Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K3

Prioritet: 4

Autor:

Đurđevka Kasagić, psiholog, menadžer-trener za poslovno ponašanje i komunikaciju, koordinator programa, koordinator, Beograd

Realizatori:

Đurđevka Kasagić, psiholog, menadžer-trener za poslovno ponašanje i komunikaciju, koordinator programa, koordinator, Beograd; Maja Kasagić, psiholog, saradnik u nastavi, US medical school

Opšti ciljevi:

Unapređenje profesionalne kompetencije medicinskih sestara i vaspitača za rad sa roditeljima.

Specifični ciljevi:

Strukturiranje postojećih i sticanje novih iskustava i znanja medicinskih sestara i vaspitača o radu sa roditeljima; Osposobljavanje vaspitača i medicinskih sestara za primenu stečenih znanja u radu sa roditeljima; Proveravanje, preispitivanje i poboljšanje roditeljskih kompetencija, uloga i postupaka.

Teme programa:

Porodica i vaspitni stilovi roditelja - iskustva roditelja iz sopstvenog i odrastanja svoje dece, očekivanja od sebe kao roditelja, vaspitni ciljevi i vrednosti; Šta čini polje razvoja, odrastanja i vaspitanja dece u vaspitno-obrazovnim ustanovama, uloge i odgovornosti odraslih u interakciji i komunikaciji sa decom; Komunikacija i interakcija u porodici, posebno sa detetom: procena svoje uloge, odgovornosti i postignuća u kreiranju komunikacijskog polja razvoja i vaspitanja dece; preporuke i saveti kako je unaprediti; Komunikaciona sredstva, verbalna i neverbalna: kako se komunikacija obavlja i njene funkcije, osnove, uslovi i pravila; praktične implikacije; Komunikacijske veštine: asertivna komunikacija – asertivnost, šta to znači?; Veštine asertivnosti – koraci; Kako biti jasan, a ne povrediti dete?; Kako tražiti ono što želimo?; Kako izraziti neslaganje zbog ponašanja dece ili druge osobe?; Korišćenje JA poruka; Aktivno slušanje; Procenjivanje sopstvenog komunikacijskog potencijala, kada je u pitanju veština slušanja, identifikovanje i prevazilaženje barijera u komunikaciji i interakciji sa decom ili drgim osobama; Emocije i motivi u komunikaciji: poznavanje i prepoznavanje emocija, potreba, želja, interesovanja, sklonosti itd. dece; Konflikti-prevencija i upravljanje; Razumevanje prirode konflikta, preventivne mere i prevazilaženje istih; Kako biti i ostati uspešan roditelj: strukturiranje postojećih iskustava i znanja o roditeljstvu i odrastanju dece, u svetlu novih saznanja: kako graditi bolji odnos sa decom, kako postati svesniji, samopouzdaniji i sigurniji, kako graditi optimalno polje razvoja i odrastanja dece.

Ciljna grupa:

saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

Veličina grupe: 20-30

Trajanje: dva dana  (16 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić