Tehnike forenzičkog intervjuisanja
  • Serbian Language
  • English (UK)


DOBRE STRANE U ORGaNIZACIJI OVOG SEMINARA PREMA REČIMA UČESNIKA SU:

određeno optimalno vreme za obradu tema,
dnevni raspored je dobar,
fleksibilnost u organizaciji vremena seminara,
dobar prikaz filmova,
dobri praktični primeri,
obilje informacija,
strukturisan pristup intervjuisanju,
odlična organizacija,
dobar prostor za rad,
topla atmosfera,
sadržaj seminara nov za većinu psihologa,
puno savremenih i aktuelnih tehnika i tema,
interaktivni rad,
neposrednost predavača,
dobra prezentacija,
obar izbor tema,
kompetentan predavač itd.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić