Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

 

U Ministarstvu prosvete i nauke uvojen je nov Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u obrazovanju. Prateći link možete pogledati njegov sadržaj http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=201.
Rad na ovom dokumentu započet je u martu 2011.


Podsećamo, da je prvobitna verzija Pravilnika sadržala program rada psihologa u osnovnoj i srednjoj školi ( gimnazije, stručne, muzičke, baletske i škole za obrazovanje odraslih ), a konačnom verzijom obuhvaćeni su i poslovi psihologa u predškolskim ustanovama. U odnosu na još uvek važeći Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi iz 1994. i Pravilnika o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi iz 1993. godine ovaj Pravilnik sadrži sledeće novine:

 

-objedinjeni su poslovi psihologa u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;

-odvojeni su poslovi psihologa od poslova pedagoga ( zasebna poglavlja);

-umesto školski psiholog koristi se reč psiholog;

-umesto područja rada koristi se izraz oblasti rada;

-sadrži devet oblasti rada koje su istovetne za sve stručne saradnike:

1) planiranje i programiranje OV rada,

2) praćenje i vrednovanje OV rada,

3) rad sa vaspitačima/nastavnicima,

4) rad sa decom/učenicima,

5) rad sa roditeljima/starateljima,

6) rad sa direktorom, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentom i pratiocem deteta/učenika,

7) rad u stručnim organima i timovima,

8) saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave,

9) vođenje dokumentacije, priprema za rad i stručno usavršavanje.

-sadrži programe rada sledećih stručnih saradnika: psiholog, pedagog, bibliotekar, medijatekar, nototekar, socijalni radnik, andragog, defektolog, logoped, pedagog muzičke kulture, pedagog likovne kulture i pedagog fizičke kulture.

Inače, u okviru Radne grupe Ministarstva prosvete i nauke u izradi programa rada psihologa učestvovali su: Marina Pavlović- predstavnik Društva psihologa Srbije (diplomirani psiholog, stručni saradnik OŠ „Tanasko Rajić" Čačak), Eleonora Vlahović- Zavod za unapređenje OV, Jovanka Bogdanov- Ministarstvo prosvete i nauke sektor za predškolsko VO.

 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 198 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović