Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Komisija za primenu psiholoških mernih instrumenata, formirana od strane Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, a u sastavu Radmila Korica Tošović, predsednik, Nataša Barišić Ciganović, Branislav Strahinić i Ivana Leposavić, izradila je finalnu verziju predloga Pravilnika o standardima i procedurama izrade i upotrebe psiholoških mernih instrumenata.
Ovim pravilnikom će se u našoj zemlji ubuduće regulisati uslovi izrade, izdavanja, podaje i uopšte upotrebe psiholoških mernih instrumenata.

Takođe, putem njega definisaće se kategorije psiholoških mernih instrumenata, potom osnivanje, sastav i delokrug rada Komisije za psihološke merne instrumente, kao i  način čuvanja i zaštite psiholoških mernih instrumenata. Posebna pažnja prilikom njegove izrade posvećena je članu 22 kojim se bliže određuju pravila psihološkog testiranja a koja su u ovom dokumentu u potpunosti usaglašena sa standardima propisanim od strane Međunarodne komisije za testove  (INTERNATIONAL GUIDELINES FOR TEST USE - International Test Commission, 2000.).

Društvo psihologa Srbije donosi i predlaže psihološkoj javnosti ovaj pravilnik o psihološkim testovima rukovodeći se sledećim činjenicama:
-da je stručni rad psihologa veoma značajna delatnost od opšteg društvenog interesa;
-da psiholozi u svom radu moraju da se rukovode dobrobiti ljudi poštujući ljudska prava svih uključenih;
-da Kodeks etike psihologa Srbije predviđa definisanje standarda psihološke prakse;
-da je primena psiholoških mernih instrumenata osetljiva i izuzetno značajna delatnost psihologa;
-da psihološka praksa uključujući i psihološko testiranje mora da ima provereni nivo kvaliteta i da se stalno unapređuje kako u interesu korisnika tako i samih psihologa;
-da postoje primeri savremene i uspešne prakse u oblasti upotrebe psiholoških testova na nacionalnom i međunarodnom nivou
-da je Društvo psihologa Srbije kompetentno i referentno strukovno udruženje koje treba i može da definiše standarde i procedure upotrebe psiholoških mernih instrumenata

Podsećamo da je na Skupštini DPS održanoj marta meseca 2011. godine, prezentovana prva verzija Pravilnika, koja nije odmah i usvojena zbog određenog broja kritika i sugestija. Odlučeno je da se pokrene javna rasprava u okviru koje će se svim kolegama pružiti prilika da uzmu aktivno učešće u izradi ovog važnog dokumenta. Javna rasprava završena je na Saboru psihologa 2011. godine i to plenarnim okruglim stolom „Standardi i procedure upotrebe psiholoških mernih instrumenata“ na kojem su učestvovali Aleksandar Baucal, Jovan Mirić, Radmila Korica-Tošović, Branislav Strahinić, Vesna Gavrilov-Jerković, Vladimir Hedrih i Nataša Barišić Ciganović kao voditelj. Komisija je u pristiglim predlozima pronašla veliki broj konstruktivnih i korisnih zapažanja, uz pomoć kojih je potom uobličena i finalna verzija Pravilnika, koja se može pogledati na  internet stranici Društva psihologa Srbije. O ovoj verziji ponovo će se izjašnjavati delegati na godišnjoj Skupštini DPS, nakon čega slede procedure za njegovo usvajanje na nivou državnih ustanova i organa.

Radmila Korica Tošović i Nataša Barišić Ciganović

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 1305 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović