Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Autori i realizatori Treninga životnih vestina
tzv

biljana rajiBiljana Rajić: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenju za psihologiju diplomirala je 2011. godine, master studije završila 2012. godine. Tokom studija je bila angažovana kao demonstratorka i gostujuća predavačica. Učesnica je, autorka i realizatorka mnogobrojnih seminara, radionica i projekata, profesionalno i volonterski, najčešće u oblastima javnog nastupa, komunikacije, profesionalne orijentacije, mentalnog zdravlja i zdravih životnih stilova.

 

smiljana cvjetkoviSmiljana Cvjetković: Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, gde je 2012. godine završila i master studije. Doktorske studije upisala je na Medicinskom fakultetu 2013. u oblasti Javnog zdravlja. Učestvovala je u organizaciji i realizaciji mnogobrojnih seminara, projekata i radionica. Posebno se bavila oblastima javnog zdravlja, političkog ponašanja  i ekologije. Članica je Bioetičkog društva.

 

gordana jurianGordana Juričan: Stekla je zvanje Master medicinske psihologije, na Medicinskom fakultetu u Trstu. Poseduje višegodišnje psihoterapeutsko iskustvo – prodična sistemska psihoterapija (evropska licenca, Institut za mentalno zdravlje Beograd) i psihoanalitičke psihoterapijske tehnike u radu sa decom i adolescentima. Trenerica je za Dobrovoljno savetovanje i testiranje na HIV (CAFOD, Engleska), saradnica i konsultantkinja u UNFPI i UNAIDS za programe prevencije zdravlja mladih i članica Upravnog odbora Udruženja “Na pola puta“ gde radi i kao trenerica obuke za socijalnu uslugu “Stanovanje uz podršku„ / Kućna zajednica. Dugogodišnje isustvo ima i u NVO sektoru u radu sa marginalizovanim grupama (IAN, Jazas...).

 

mihreta abdiMihreta Abdi: Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, a master studije završila je 2012. Na velikom broju radionica, seminara i projekata bila je angažovana, profesionalno i volonterski, kao trenerica, savetnica i mentorka. Značajnije se bavila oblastima profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja, mentalnog zdravlja, interkulturalizma i zdravih životnih stilova.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović