Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

uvodupsi

UVOD U PSIHOLOGIJU

Boris Kordić i Lepa Babić

redovna cena: 1500 dinara

cena sa popustom: 1200 dinara

Knjiga je pisana za studente fakulteta društvenih nauka kojima psihologija nije matična nauka. Pri pisanju ovog udžbenika autori su imali u vidu da treba obraditi osnovne pojmove i oblasti ove mlade ali značajne nauke tako da se podigne akademski nivo znanja studentima kojima psihologija nije i neće biti osnovna profesionalna aktivnost. Tekst je razvrstan u deset celina: Psihologija kao nauka, Kognitivni psihički procesi, Emocionalni psihički procesi, Motivacioni psihički procesi, Psihologija ličnosti, Psihički razvoj i psihički poremećaji, Psihosocijalna ugroženost ličnosti, Agresivno ponašanje čoveka, Psihoterapija i Ličnost u socijalnom okruženju. Uz nastojanje da očuvaju teorijski nivo predmeta, autori su dali i brojne praktične primere koji će pomoći studentima da lakše shvate i savladaju nastavnu građu ovog predmeta.

Tekst je zanimljiv i informativan, pristupačno i razumljivo izložen, te može zainteresovati i druge čitaoce u okviru stručne i šire javnosti. 

 

Naručivanje: E-mail: dpscpp@sezampro.rs www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685; adresa Đušina 7/III Beograd


 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović