Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Proteklo je 35 godina, od kada su, smrću prof. dr Borislava Stevanovića, psiholozi ostali bez svog predstavnika u Akademiji nauka. Ove godine, na predlog Odbora za društvene nauke Akademije, izabran je za dopisnog člana profesor dr Aleksandar Kostić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i doskorašnji dekan ove institucije.

Profesor Kostić je rođen 1947.godine u Beogradu. Nakon završenih studija psihologije profesionalnu aktivnost započeo je u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, gde je, zajedno sa profesorom dr Predragom Ognjenovićem i prof. dr Georgijem Lukatelom, sudelovao u istraživanju uloge kognitivnih procesa u razumevanju morfologije srpskog jezika. Godine 1979.otišao je na poslediplomske studije u SAD (Univerzitet u Konektikatu) gde je, 1981.magistrirao, a 1983.odbranio doktorsku disertaciju sa temom: „Verb valence and lexical decision".

Godine 1981.izabran je za asistenta za predmet Opšta psihologija, 1985. za docenta, 1992. za vanrednog profesora, a 2005. za redovnog profesora na istom predmetu. Kao gostujući profesor predavao je ovaj predmet na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Od 1997.godine predaje i Psiholingvistiku na Odeljenju za psihologiju, vodi brojne poslediplomske i doktorske kurseve. U proteklom periodu obavljao je brojne funkcije (dekan Filozofskog fakulteta, upravnik Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, upravnik Odeljenja za psihologiju...).

Naučna i stručna delatnost. Akademik Aleksandar Kostić objavio je i saopštio oko 140 naučnih radova na skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u domaćoj i stranoj stručnoj periodici. Održao je brojna predavanja po pozivu na vodećim univerzitetima u SAD (Yale University, Columbia, Dartmouth College, State University of New York, University of Bristol...) Prve radove akademik Kostić je objavio pre tri i po decenije i od tada traje njegova neprekinuta naučna i stručna aktivnost. Pored brojnih radova objavljenih u časopisu „Psihologija" dr Kostić je objavljivao radove i u brojnim svetskim časopsima (Cognition, Memory and Cognition, Psychologycal Research, Journal of Eksperimental Psychology ...). Već iz prvih radova jasno je iskazana dosledna razvojna linija dr Kostića, a to je kognitivna obrada srpskog jezika. Značenje reči u srpskom jeziku objašnjavano je principima kognitivne psihologije. U tom opusu semantika i morfologija jezika, entropija i brzina kognitivne obrade informacija, informacioni pristup obradi morfologije i gramatička realnost gramatičkog roda čine samo deo širokih interesovanja akademika Kostića. Dr Kostić je dao značajan doprinos ponovnom interesovanju za istorijsko nasleđe psihologije, sadržano u starim zaboravljenim mernim instrumentima namenjenim ispitivanju psiholoških funkcija. U okviru aktivnosti Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju sa saradnicima je osnovao muzejsku jedinicu starih psiholoških inmstrumenata i knjiga. Značajni su i veoma zapaženi radovi prof. Kostića (rađeni u saradnji sa prof.dr Nikolom Rotom) u kojima je korišćen introspekcijski metod u proučavanju kognitivnih procesa.

Ukratko rezimirano, doprinos akademika Kostića razvoju psihologije mogao bi biti sveden na sledeće: (1) Dr Kostić se, više od 35 godina bavio istraživanjem u oblasti kognitivne psihologije i psiholingvistike i došao do reztultata koji su bili priznati u svetu i kod nas; (2) Objavio je značajan udžbenik iz kognitivne psihologije i za njega dobio nagradu za naučni doprinos „Dr Borislav Stevanović"); (3) Dao je značajan doprinos razvijanju i korišćenju eksperimentalnog metoda u psihološkim istraživanjima u nas; (4) Značajno je doprineo daljem razvoju Laboratorije za eksperimentalna istraživanja i (5) Podržavao je i usmeravao naučni razvoj mnogih saradnika LEP-a (studenata osnovnih i poslediplomskih studija i kandidata za doktore nauka, od koji su mnogi nastavili karijeru u svetu.

Redakcija Psiholoških novina, u svoje ime i ime psihologa našega ruštva iskreno čestita akademiku Aleksandru Kostiću na izboru, uz  nadu da će njegova aktivnost značajno doprineti daljem razvoju psihologije, kao što je doprinela i aktivnost njegovog prethodnika, akademika Borislava Stevanovića.

S.H.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 83 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović