Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K3        

Prioritet: 2

 Autor:

Tanja Dojić, stručni saradnik-psiholog, Predškolska ustanova „11.april“, Novi Beograd

 Realizatori:

Tanja Dojić, stručni saradnik-psiholog, Predškolska ustanova „11.april“, Novi Beograd; Angelina Matacun, vaspitač, Predškolska ustanova „Dr Simo Milošević“, Zemun

 Opšti ciljevi:

Osnaživanje profesionalnih kompetencija u procesu posmatranja, planiranja i dokumentovanja korisnog za pružanje podrške razvoju i napredovanju deteta; Usavršavanje primene i razmene podataka o razvoju i napredovanju deteta.

Specifični ciljevi:

Osvešćivanje delikatnosti uloge posmatrača i bolje samoprocene; Sticanje znanja o složenosti procesa i faktorima opažanja fizičkih objekata, radi objektivnijeg posmatranja fizičke sredine i osoba, radi samokontrole subjektivnosti i mogućih greški prve impresije; Proširivanje znanja o metodu sistematskog posmatranja, odrđivanju fokusa, planiranju posmatranja i kriterijumu objektivnosti; Razvijanje veština posmatranja sa ciljem otkrivanja podataka i izrade beleški korisnih za planiranje podrške razvoju i napredovanju dece; Unapređivanje portfolija kao prikaza snaga i prekretnica razvoja dece; Usavršavanje objektivnog interpretiranja i razmene informacija, samoevaluacije i daljeg planiranja.

Teme programa:

Umeće posmatranja; Umeće beleženja

Ciljna grupa:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Veličina grupe: 30

Trajanje: tri dana (20 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić