Publikacije

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

Indeks članaka

U KNJIZI SU PRIKAZANI SLEDEĆI INSTRUMENTI:

I INSTRUMENTI ZA PROCENU FUNKCIONISANJA, SNAGA I POTREBA KORISNIKA

 • Upitnik snaga i teškoća
 • Skala emocionalnog stanja adolescenata
 • Konersova skraćena skala procene
 • Upitnik roditeljskog nadzora
 • Lista ličnih snaga
 • IDA skala za procenu odraslih
 • CAGE - upitnik upotrebe alkohola
 • Test za identifikaciju korišćenja alkohola - AUDIT
 • Staranje o sebi i praktične aktivnosti u svakodnevnom životu - IADL

II INSTRUMENTI ZA PROCENU PORODIČNIH I RODITELJSKIH KAPACITETA, RIZIKA I ODNOSA

 • Procena rizika od zlostavljanja i zanemarivanja kod dece
 • Skala bezbednosti dece
 • Skala svakodnevnih teškoća roditelja
 • Indikatori zloupotrebe kod starih - IOA
 • Zlostavljanje starih - procena indikatora rizika
 • Inventar zlostavljajućeg ponašanja partnera
 • Upitnik nedavnih događaja
 • Genogram
 • Vremenska linija
 • Dijagram sekvenci ponašanja
 • Skala porodičnih aktivnosti

III INSTRUMENTI ZA PROCENU SREDINSKIH USLOVA I INTERAKCIJA PORODICE SA SREDINOM

 • Mapa socijalne mreže
 • Skala porodičnih resursa
 • Skala porodične podrške
 • Eko mapa
 • Kulturogram
 • Skala kućnih uslova

IV PSIHOLOŠKI MERNI INSTRUMENTI - TESTOVI, UPITNICI I TEHNIKE

 • VITI-Vekslerov individualni test inteligencije
 • KOG -3 - Baterija testova inteligencije
 • REVISK- Revidirana skala za merenje inteligencije dece
 • Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale
 • Gudinaf-Haris test crtanja ljudske figure
 • MMPI - 201, MMPI - 202
 • KON - 6 - Kibernetička baterija konativnih testova
 • Kornel indeks - CI-N4
 • GEN/A i GEN/B
 • DELTA/4 - Psihoticizam kod dece
 • Baterija upitnika socijalizacije
 • NEO PI - R - Petofaktorski upitnik ličnosti
 • PIE - Profil indeks emocija - Jugoslovenska verzija i standardizacija
 • BOL/TPMS- Bazični oslonci ličnosti
 • Test nedovršenih rečenica - modifikovana verzija TNR-a
 • Mahover test ljudske figure

NAPOMENA: Za svaki instrument navedeni su: oblast procene, namena, opis i uputstvo, skorovanje, standardizacija, psihometrijske karakteristike i upitnik.

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović