Osnove psihološke pripreme u sportu
 • Serbian Language
 • English (UK)

Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, u okviru svojih seminara koji su odobreni od strane nadležnih strukovnih tela, predstavlja novi seminar - Osnove psihološke pripreme u sportu, čiji je sadržaj usklađen sa savremenim saznanjima psihološke nauke i prakse.

Seminar je nastao iz činjenice da mnogi sportisti uz dobru ishranu, fizičku pripremu i uredan život često na treningu pokazuju odličnu igru i formu, ali na takmičenjima postižu prosečne rezultate. Neretko, favoriti izgube od slabije ekipe.

Psihološki činioci u sportu prepoznaju se sve više kao presudni u postizanju dobrih sportskih rezultata i kao sastavni rad svakog trenera.  Dobra psihološka priprema uklanja efekat negativnih misli i neprijatnih emocija, podstiče samopouzdanje, staloženost i koncentraciju sportista u pravcu najboljih sportskih rezultata.

CILJ seminara:

Unapređenje znanja i kompetencija polaznika seminara za psihološki rad sa sportistima i sportskim ekipama u pravcu postizanja njihovog optimalnog sportskog postignuća kroz:

 • podizanje nivoa znanja o osnovama sportske psihologije i osnovama psihološke pripreme u sportu;
 • osposobljavanje za prepoznavanje i rešavanje specifičnih psiholoških problema u sportu;
 • povećanje sposobnosti i spremnosti za samostalan rad na psihološkoj pripremi sportista i sportskih ekipa;
 • usvajanje osnovnih pristupa, metoda i tehnika rada u okviru psihološke pripreme sportista i sportskih ekipa.

Program uključuje sledeće tematske celine:

Uvod u psihologiju sporta:

 • Razvoj sportske psihologije kao primenjene psihološke discipline - upoznavanje učesnika sa nastankom i razvojem sportske psihologije u svetu i kod nas.
 • Psihološke determinante sportskog postignuća - ukazivanje na relevantne psihološke oblasti i znanja koja su primenljiva u sportu: psihološke sposobnosti, psihološki procesi (emocije, motivacija, kognicija), psihološka stanja itd.
 • Psihološka priprema u sportu - upoznavanje učesnika sa tri osnovne vrste psihološke pripreme, njihovim osnovnim sadržajem, tokom i načinom organizovanja, kao i sa osnovnim tehnikama koje primenjuje psiholog u psihološkoj pripremi sportista.

Metode i tehnike "mentalnog treninga“:

 • Kontrola pažnje i koncentracije
 • Kontrola emocija
 • Razvoj i održavanje samopouzdanja
 • Razvoj motiva postignuća

Tehnika postavljanja ciljeva:

Upoznavanje sa načinom formulisanja ciljeva, karakteristikama i značajem ciljeva u samoregulaciji ponašanja i podsticanju uverenja sportiste o samoefikasnosti.

POLAZNICI:

Seminar je namenjen kako sportistima i njihovim trenerima tako i psiholozima koji rade u okviru sportske delatnosti.

AUTORI I VODITELJI:

Jasmina Knežević i Dejana Velikić, master psiholozi, doktorandi, sa iskustvom predavača na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici i u radu sa sportistima i sportskim udruženjima. Autorke knjige Psihološke determinante sportskog postignuća - psihološka priprema u sportu.

TRAJANJE: 1 dan, od 10-17h

VELIČINA GRUPE za optimalan rad: 7-15 polaznika

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd ali može se organizovati i na drugim mestima u skladu sa potrebama grupe

PRIJAVU možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: dpscpp@sezampro.rs ili aleksandra@dps.org.rs ili se javiti na telefone 011/32 32 961, 30 35 131, 063/ 27 52 36.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović