Početna
  • Serbian Language
  • English (UK)

U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju i Fakulteta za pravne i poslovne studije, 16. i 17. marta 2012. godine, održan je seminar pod nazivom Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi. Autor programa i voditelj seminara bila je dr Dobrila Vujić (HR konsultant). Gosti predavači bili su prof. dr Mirjana Franceško (Fakultet za pravne i poslove studije, Novi Sad), dr Jelena Sladojević-Matić (Telekom, Beograd) i Nataša Barišić Ciganović (Centar za primenjenu psihologiju, Beograd).

Program seminara, kojim je obuhvaćeno nekoliko važnih tema iz oblasti menadžmenta, imao je za cilj da se učesnicima pruže ključna znanja iz ove obasti i da se ojačaju njihove sposobnosti i veštine u primeni različitih metoda, alata i tehnika karakterističnih za HRM koncept.


d-vujicU okviru prve uvodne teme dr Dobrila Vujić govorila je uopšteno o konceptu menadžmenta ljudskih resursa, sa posebnim osvrtom na osnovne metode upravljanja ljudskim resursima, kao i na novine u ovoj oblasti, naročito kada je reč o poslovanju u današnjim uslovima krize.

Razmatrana su različita pitanja važna za HRM koncept. Zašto se govori o ljudskim resursima, a ne o kadrovima? Šta se danas traži od zaposlenih, o kojim novim zahtevima prema izvršiocu govorimo? I kako se gleda na ljudske resurse, da li su oni trošak ili kapital jedne organizacije?

Savremen pristup upravljanju ljudskim resursima danas obuhvata različite metode i tehnike (planiranje ljudskih resursa, regrutovanje, zapošljavanje, selekcija i usmeravanje, uvođenje u posao i obrazovanje, obučavanje, trening zaposlen) koje je naime poželjno kombinovati, jer se jedino tako može obezbediti puna radna efektivnost zaposlenih a samim tim i ostvarenje interesa i poslovnih ciljeva organizacije.

Ukazano je na to da danas preduzeća najčešće imaju potrebu za primenom profesionalne selekcije (nasuprot amaterskog i/ili subjektivnog odabira zaposlenih kakva je bila najčešće praksa do sada), za edukacijama, kao i za procenom potencijala postojećih zaposlenih. Upravo o navedenim potrebama, odnosno temama, je i bilo najviše reči na ovom seminaru.O proceni potencijala zaposlenih
govorila je dr Jelena Sladojević Matić, psiholog i edukovani trener kompanije Telekom. U okviru ovog bloka učesnici su imali priliku da kroz grupne zadatke učestvuju u jednoj specifičnoj radionici.U daljem toku seminara dr Dobila Vujić je govorila o konceptu i pristupu profesionalnoj selekciji. Predstavljeni su savremeni trendovi u ovoj oblasti iz kojih sledi da i pored velikog broja nezaposlenih u svetu postoji nedostatak potrebnih stručnih kadrova, da se mora uzeti u obzir uticaj tehnološkog razvoja kada govorimo o selekciji, kao i da sve češće sami kandidati procenjuju i vrednuju primenjene postupke u selekciji. Zaključeno je da je danas u najvećoj meri u okviru selekcije prisutna usmerenost na osobine ličnosti i kompetencije kandidata.

Definisane su osnovne faze i postupci profesionalne selekcije, počevši od same analize posla i definisanja zahteva prema izvršiocima. Posebna pažnja je posvećena temi o proceni kompetencija kandidata, kao posebnom vidu odnosno pristupu u selekciji. Od savremenih metoda selekcije učesnicima je demonstrirana i metoda uzorka posla, i to kroz grupnu vežbu.


natasa-barisic-ciganovicO primeni psiholoških mernih instrumenata u okviru profesionalne selekcije govorila je Nataša Barišić-Ciganović, izvršni menadžer Centra za primenjenu psihologiju. Bilo je reči o tome zašto i kada se preporučuje primena testova u okviru selekcije, o pouzdanosti izvršenih procena na osnovu postignuća na testu kao i o mogućim greškama. Bilo je uopšteno reči i o metrijskim karakteristikama koje neki test upravo i kvalifikuju kao naučno verifikovanu metodu  za razliku od brojih testova, upitnika koji se danas mogu naći i u slobodnoj upotrebi. Duskutovano je o prednostima i nedostacima u primeni, kako inventara ličnosti tako i testova sposobnosti, što je sve potkrepljeno i različitim rezultatima istraživanja i praktičnim primerom. Izrada psihološkog izveštaja, pružanje povratne informacija za učesnike u selekciji, pravila primene psiholoških instrumenata i propisi su takođe neke od važnih tema prezentovane ovom prilikom učesnicima.


Poseban blok posvećen je selekcionom intervjuu. Dobrila Vujić je učesnicima pružila važne informacije i korisne savete kako tu metodu primeniti na najbolji način u cilju prikupljanja podataka za selekciju kandidata. U okviru radionice učesnici su imali priliku i da provežbaju ovu veštinu.


mirjana-franceskoNa samom kraju seminara prezentovana je tema Identifikacija i procena potencijala menadžera i lidera. Predavač prof. dr Mirjana Franceško, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije, učesnike je upoznala sa najvažnijim rezultatima istraživanja na ovu temu, a posebno sa konceptom i upitnikom sa ispitivanje motiva postignuća. Učesnici su imali i priliku da lično steknu uvid u stepen izraženosti svojih motiva postignuća popunjavanjem specijalnog instrumenta.* * *

Nakon realizacije kompletnog programa, učesnici su se putem ankete izjasnili o kvalitetu ovog seminara i dali mu odličnu ocenu (za program je prosečna ocena bila 4.66 a za organizaciju 4.46). Svi predavači su dobili takođe visoke ocene i to kako u pogledu novih informacija koje su pružili u toku predavanja, tako i u pogledu načina prezentovanja odabranih tema ali i same komunikacije i interakcije sa učesnicima.


Kao dobre strane seminara navedeno je:

-          o sadržaju seminara (širok dijapazon informacija iz domena upravljanja ljudskim resursima, koje će moći da se koriste u budećem radu; velika količina informacija, odlična tematika, sveobuhvatnost, kompletna primena;  praktičnost, istraživačko Iskustvo – potkrepljeno;
-          o predavačima (dovoljan broj predavača, različiti predavači iz struke i prakse, kompetentnost predavača, otvorenost predavača, komunikativnost, dobre prezentacije, dosta interakcije, interaktivnost, neposrednosti)
-          o praktičnom delu (dobre radionice, puno znanja, vežbi, primera, testova, zanimljivih stvari).


Zadovoljstvo nam je što su na seminaru učestvovali Ivana Stupar (Vojno bezbednosna agencija), Svjetlana Mitić (Simpo a.d.), Nataša Milojević (Nuklearni objekti Srbije), Stefanović Andrijana i Nedeljković Milena (Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o.), Irena Selimbegović (Inspektorat odbrane Ministrarstva odbrane), Ana Matić, Zorica Stevanov (Delmax doo), Fedor Munižaba (RTS), Milena Bulatović – Dobrić, Nenad Krtolica i Aleksandar Taši (NIS Gasprom neft), Tamara Stupar (Centralna logistička baza), Miodrag Krudulj (AD Vojvodina put), Natalija Stojkov (Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda"), Aleksandra Dimitrovska, Aleksandra Golubović i Milica Avramović.


Ukoliko program i koncept ovog seminara odgovaraju Vašim potrebama i ukoliko smo pridobili vašu pažnju, pozivamo Vas da se prijavite za učešće. U planu je formiranje nove grupe.

Pošaljite nam svoju prijavu, a više informacija svakako možete pogledati i na internet stranici Društva psihologa Srbije www.dps.org.rs (kontakt mejl: dpscpp@sezampro.rs).Mart 2012.

Nataša Barišić Ciganović, Izvršni menadžer - psiholog

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

kongres 69.jpg

Počela je prijava radova za Kongres psihologa Srbije 2021. Više informacija na sledećem linku: https://www.dps.org.rs/prijava-radaPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 89 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović