Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K4

Prioritet: 2

Autori:

Katarina Stanić, psiholog u Mašinskoj školi „Radoje Dakić“, Beograd; Katarina Krstić, specijalista za selekciju i regrutaciju, banka Inteza, ljudski resursi, Beograd

Realizatori:

Katarina Stanić, psiholog u Mašinskoj školi „Radoje Dakić“, Beograd; Katarina Krstić, specijalista za selekciju i regrutaciju, banka Inteza, ljudski resursi, Beograd

Opšti ciljevi:

Unapređenje znanja i veština učitelja, nastavnika, stručnih saradnika i menadžmenta škole za saradnju sa roditeljima koji pokazuju tendenciju da otežavaju ili izbegavaju saradnju sa školom.

Specifični ciljevi:

Sticanje znanja o osnovnim tipovima "teških roditelja"; Razumevanje ponašanja „teških roditelja“; Unapređivanje znanja o tome kako (Ne)Kontrola raspoloženja utiče na rad sa roditeljima; Obuka nastavnika o načinima za prevazilaženje neprijatnih osećanja; Unapređenje znanja o stresu; Ovladavanje tehnikama za redukovanje negativnog stresa; Unapređenje znanja i veština u radu sa pasivnim roditeljima; Unapređenje znanja i veština u radu sa pasivno- agresivnim roditeljima; Unapređenje znanja i veština u radu sa agresivnim roditeljima; Unapređenje znanja i veština u radu sa manipulativnim roditeljima; Ovladavanje veštinama i načinima za izlazak iz rasprave tako da obe strane budu pobednici; Sticanje znanja o davanju povratne informacije teškim roditeljima.

Teme programa:

Ko su „teški roditelji“; Razumevanje ponašanja „teških roditelja“ i njegovih efekata, Ne(kontrola) raspoloženja u radu sa roditeljima; Kako ljudi izlaze na kraj sa neprijatnim osećanjima; Stres; Rad sa pasivnim roditeljima; Rad sa pasivno agresivnim roditenjima; Rad sa agresivnim roditeljima; Rad sa manipulativnim roditeljima; Davanje povratne informacije roditeljima

Ciljna grupa:

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Veličina grupe: 30

Trajanje: dva dan  (16 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić