori:

Lidija Ristić-Milojević, diplomirani psiholog; Sandra Mojašević, diplomirani psiholog - psihoterapeut; Svetlana Petrović

Opšti ciljevi:

Unaprediti veštine komunikacije kod nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača i direktora ustanova i motivisati ih da tehnike asertivne komunikacije primenjuju u radu sa decom, kao i u međusobnoj komunikaciji.

Specifični ciljevi:

Ostvariti uvid u uzroke neadekvatne komunikacije; Identifikovati probleme koji nastaju kada loše komuniciramo, sa osvrtom na posledice loše komunikacije u odeljenju i školi; Istaći razliku između asertivne i neasertivne komunkacije; Uvežbavanje aktivnog slušanja; Predstaviti učesnicima tehnike asertivne komunikacije, sa akcentom na one koje su pogodne za rad sa decom; Predstaviti učesnicima poruke koje (ne) treba upućivati učeniku (detetu); Istaći benefite asertivne komunikacije i značaj za razvijanje zdrave i samopouzdane ličnosti i kvalitetnih međuljudskih odnosa; Uvežbavanje asertivne komunikacije kroz igranje uloga.

Teme programa:

Šta je komunikacija?; Asertivna, agresivna i defanzivna komunkacija; Posledice loše komunikacije u odeljenju i školi; Verbalna i neverblna komunikacija; Tehnike asertivne komunikacije; Poruke koje (ne)treba upućivati učeniku, Upućivanje kritike i pohvale učeniku

Ciljna grupa:

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Veličina grupe: 15-30

Trajanje: dva dana (16 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić