Početna

LOGO2

 • Serbian Language
 • English (UK)

IO DPS će se angažovati na sprovođenju programa rada predsednika DPS, Aleksandra Baucala, a koji se odnose na Glavne pravce razvoja  DPS za period 2011 - 2015. god., sadržane u strateškim ciljevima: proširivanje članstva, razvoja sistema profesionalne podrške, bolje i preciznije regulisanje profesije i povezivanje sa evropskim i drugim asocijacijma.

U skladu sa statutarnim obavezama i ovlašćenjima IO će se posebno angažovati na:

 1. Izradi i realizaciji programa rada za 2011. godinu
 2. Izradi plana Finansijskog poslovanja DPS za 2011. god. i praćenju njegove realizacije
 3. Aktivnostima na povećanju broja članova DPS (sekcije, podružnice, fakulteti, marketing, pogodnosti u organizaciji edukativnih seminara i kupovini knjiga i testova za članove DPS, tehnička podrška za rad sekcija i podružnica preko sajta, formalizovanje grupa koje imaju potrebe da se udružuju i sarađuju  preko sajta, otvaranje mogućnosti rada sekcija uz korišćenje novih komunikacionih kanala)
 4. Koordinaciji, podršci i osnaživanju rada sekcija i podružnica, analiza njihovog delovanja i utvrđivanje potreba članstva (izrada kartica DPS, izdavanje sertifikata za članstvo i za predsednike sekcija i podružnica i drugi vidovi vrednovanja aktivnih članova  u svojim sredinama i DPS koji mogu doprineti stručnom napredovanju)
 5. Praćenju rada odbora i komisija  DPS u cilju unapređivanja rada u pojedinim oblastima delatnosti IO DPS
 6. Organizovanju i održavanju Sabora psihologa 2011.god.
 7. Rešavanju finansijske krize izdavanja časopisa „Psihologija"
 8. Uređivačkoj koncepciji  „Psiholoških novina" i usklađivanju smernica za uređivanje novina sa osnovnom funkcijom novina
 9. Organizovanju tribina
 10. Normativnoj delatnosti i izradi nedostajućih pravilnika i poslovnika (Poslovnik o radu Programskog i Organizacionog programa Sabora, Poslovnik o radu tribina, Poslovnik web prezentacije društva, Statut CPP, Poslovnik o radu Upravnog odbora)
 11. Organizovanju i održavanju godišnje Skupštine DPS
 12. Saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske
 13. Saradnji sa međunarodnim psihološkim asocijacijama
 14. Praćenju rada i saradnji sa CPP-om
 15. Saradnji sa medijima
 16. Pripremama za obeležavanje jubileja DPS (60 godina rada, 1953-2013)
 17. Otvaranju mogućnosti za primenu testova na drugim jezicima i uređivanje odnosa o njihovom korišćenju na drugim govornim prostorima

Ovaj program treba smatrati otvorenim za sve nove korisne inicijative koje mogu obogatiti i unaprediti strukovno udruženje.


Branka Tišma

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Ko je na mreži: 152 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović