Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka

procena-zrelosti

PROCENA ZRELOSTI ZA ŠKOLU

Snežana Tovilović i Aleksandar Baucal

redovna cena: 715 dinara

cena sa popustom: 570 dinara

Publikacija predstavlja rezultat rada na projektu „Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena" (br. 149018D) i projekta (br. 149008) „Psihološke karakteristike društva u tranziciji Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

SADRŽAJ:

  • UVOD: U njemu su uopšteno predočeni priroda i značaj praktičnih problema vezanih za procenu zrelosti za školu i specifikovan je sadržaj narednih poglavlja u kojima su elaborirani pojedini aspekti tih problema
  • INTELIGENCIJI U SVETLU DILEMA O NJOJ: Autori govore o kontroverznim pitanjima iz domena psihologije inteligencije - pitanje udela naslednih i sredinskih činilaca u intelektualnom razvoju, kao i pitanje tumačenja (pronalaženja uzroka) rasnih i drugih grupnih razlika na testovima inteligencije.
  • KAKVE ŠANSE IMAJU MARGINALIZOVANA DECA? Poglavlje nudi veoma informativan pregled istraživačkih nalaza koji se tiču uticaja nepovoljnih sredinskih faktora na intelektualni razvoj i mogućnosti kompenzovanja i prevazilaženja kognitivnih nedostataka za koje se pretpostavlja da nastaju dejstvom pomenutih faktora.
  • SPREMNOST ZA POLAZAK U ŠKOLU: Ostvrt na probleme koji su u vezi sa sadašnjom praksom procene zrelosti za školu - posebno na nedostatak preciznosti u određenju i operacionalizaciji ključnog konstrukta, kao i na ograničenu valjanost instrumenata kojima procenjujemo intelektualne aspekte zrelosti za školu.
  • ZAŠTO I KAKO TESTIRATI DECU IZ MARGINALIZOVANIH GRUPA? Autori navode načine kako da se delimično zaobiđu ili prevaziđu problemi diskutovani u prethodnim poglavljima. Posebno iznose preporuke za adekvatniju procenu zrelosti za školu romske dece.
  • LITERATURA: sadrži spisak od 95 bibliografskih referenci.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović