Почетна

О Друштву

Часопис Психологија

Конгрес психолога Србије

Центар за примењену психологију

Психолошке новине

Контакт

Претплата

Чланство у 2022.


70 godina Drustva kvadratПоштоване колегинице и колеге психолози,

Уколико већ нисте обновили своје чланство за 2022. годину, позивамо Вас да нам се придружите. И ове године ћемо настојати да пружимо најбоље погодности за своје чланове. Подсећамо Вас и на додатне попусте уколико се одлучите за групну уплату за десет и више психолога из исте установе, секције или подружнице.

 

Као активни члан Друштва:

 • аутоматски постајете и члан Европске Федерације Психолошких Асоцијација (ЕФПА)
 • отварате могућност да својим ангажовањем у секцијама и подржницама, иницијативом и креативношћу унапредите рад Друштва и психолошке струке у целини
 • бирате да својим доприносом штитите интегритет психолога и психолошке струке
 • добијате могућност стручног усавршавања на семинарима и вебинарима Друштва психолога и Центра за примењену психологију
  учешћа на научно-стручним скуповима по бенефицираној цени која важи само за чланове
 • стичете право да преко Друштва акредитујете свој семинар
 • као члан националног струковног удружења, стичете предност на конкурсима министарстава и других релевантних организација
 • бесплатна годишња претплата на Психолошке новине и попуст на научни часопис „Психологија“ као и на котизацију за Конгрес психолога Србије – наш највећи стручни скуп у земљи
 • колегинице и колеге који дипломирају имају право на бесплатно чланство у Друштву у текућој години
 • чланови имају отворену могућност да објављују ауторске чланке у Политикином недељном магазину http://www.dps.org.rs/163-vesti/1534-tekstovi-za-politikin-nedeljni-magazin
 • повећате видљивост својих професионалних компетенција у јавости преко регистра додатног стручног усавршавања који се формира само од наших чланова и биће истакнут на званичној интернет страници Друштва.
 • Имате право на потврду ДПС за различите видове додатног стручног усавршавања које припада неформалном образовању а који су признати од стране нашег удружења  http://www.dps.org.rs/163-vesti/1524-anketa-o-obukama

Више информација на линку: http://dps.org.rs/clanstvo/o-clanarini

 

Чланство у 2022.

 Друштво психолога Србије

 • Српски језик
 • English

 

IZVEŠTAJ O RADU IZVRŠNOG ODBORA
ZA MANDATNI PERIOD OD 2008. DO 2011. GODINE

U periodu od 2008. do 2011.godine  radio je novoizabrani IO DPS koji je imao kontinuitet u radu kroz angažman predsednika IO koji je reizabran  iz predhodnog perioda 2006. do 2008. godine. U ovom mandatnom periodu održano je 20 sednica IO,

Ni jedna nije otkazana, zbog nedostatka kvoruma. Svi članovi IO pokazali su spremnost da preuzete zadatke iz predhodnog sazuva IO  izvršavaju i preuzmu i druge aktivnosti predviđene programom i planom rada DPS u u skladu sa Statutom.

U ovom periodu organizovana su dva Sabora psihologa Srbije i dve redovne godišnje skupštine Društva psihologa Srbije, od kojih je jedna Izborna.

Ono što treba naglasiti je izuzetno dobra timska saradnja članova  IO, konsruktivno rešavanje problema koji su se postavljali pred IO od strane članova Društva i psihologa koji rade u struci, ali i na akademskim studijama psihologije, posebno kada je reč o novoj nomenklaturi zanimanja koja podrazumeva tri nivoa obrazovanja na osnovnim studijama psihologije (psiholog, dipl. psiholog i master psiholog) za koje se školuju studenti sada, osim na državnim i na privatnim fakultetima. Poseban problem je nedefinisan opis poslova koji treba da se obavljaju na svakom nivou stečenog zanimanja. To je zadatak na državnom nivu, ali u nedostatku institucionalne povezanosti u rešavanju ovog problema, IO DPS je preduzeo aktivnosti  u granicama svojih ingerencija. Formirao je Komisiju za izradu Pravilnika o standardima i procedurama u  primeni psiholoških mernih instrumenata, usaglašavajući ga sa međunarodnim standardima EFPA čija smo članica, od 2007. godine. Ovaj pravilnik, očekujemo da će biti usvojen od strane Skupštine DPS 2011. godine.

Pored ovih aktivnosti, IO je formirao radne grupe za rad na izradi pratećih pravilnika i poslovnika u radu DPS i njegovih organa i tela u skladu sa usvojenim Statutom DPS na Skupštini u januaru 2010. godine. Izrađeni su i nova  nedostajuća akta, kao što su Pravilnik o radu IO DPS i pravilnici o organizovanju Sabora psihologa i radu žirija za dodelu nagrada zaslužnim kolegama psiholozima, članovima DPS. Na ovoj Skupštini očekuje se usvajanje ovih dokumena, izuzimajući one akte koje donosi IO DPS i koji su već usvojeni.

Ono što posebno treba istaći  je konačno prihvatanje inicijative DPS za donošenje novog Zakona o psuihološkoj delatnosti od strane resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku, krajem 2010. godine. Time se otvara predstojeća aktivnost na donošenju ovog Zakona koji predviđa osnivanje Komore psihologa Srbije.

U ovom mandatnom periodu formirana je nova redakcija časopisa Psihologija sa urednikom prof.dr Aleksandrom Kostićem, koji je nastavio rad na koncepsiji razvoja i podizanja kvaliteta objavljenih radova, kako bi se sačuvao i podigao nivo kvaliteta časopisa Psihologija na svetskom naučnom nivou.

U ovom mandatnom periodu nastavila je sa radom Statusna komisija, na rešavanju problema koje psiholozi imaju u radnom okruženju, gde osim što su izloženi mobingu, sve češće ostaju bez radnog mesta. Na predlog predsednika DPS pokrenut je Projekat za Institucijonalnu zaštitu psihologa i psihologije i na Saboru psihologa 2010. organizovan je okrugli sto na tu temu. Ovu aktivnost treba nastaviti i ubudućem radu novoizobranog IO DPS.

Takođe su pokrenute projektne aktivnosti na formiranju Savetovališta za psihološke usluge koje je podržano i od IO DPS i od UO CPP, s obzirom na zajedničke aktivnosti i interes. Takođe je pokrenut projekat za prilagođavanje nekih od psiholoških mernih instrumenata  za primenu na ciljnoj grupi pripadnika Mađarske nacionalne manjine na zahtev Nacionalnog saveta  mađarske nacionalne manjine.

Doneta je odluka da sve Komisije formirane prema radnim zadacima i tekućim aktivnostima DPS, koje nemaju karakter izabranog tela ili organa Društva, ostanu da rade na započetim aktivnosti do realizacije postavljenih zadataka i da za svaku komisiju bude odgovoran psiholog koji je započeo rad na tom zadatku:

Zakonodavna komisija - Prvoslav Plavšić
Komisija za Standarde -  Tamara Džamonja Ignjatović

Statusna komisija - Vera Kondić

Komisija za primenu psiholoških mernih instrumenata- Radmila Korica

Komisija za formiranje i rad Savetovališta za psihološke usluge - Višnja Helajzen

Komisija za pregovore sa italijanskom kompanijom "Đunti" - Lazar Tenjović

Ono što takođe obeležava ovaj mandatni period je pad broja članova DPS, što se može objasniti, delimično, ekonomskom krizom, koja je smanjila aktivnost u radu Sekcija i podružnica, a samim tim i broj članstva. Činjenica je da je rad IO DPS u ovom periodu bio usmeren na aktivnosti uređenja normative i ukupne organizacije funkcionisanja tela i organa DPS, s obzirom na novi Statut i nacrt novog Zakona  o psihološkoj delatnosti, pa bi rad na terenu sa Sekcijama i Podružnicama trebalo da bude prioritet u narednom periodu.

Na Generalnoj konferenciji Evropske federacije psiholoških asocijacija, koja je održana u Norveškoj, u Oslu 11. i 12. jula 2009. godine prisustvovali su predstavnici Društva psihologa Srbije Višnja Helajzen, predsednik Izvršnog odbora i Nina Repac, referent za komunikaciju sa EFPA.

Društvo psihologa Srbije je postalo članica EFPA-e u julu 2007. godine na Generalnoj konferenciji u Češkoj, u Pragu. Ove godine nova članica ove asocijacije je Rusija.

Ove godine na konferenciji EFPA birani su novi predsednik Asocijacije, Asocijacija Holandije je predložila za predsednika kandidata Roberta Roe i on je izabran.

U okviru izveštaja Komisije za etička pitanja koja je pregledala etičke kodekse svih asocijacija doneti su zaključci: Jedanaest zemalja - članica ima Etički kodeks koji se u potpunosti podudara sa Meta-kodeksom etike koji je usvojen na konferenciji EFPA održanoj 1995. godine. Tri zemlje, među kojima je i Srbija, imaju Etički kodeks koji se ne podudara u potpunosti sa Meta-kodeksom. Komisija za etička pitanja i Izvršno veće EFPA će u narednom periodu kontaktirati ove asocijacije sa detaljnim informacijama i predlozima u cilju usklađivanja Etičkog kodeksa.

Treba, na kraju istaći, da je na svim sednicama IO DPS, bez izuzetka, prisustvavao Predsednik Društva psihologa Srbije Prvoslav Plavšić i svojim zalaganjem i konstruktivnim  predloima za rešenje problema i idejama za realizaciju aktivnosti u Društvu, dao veliki doprinos u radu svih tela i organa  u Društvu, pa tako i u radu IO DPS. Ja, lično, kao predsednik IO DPS, mu se na tome, posebno, zahvaljujem.

Takođe se zahvaljujem mojim saradnicima, članovima IO DPS, na nesebičnom zalaganju u volonterskom radu na prilično složenim i ne malo teškim zadacima.

Zahvaljujem se i predsednici Nadzornog odbora za doprinos i razumevanje i prisustvo u radu IO DPS.

Posebno se zahvaljujem timu CPP, na logističkoj podršci rada IO DPS. Bez njih ne bismo postigli ove rezultate.Saradnja sa UO CPP takođe je bila zadovoljavajuća u zajednčkim aspektima rada u Društvu psihologa  Srbije.


IZVEŠTAJ O RADU
IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA 2010

Izvršni odbor DPS je radio u periodu od protekle Redovne godišnje skupštine, januara 2011. god, do kraja februara 2011,  održao je 9 sednica, organizovao Izbornu Skupštinu DPS 19.februara 2011. god. Takođe je organizovan Sabor psihologa Srbije i nastavio rad na aktivnostima sa ciljem promovisanja rada i značaja Društva psihologa Srbije.

U bazi podataka je registrovano preko 3500 psihologa, ali su aktivni članovi Društva u 2010. god. oko 500 psihologa.

U periodu između Skupštine 2010. i Skupštine 2011. god. radio je Izvršni odbor DPS u prvom dvogodišnjem mandatu, osim predsednika koji je reizabran u ponovljenom mandatu

Najznačajnija aktivnost u ovom periodu je prihvatanje predloga Zakon o psihološkoj delatnosti od strane resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku, čime je postignut prvi korak ka usvajanju ovog Zakona.

Na osnovu usvojenog Statuta DPS i u skladu sa novim Zakonom o udruženjima, preduzete su aktivnosti za usklađivanje normativne delatnosti Društva psihologa Srbije u cilju da se na Skupštini DPS 2011. god. ti dokumenti usvoje.


ČASOPIS PSIHOLOGIJA

Izabrana je nova redakcija časopisa Psihologija, čiji je urednik prof. dr Aleksandar Kostić koji je predložio dalji razvoj koncepcije časopisa čime su se prevazišle dileme oko uređivanja časopisa i čime se obezbedila vidljivost srpske psihološke nauke u svetu sa tendencijom podizanja kvaliteta pri objavljivanju budućih radova. Takođe je održana redovnost izlaženja časopisa.


PSIHOLOŠKE NOVINE

U ovom periodu redakcija Psiholoških novina je uspela da obezbedi redovno objavljivanje brojeva PN u skladu sa koncepcijom i  ustaljenm dinamikom izlaženja. Psihološke novine su pratile sve aktivnosti koje su se događale u okviru Društva ali i u okviru šire stručne javnosti, što je od značaja za informisanje kako članova DPS, tako i psihologa uopšte. Takođe su Psihološke novine dale marketinšku podršku aktivnostima Centra za primenjenu psihologiju. Pored sadržaja koji zadovoljava kriterijume postavljene uređivačkom koncepcijom novina, primećen je nedostatak u tehničkom uređenju, posebno kada je reč o fotografijama, tako da se očekuje u sledećem periodu poboljšanje kvaliteta pripreme za štampu.

Redakcija PN, u ovom sastavu, već tri godine ulaže velike napore da blagovremeno i objektivno informiše psihološku javnost o svim značajnim događajima sa područja psihološke nauke i prakse. Ovako naizgled jednostavnu koncepciju nije uvek lako i ostvariti s obzirom na skromne materijalne i tehničke mogućnosti naših novina. Ipak, uspeli smo, nadamo se, da i u protekloj godini zabeležimo u većini slučajeva sva ona događanja koja su se na bilo koji način ticala  naše struke i naših kolega.

Redakcija je uspevala da ostvari  dinamiku izlaženja novina, jedanput mesečno, ali  uz velike napore. Redovnost izlaženja novina zavisi pre svega od broja tekstova sa kojim raspolaže Redakcija(kojih po pravilu nema dovoljno) ali u velikoj meri i od brzine štampanja i distribucije novina. Dešavalo se, ne retko, da štampanje 1200 primeraka, koliki je tiraž PN, traje i po nedelju dana a gotovo isto toliko i distruibucija što nekad stvara kod čitalaca sliku o sporosti i neefikasnosti Redakcije.

Sve značajne naučno-stručne skupove u zemlji pratili smo i sa njih izveštavali više ili manje detaljno, već prema raspoloživim informacijama. Tako na primer, informisali smo javnost o Empirijskim istraživanjima u psihologiji , Danima primenjene psihologije i o drugim skupovima psihologa u zemlji i regionu.  Naravno, najviše prostora smo posvetili Saboru psihologa, ne samo zbog toga što je to najznačajniji naučno-stručni skup psihologa Srbije, već  i zbog toga što Redakcija zahvaljujući organizatoru, dobija blagovremeno detaljne informacije o pripremi ove manifestacije i dešavanjima tokom njenog održavanja. Objavili smo i veliki broj intertvjua sa poznatim stručnjacima iz oblasti psihologije i srodnih disciplina koji su, prema našim saznanjima privukli pažnju i šire javnosti.

Kao i prethodnih godina i ove godine, redovno smo pratili sve aktivnosti DPS, posebno sednice Izvršnog odbora i o tome blagovremeno izveštavali. O radu sekcija i podružnica i organa DPS, izveštavali smo u onoj meri u kojoj su one bile aktivne. U svemu tome mnogo nam je pomagala Struča služba CPP pre svega, svojom ažurnošću u prosleđivanju informacija Redakciji, koje su značajne za objavljivanje, povremenim tekstovima o aktivnostima CPP i naravno sekretar Društva koja je nezaobilazna karika u svemu ovome. Nadamo se da smo uspeli,  sa  stalnim i povremenim rubrikama( Komentar, Iz rada DPS,  Sa sajtova, Intervju, Prikaz knjiga, Istraživanja i Reagovanja) i tekstovima koji su nam, s vremena na vreme, stizali od kolega-čitalaca, da obogatimo sadržaj Psiholoških novina.

Napomenuli bismo i ovom prilikom, mada to ne zavisi od Redakcije, da nismo zadovoljni  kvalitetom štampe. Ideju o slobodnoj prodaji novina,  nismo uspeli u potpunosti da ostvarimo ni ove godine. Za sada se naše novine (oko 20 primeraka po broju) prodaju samo u Nišu i to zahvaljujući entuzijazmu kolege Petra Mitića. Na godišnjem nivou od slobodne prodaje novina, samo u Nišu, ostvarili smo prihod od 10 000 dinara. Namera je bila da ih bude u slobodnoj prodaji  i u Beogradu i Novom Sadu, i to pre svega zbog studenata psihologije ali i zainteresovanih kolega iz srodnih naučnih disciplina.  Međutim, stvaranje ovakve mreže prodaje, takođe, ne zavisi samo od Redakcije. Nismo zadovoljni ni predstavljanjem poslednjih nekoliko brojeva Psiholoških novina na sajtu DPS. Smatramo da su u tom periodu, PN prikazivane šturo, površno i  sa velikim zakašnjenjem. Takođe, imamo primedbi i na visinu pretplate na PN za studente, za koju mislimo da je neopravdano visoka.Sve ovo može u značajnoj meri da utiče i na privlačenje novih članova Društva a što je još gore i na osipanje postojećih.


KOMISIJA ZA STATUSNA PITANJA

Komisija za statusna pitanja nastavila je sa radom s obzirom na to da je status psihologa i dalje vrlo ugrožen i izložen raznim rizicima. Na Saboru psihologa 2010. organizovan je okrugli sto na tenu  Pristup institucionalnoj zaštiti psihologa i psihologije koji je organizovao predsednik Društva psihologa i na kome je učestvovala, sa svojim zapažanjima, predsednica Komisije za statusna pitanja. Takođe je pokrenut prijekat za zaštitu psihologa i psihologije.

 

SEKCIJE I PODRUŽNICE

Ima 9 aktivnih sekcija, a aktivnih podružnica ima 4.

AKTIVNE SEKCIJE:

Sekcija psihologa osnovnih škola

Geštalt sekcija

Sekcija psihologa stručnih saradnika srednjih škola

Sekcija za profesionalnu orijentaciju

Sekcija za forenzičku psihologiju

Sekcija za psihologiju rada I organizaciju

Sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti

Zdravstvena sekcija

Sekcija za psihologiju muzike

SEKCIJE U PASIVI

Saobraćajna sekcija

Sekcija psihologa stručnih saradnika domova učenika

Sekcija psihologa u socijalnoj zaštiti I humanitarnim organizacijama

Klinička sekcija

Sekcija nastavnika psihologije u srednjim školama

Neurološka sekcija

Sekcija za psihologiju muzike

Sekcija psihologa zaposlenih u policiji

Sekcija psihologa u domovima za stare

Penološka sekcija

AKTIVNE PODRUŽNICE:

Podružnica psihologa nišavskog okruga

Podružnica psihologa moravičkog okruga - Čačak

Podružnica psihologa zapadno-bačkog okruga - Sombor

Podružnica psihologa Kosova I Metohije - Kosovska Mitrovica


PODRUŽNICE U PASIVI

Podružnica psihologa Južni banat - Pančevo

Podružnica psihologa raškog okruga - Kraljevo

Podružnica psihologa severno-banatskog okruga -Kikinda

Podružnica psihologa pirotskog okruga

Podružnica psihologa Paraćin

Podružnica psihologa podunavskog okruga - Smederevo

Podružnica psihologa jablaničkog okruga - Leskovac

Podružnica psihologa braničevskog okruga - Požarevac


Kada je u pitanju rad sekcija i podružnica, u odnosu na prethodnu godinu uočava se porast sekcija i podružnica u pasivi, kao i srazmerno tome, manji broj aktivnih sekcija i podružnica. Razlozi za to nisu analizirani pojedinačno ali se pretpostavlja da je ekonomska kriza jedan od faktora koji je smanjio mogućnosti sekcija i podružnica da kontinuirano organizovano rade u svojim sredinama (nemogućnost obezbeđenja prostora, materijala za rad kao i ljudskih resursa).

Sekcija psihologa srednjih škola - Republička sekcija je i tokom  2009/10. godine radila redovno, jednom mesečno u ustaljenom terminu, svakog drugog utorka u mesecu, u prostorijama Prve ekonomske škole u Beogradu od 12-14 sati.  Sekciju čine psiholozi i pedagozi  srednjih škola uz sve češće prisustvo i stručnih saradnika iz osnovnih škola. I ove godine, sastanke  sekcije su organizovale i vodile Biljana Radosavljević, predsednica sekcije pedagoga i Nevenka Drašković-Ivanović, predsednica sekcije psihologa. Od  decembra meseca, sekciju psihologa vodi Branka Dostanić. Na sastancima sekcije, redovno su praćeni aktuelni sadržaji i aktivnosti vezane za rad srednjih škola. U martu mesecu tema je bila Programske aktivnosti Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u svetlu primene novih zakonskih rešenja (Jasmina Đelić), u februaru je Radmila Radić-Dudić govorila o građanskom vaspitanju u školama, u oktobru Eleonora Vlahović o standardima udžbenika i ulozi stručnih saradnika u izboru udžbenika. Profesionalni  razvoj zaposlenih u obrazovanju bila je tema u maju mesecu (Jelena Pavlović). Tema komunikacije bila je na dnevnom redu sekcije dva puta. U februaru je Vera Kondić održala prezentaciju Komunikacija u mobingu, a u maju mesecu Ljiljana Filipović je govorila na temu Emocionalna pismenost. Pitanju motivacije bili su posvećeni poslednji sastanci u ovoj godini (novembarski i decembarski).  Biljana Trebješanin: Motivacija i školsko učenje i Veljko Đurić: Školska motivacija srednjoškolaca (rezultati istraživanja motivacije učenika srednjih škola koje je radio Institut za psihologiju u saradnji sa Ministarstvom prosvete). Na sekciji je predstavljen i novi test ličnosti  Velikih pet plus dva u izdanju Društva psihologa . O najnovijim rezultatima učeničkih postignuća (PISA) govorio je Aleksandar Baucel. Sastanci sekcije su uglavnom dobro posećeni, u proseku im prisustvuje između 30-50 stručnih saradnika.

Sekcija za profesionalnu orijentaciju - Rad Sekcije za profesionalnu orijentaciju tokom 2010. godine nastavljen je u otežanim uslovima. Plan rada Sekcije bio je stoga samo delimično ostvaren.Usled nedostatka finansijskih sredstava Sekcija nije uspela da održi Godišnju skupštinu Sekcije koja bi istovremeno bila i izborna, pa su organi sekcije ostali isti. Jedini sastanak SPO je održala na Saboru psihologa Srbije, ali je prisutno bilo samo 15 članova Sekcije i nije postojao kvorum za odlučivanje. Na tom sastanku prisutni članovi su usvojili izveštaj o radu SPO u 2008. godini i plan rada u 2009. godini. Članovi SPO su učestvovali na većem broji naučno - stručnih skupova. Na Saboru psihologa 2010. godine i imali više zapaženih prezentacija radova iz oblasti profesionalne orijentacije. Na taj način je nastavljen kontinuitet unapređenja rada u profesionalnoj orijentaciji i prezentovanja tog rada na najvećem naučno - stručnom skupu psihologa u našoj zemlji. Članovi SPO učestvovali su na danima primenjene psihologije u Nišu, novembra meseca 2010. godine i na međunarodnoj konferenciji Buka i vibracije koja je održana na Fakultetu zaštite na radu u Nišu.Članovi SPO su. U organizaciji Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere NSZ prošli obuku za korišćenje upitnika VP+2. Članovi Sekcije za PO su aktivno učestvovali u radu DPS u okviru organa u kojima su angažovani (predsednik IO DPS, član IO DPS, predsednik NO DPS).


Sekcija za forenzičku psihologiju  -
U 2010. godini Sekcija za forenzičku psihologiju Društva psihologa Srbije nastavila je stručnu saradnju sa srodnim udruženjima u regionu. Ranije se to odnosilo na Makedoniju, a ovog puta na Bosnu i Hercegovinu, tačnije na asocijacije psihologa u Federaciji i Republici Srpskoj. U Sarajevu su održana dva odlično primljena i posećena Seminara iz forenzičke psihologije, a u Banjaluci jedan. Više od toga, ugovorena je saradnja i skorašnje objedinjenje psihologa u BiH, koje započinje u februaru 2011. Aktivnost u domaćim relacijama protekla je u više učešća na seminarima, simpozijumima i radnim sastancima.

Sekcija za geštalt terapiju - U okviru 58. Sabora psihologa održanog na Zlatiboru Sekcija za geštalt terapiju organizovala je Simpozijum na temu GEŠTALT SAVETOVANJE I
GEŠTALT TERAPIJA, Okrugli sto na temu PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE - DELATNOST U EKSPANZIJI, radionicu OTVARANJE PORUKE. Aktivnosti u Geštalt centru odvijale su se kroz program GEŠTALT SAVETOVANJE  za psihologe i pedagoge - stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama. Organizovan je i edukativni program GEŠTALT TERAPIJA u kome je učestvovalo 28 edukanata, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga i lekara. Članovi Sekcije učestvovali su  u radu Prvog geštalt kongresa Makedonije u Skoplju 20. i 21. novembra 2010. godine, sa plenarnim izlaganjima i radioničarskim radom.

Predsednik sekcije je na tom kongresu dobio zahvalnicu makedonske asocijacije za dvadesetpetogodišnji razvoj Geštalt terapije u Makedoniji.

Sekcija za zdravstvenu psihologiju dobitnik društvenog priznanja „Ljubomir Ljuba Stojić" za 2009. godinu bila je aktivna sve do jula 2010. godine do iznenadne smrti predsednika Sekcije - Dragana Vukotića. U narednom periodu očekuje se izbor novog predsednika sekcije i nastavak započetih aktivnosti u njenom radu.

Sekcija za psihologiju rada i organizaciju - Tokom 2010 Sekcija za psihologiju rada i organizaciju je najživlju aktivnost realizovala   predstavljanjem rada svojih članova na Naučno stručnom skupu psihologa (na 58. Saboru, na Zlatiboru,  u maju 2010) Sekcija je preliminarno organizovala niz sastanaka u dogovoru sa članom programskog odbora Dr prof I.Petrović koja ih je inicirala, a za  Sabor realizovala: 1 radionicu sa stranim gostom, 2 okrugla stola i 3 simpozijuma sa najaktuelnijim temama iz domena rada članova Sekcije.

Članovi Sekcije su veoma aktivni u telima DPS-a i CPPa

Sekcija Psihologa osnovnih škola - U kalendarskoj 2010 godini Sekcija školskih psihologa se uglavnom bavila statusom  psihologa u školi i  standardizacijom različitih poslova koje obavljaju. Sa tom temom je  organizovan i  okrugli sto  na Saboru psihologa, koji je bio dobro posećen. Broj sastanaka  ( jednom mesečno ) se smanjio na dvomesečne susrete, zbog veoma različitih obaveza i projekata u kojima su psiholozi bili uključeni, u okviru redovnog posla tokom godine.  Kontinuirano informisanje o različitim školskim temama i dilemama je sačuvano tokom godine. Veliko angažovanje psihologa je bilo oko uvođenja IOP - a u osnovne škole i prevaziližanje različitih poteškoća koje su se javljale  u ovom vidu rada. Pokrenuta su i različita pitanja oko vođenja i izrade potrebne dokumentacije u radu psihologa u osnovnim školama.Teme kojima se bavilo su uglavnom bilo saradnja sa porodicom sa lokalnom zajednicom i realizacija različitih programa koji se bave nasiljem. Međusobna razmena i podrška su sačuvani kao zajedniččka delatnost. U prethodnoj godini naglasak je bio na afirmaciji rada školskih psihologa, što je delimično ostvareno kroz pojavljivanje u medijima, na  radiu, televiziji i novinama.  Po našoj proceni školski psiholozi su se više pojavljivali sa svojim stavovima i mišljenjima nego prethodnih godina. Problem korišćenja prostora za sastanke  tokom prethodne godine je ponovo bio aktuelan i rešavan je na različite načine. Preduzeti su koraci da se ponovo ustali mesto održavanja sastanaka u narednoj godini. Katica Mladinić je dobila nagradu u okviru rada sa vršnjačkim volonterima. Bramnka Tišma je dobila društveno priznanje „Ljubomir ljuba Stoji" za svoje angažovanje u DPS.

Sekcija za psihologiju muzike je održala sastanak u prostorijama DPS 1. marta 2011. Izveštaj o radu će dostaviti.

Podružnica psihologa Kosova I Metohije - Kosovska Mitrovica - Članovi Podružnice psihologa Kosova i Metohije su u 2010 godini  održali dva redovna sastanka (u mesecu aprilu i decembru). Sastanci su su bili posvećeni  razmeni ideja i iskustava u radu, kao i rešavanju aktuelnih problema psihologa koji rade na teritoriji Kosova i Metohije. Aktuelni problemi psihologa na teritoriji Kosova i Metohije se uglavnom odnose na nazaposlenost, zatim na nedovoljnu prepoznatljivost  i definisanost uloge psihologa u njihovim radnim organizacijama. Naime, mnoge koleginice i kolege počinju da rade kao prvi psiholozi u određenim instituacijama i ustanovama i pri tom iznose brojne probleme sa kojima se susreću. Na sastancima  je bilo reči o ulozi i značaju Društva psihologa Srbije u očuvanju i jačanju psihološke struke. Takođe u 2010 godini je nastavljen rad na planiranoj brošuri ,,Šta radi psiholog'', čija se konačna verzija očekuje u prvoj polovini 2011 godine. Članovi Podružnice psihologa Kosova i Metohije, zaposleni na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici su tokom 2010 godine učestvovali na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, sa radovima najrazličitije problematike, koji su najčešće obuhvatali uzorak stanovništva sa ovih područja. U organizaciji Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici 16.11.2010. godine održan je Simpozijum pod nazivom ,,IDENTITET I KRIZA IDENTITETA'', na kom su učestvovali i članovi Podružnice psihologa Kosova i Metohije u izlaganju radova, ali i kao posetioci. Članovi Podružnice psihologa Kosova i Metohije su tokom prošle godine posećivali brojne seminare, koji su se održavali kako u Kosovskoj Mitrovici, tako i širom Srbije, a u cilju kontinuirane edukacije i kvalitetnijeg rada. U ovoj godini je planirano da se pored realizacije započetih aktivnosti, naročita pažnja posveti povećanju broja članova podružnice, u cilju efikasnijeg rada.


Podružnica psihologa zapadno-bačkog okruga - Sombor U toku 2010. godine Podružnica DPS-a Zapadnobački okrug je bila veoma aktivna. Program rada za ovu godinu u potpunosti realizovan i postignuto je i više od planiranog. 2010. godina je bila veoma značajna. Sistem rada i načini organizovanja sastanaka ustanovljeni u 2009. godini, pokazali su se kao dobri i ta praksa je nastavljena i u 2010. godini. Rad podružnice nije ostao nezapažen i Podružnica ZBO je na 58. Saboru psihologa nagrađena društvenim priznanjem Ljubomir Ljuba Stojić za društveni doprinos i afirmaciju DPS-a. U 2010. godini  održano je pet sastanaka Podružnice. Godišnja skupština Podružnice za 2010. godinu će se održati u januaru 2011. godine. Sastanci su bili sadržajni i dobro posećeni, održavani  na radnim mestima članova Podružnice.  Svi sastanci su imali po nekoliko tačaka dnevnog reda od kojih je jedna predstavljala centralnu temu sastanka, kao što su: Sindrom izgaranja na poslu, Prediktori afektivnih odgovora kod nekliničke  - populacije adolescenata, Afektivno    vezivanje delinkvenata, Moja škola: škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu, . Rad Podružnice je i u 2010. godini medijski prezentovan i na taj način dodatno vidljiv. Nakon svakog održanog sastanka informacija o njemu i fotografija sa prisutnima je objavljivana u Psihološkim novinama, na sajtu DPS-a i  u Somborskim novinama. Ovakvo medijsko predstavljanje našeg rada je doprinelo većoj angažovanosti članova, ali i boljoj percepciji psihologa  i naše Podružnice u javnosti. U septembru 2010. godine smo obeležili prvu godinu  izlaženja  stalna rubrike naše Podružnice u nedeljniku Somborske novine, koja postoji i dalje. Rubrika ide pod nazivom „Umeće življenja" i u njoj naši članovi na jasan i pristupačan način obrađuju različite teme iz domena psihologije. Za ovih nešto više od godinu dana objavljeno je skoro 70 tekstova na različite teme, a u pisanju je do sada učestvovalo 12 psihologa naše Podružnice.

Zapaženo je da je Podružnica ZPO i dalje najaktivnija podružnica koja organizovano radi, ne samo na afirmaciji rada psihologa, nego i na medijskom promovisanju psihologije uopšte.


Podružnica psihologa moravičkog okruga - Čačak - Podružnica broji 53 psihologa koji žive i/ili rade u Čačku, Gornjem Milanovcu, Ivanjica i Lučanima ( Guči). Plan rada Podružnice za 2010. godinu u velikoj meri je ostvaren, a samo neke od planiranih aktivnosti  biće realizovane početkom 2011. godine ( donošenje novog Pravilnika o radu Podružnice i izbori za predsednika Podružnice). Akcenat u radu Podružnice u 2010. godini bio je na pripremnim aktivnostima za proslavu jubileja Podružnice: 2011. godine Podružnica slavi 25 godina rada. Nekoliko članova Podružnice učestvovalo je na 58. Saboru psihologa, jedan član je imao i izlaganje u okviru okruglog stola. Na skupštini Podružnice održanoj 13.1.2011.g usvojen je i plan rada Podružnice za 2011. godinu.


Podružnica psihologa nišavskog okruga - Niš - Psiholozi u Nišu ostvaruju svoje profesionalne uloge većim delom u radnim organizacijama u kojima rade, a jednim delom i kroz međusobne interakcije i stručnu komunikaciju u vidu istraživanja, publikovanja radova i naučno-stručne edukacije. Na dan rođendana profesora Nikole Rota 23.06.2010. godine povodom stogodišnjice rođenja održana je svečana akademija na Filozofskom fakultetu u Nišu i evocirana sećanja njegovih učenika. Priprema se Zbornik radova povodom ovog jubileja. Važan događaj je i održavanje Šeste konferencije primenjene psihologije sa međunarodnim učešćem (27. i 28 septembra 2010), koja je održana na Filozofskom fakultetu u Nišu. Podneta saopštenja su bila iz oblasti pedagoške, razvojne, kliničke psihologije, dok su tri okrugla stola bila fokusirana na psihologiju rada, poslovnu psihologiju i organizacionu psihologiju. Procenjeno je da je konferencija uspela iznad očekivanja i ohrabruje za dalji rad i uključivanje novih snaga. Smatramo značajnim događajem i održavanje, sada već redovnog, naučno stručnog skupa iz oblasti Socijalnog rada u novembru mesecu 2010. godine. Skup je bio usmeren na pitanja socijalne zaštite starih osoba i gerontopsihologije. Članovi naše podružnice redovno učestvuju na skupovima ove vrste. Pored toga, pojedini naši članovi su učestvovali i na stručnim i naučnim skupovima u zemlji (Sabor psihologa) i inostranstvu (Prag). Jedan deo aktivnosti podružnice odnosi se na na informaisanje budućih članova DPS, tj. studenata psihologije o aktivnostima DPS i CPP, mogućnostima nabavke publikacija i testova, kao i popularizacije Psiholoških novina i časopisa Psihologija. U Nišu radi i Psihološko savetovalište za studente pri Univerzitetu u kome su angažovani pojedini nastavnici sa Departmana za psihologiju i jedan broj studenata. Povremeno se drže predavanja iz psihologije i tribine pri Niškom kulturnom centru.

SAJT DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE www.dps.org.rs

Sajt Društva psihologa koji je prvi put postavljen 2002. god, doživeo je konceptualni razvoj i u toku 2010. godine postigao zadovoljavajuću aktuelnost i funkcionalnost što se tiče pružanja novih informacija i praćenja sadržaja aktuelnih tema. U pogledu vizuelne i estetske forme pokušalo se prilagođavanje različitim potrebama i ukusima korisnika. I u ovoj godini Osnovni cilj bio je da se javnosti na pravi način prezentuje Društvo psihologa i sve njegove aktivnosti. Potrebno je i dalje raditi na postizanju još boljeg kvaliteta internet prezentacije Društva.

NAUČNO-STRUČNI SKUP - SABOR PSIHOLOGA SRBIJE

U ovom periodu IO DPS je organizovao jedan Sabor psihologa, 2010. god. na, temu "Zdrav pojedinac - zdravo društvo", 2010. Kao i do sada postignut je trend razvoja struke kroz aktuelne teme koje su razmatrane i na ovom Saboru, sa tendencijom nastavka rada u tom pravcu. Naučno - stručni skup psihologa Srbije je programski i organizaciono uspešno realizovan. Bilo je prisutno oko 450 psihologa iz cele Srbije a naši gosti su bile i kolege iz Norveške, Amerike, i iz regiona. Ove godine je na Saboru učestvovalo oko 60 studenata sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Sve planirane programske aktivnosti su realizovane, što znači da je prikazano oko 200 prijavljenih radova. Na Saboru je uvedeno da IO analizira zaključke donete na simpozijumima, plenarnim predavanjima i okruglim stolovima i da te zaključke uputi svim nadležnim ministarstvima i institucijama koje pokrivaju oblast delatnosti rada psihologa. perspektivno treba te zaključke prezentovati i stručnoj i široj javnosti kroz medijske nastupe.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Društvo psihologa i dalje nastavlja komunikaciju sa EFPA-om, uz sve aktivnije uključivanje u rad Evropske asocijacije psihologa putem elektronske komunikacije. Prethodno započetu aktivnost na standardizaciji psihologije kao struke povezujemo sa aktivnostima EFPA na uvođenju EuroPsy sertifikata za članice koje oforme Nacionalnu komisiju za dodelu sertifikata EuroPsy u cilju ujednačavanja standarda psihološke struke u Evropskoj uniji. Na poziv EFPA da osnujemo Nacionalnu komisiju odgovorili smo da radimo to kroz donošenje novog Zakona o psihološkoj delatnosti koja predviđa sertifikovane standarde u okviru rada Komore. Na Saboru psihologa 2010. na okruglom stolu posvećenom standardizaciji psihološke struke u Srbiji prezentovana je aktivnost EFPA na donošenju EuroPsy sertifikata čime smo članovima DPS približili model EuroPsy sertifikata.


U Beogradu, 03.03.2011.


Predsednik IO DPS

Višnja Helajzen


На мрежи

Ко је на мрежи: 67 гостију и нема пријављених чланова

Мејлинг листа

Пријавите се за мејлинг листу ДПС

Контакт подаци

Адреса: Ђушина 7, 11020 Београд
Тел: +381 11 3232961, +381 11 3035131
Имејл: dpscpp@orion.rs

Уредник и администратор сајта: Душко Кљајић
Секретар ДПС: Марија Вукотић Одаловић