Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K4

Prioritet: 4

Autori:

Lidija Ristić-Milojević, diplomirani psiholog; Sandra Mojašević, diplomirani psiholog - psihoterapeut

Realizatori:

Lidija Ristić-Milojević, diplomirani psiholog; Sandra Mojašević, diplomirani psiholog - psihoterapeut; Svetlana Petrović

Opšti ciljevi:

Unaprediti veštine komunikacije kod nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača i direktora ustanova i motivisati ih da tehnike asertivne komunikacije primenjuju u radu sa decom, kao i u međusobnoj komunikaciji.

Specifični ciljevi:

Ostvariti uvid u uzroke neadekvatne komunikacije; Identifikovati probleme koji nastaju kada loše komuniciramo, sa osvrtom na posledice loše komunikacije u odeljenju i školi; Istaći razliku između asertivne i neasertivne komunkacije; Uvežbavanje aktivnog slušanja; Predstaviti učesnicima tehnike asertivne komunikacije, sa akcentom na one koje su pogodne za rad sa decom; Predstaviti učesnicima poruke koje (ne) treba upućivati učeniku (detetu); Istaći benefite asertivne komunikacije i značaj za razvijanje zdrave i samopouzdane ličnosti i kvalitetnih međuljudskih odnosa; Uvežbavanje asertivne komunikacije kroz igranje uloga.

Teme programa:

Šta je komunikacija?; Asertivna, agresivna i defanzivna komunkacija; Posledice loše komunikacije u odeljenju i školi; Verbalna i neverblna komunikacija; Tehnike asertivne komunikacije; Poruke koje (ne)treba upućivati učeniku, Upućivanje kritike i pohvale učeniku

Ciljna grupa:

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Veličina grupe: 15-30

Trajanje: dva dana (16 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić