Početna
  • Serbian Language
  • English (UK)
Žiri u sastavu prof. dr Bora Kuzmanović predsednik i članovi prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Žarko Trebješanin, jednoglasno je odlučio da se ove 2009. godine nagradanenad-havelka-1 za životno delo dodeli
PROF. DR NENADU HAVELKI
, prenzionisanom profesoru Socijalne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.


Nenad Havelka je rođen 1935. godine u Gračanici, kod Doboja. Studije psihologije završio je 1962. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 1970 i doktorirao 1973. godine. Pohađao je Internacionalnu letnju školu za eksperimentalnu socijalnu psihologiju (Hag 1965 i Luven 1967) i psihologiju učenja i motivacije (Minhen 1971), a u Bohumu 1973. bio je na specijalizaciji iz oblasti psihologije motivacije.

Radna i naučna karijera prof. Havelke veoma je bogata. Radio je dve godine kao industrijski psiholog u Drvnom kombinatu „Krivaja" u Zavidovićima. Potom je 1964. godine izabran za asistenta na predmetu Socijalna psihologija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U zvanje docenta izabran je 1974, za vanrednog profesora 1980. i za redovnog profesora 1986.

Od 1979. do 2002. godine, kada je penzionisan, prof. Havelka je bio šef Katedre za socijalnu psihologiju. U dva mandata (1982-1984. i 1996-1998) obavljao je dužnost upravnika Odeljenja za psihologiju. Bio je i prodekan Filozofskog fakulteta. Godine 1995. postao je član, a od 2000. do 2002. godine predsednik Saveta za filozofiju, pedagogiju, psihologiju i sociologiju na Univerzitetu u Beogradu.

Bogat naučni rad prof. Havelke u velikoj meri je vezan za njegovu saradnju sa Institutom za psihologiju. Bio je rukovodilac i po tematskoj širini i po broju uključenih škola jedinstvenog projekta EFEKTI OSNOVNOG ŠKOLOVANJA (prvo istraživanje u periodu 1988-1992). Na osnovu rezultata ovog istraživanja objavio je sa saradnicima knjigu pod istim naslovom koja je vrlo cenjena i citirana u stručnoj i naučnoj javnosti. Pored rukovođenja i drugim projektima, treba pomenuti, da je Havelka bio i član tima za izradu okvirnog projekta OSIGURANJE KVALITETA ISHODA OBRAZOVANJA za Ministarstvo prosvete Srbije 2001. godine. Kada je reč o radu u Institutu, bio je i urednik edicije PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA (1976-1984) i mnogo puta recenzent institutskih izdanja. Jedan je od osnivača i dugogodišnji organizator naučnog skupa „EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI".

Profesor Nenad Havelka je autor ili koautor preko 100 naučnih i stručnih radova. Među njima 12 su knjige (od kojih su 2 udžbenici za srednju školu i 2 priručnici za studente). Radove je najviše objavljivao u PSIHOLOGIJI, NASTAVI I VASPITANJU I PEDAGOGIJI. Autor je ili koautor dva rada objavljena na ruskom (odnose se na prikaz razvoja socijalne psihologije u Jugoslaviji i temu o društvenim promenama i menjanju odnosa prema obrazovanju) i više radova na engleskom jeziku.

Dobitnik je više nagrada za naučni i stručni doprinos: Oktobarske nagrade grada Beograda za nauku 1992. za knjigu SOCIJALNA PERCEPCIJA, Majske nagrade za naučno istraživanje u oblasti sporta 1980. za knjigu LIČNOST I SPORT, nagrade "ŽIVORAD -ŽIŽA VASIĆ" Društva psihologa Srbije za popularizaciju psihologije (1971) i nagrade DPS za doprinos razvoju psihološke nauke „BORISLAV STEVANOVIC" (2001).

Prof. dr Nenad Havelka je dugi niz godina aktivan član Društva psihologa Srbije. Bio je njegov predsednik od 1980-1984. godine, urednik časopisa PSIHOLOGIJA (1969-1972 i 1983-1985) i glavni urednik lista PSIHOLOŠKE NOVINE (191-1982). Kao predstavnik Srbije bio je član Konresnog odbora VIII Kongresa psihologa u Zagrebu. Više puta je kao član programskih ili organizacionih odbora učestvovao u organizaciji Sabora psihologa Srbije, a bio je i organizator Simpopzijuma o motivaciji u Sremskim Karlovcima. Sa svojim saopštenjima aktivno je učestvovao na mnogim kongresima psihologa Jugoslavije i na Saborima psihologa Srbije.

Havelka je bio angažovan i izvan Filozofskog fakulteta i svog strukovnog udruženja. Tako je u periodu od 1980. do 1990. godine bio član Prosvetnog saveta Srbije, Saveta Zavoda za izdavanje udžbenika i Veća društvenih nauka u Zajednici nauke Srbije. Učesvovao je u nizu naučnih i stručnih skupova koje su organizovali Pedagoško društvo Srbije i Savez učiteljskih društava Srbije.

Prof. dr Nenad Havelka je kao nastavnik, mentor pri izradi diplomskih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova, odnegovao veliki broj psihologa različitog stepena stručnosti i profila.

Imajući sve ovo u vidu, žiri je doneo odluku da se prof. Nenadu Havelki dodeli nagrada za životno delo.

U Beogradu, 19.05.2009.

ŽIRI:

Prof. dr Bora Kuzmanović, predsednik
Prof. dr Mikloš Biro, član
Prof. dr Žarko Trebješanin, član

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

kongres 69.jpg

Počela je prijava radova za Kongres psihologa Srbije 2021. Više informacija na sledećem linku: https://www.dps.org.rs/prijava-radaPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 171 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović