- Napredni
  • Serbian Language
  • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju organizuje Napredni seminar za primenu  RORŠAH TESTA prema  Obuhvatnom sistemu Džona Eksnera, u trajanju od 36 sati (ukupno 6 dana obuke).


CILJ seminara:

Cilj naprednog seminara je unapređivanje početnih znanja i veština polaznika za samostalno kodiranje i interpretaciju Roršah podataka prema Obuhvatnom sistemu Džona Eksnera. Kroz  kodiranje više desetina odgovora zajedno sa kolegama, polaznici bi trebalo da steknu rutinu u formiranju kodnog niza, uoče i otklone eventualne sistematske greške koje su pravili u samostalom radu. Kroz  uvežbavanje interpretacije, polaznici će unaprediti svoje poznavanje interpretativnog značenja Roršah varijabli i povezanosti testovnih podataka sa vantestovnim ponašanjem klijenata. Unaprediće veštine ukrštanja i integracije varijabli u cilju formulisanja deskriptivnih hipoteza o psihološkim i psihopatološkim osobinama klijenata. Unaprediće veštine identifikovanja bitnih testovnih podataka za formulisanje  izveštaja, pružanje odgovora na uputna pitanja i preporuka naručiocu. Na ovaj način psiholozi usavršavaju svoje veštine u proceni kapaciteta i deficita ličnosti za različite potrebe i kod različitih klijenata, jačaju samopouzdanje i subjektivni osećaj kompetentnosti za primenu jednog od najpopularnijih psiholoških instrumenata procene.


Program uključuje sledeće tematske celine:

  • Uvodno predavanje o elementima interpretacije Roršah podataka

  • Provera i uvežbavanje kodiranja odgovora protokola koje su sa svojim klijentima izradili polaznici;

  • Određivanje strategije interpretacije  i uvežbavanje interpretacije po klasterima za svaki od protokola;

  • Uvežbavanje  ukrštanja i integracije podataka u formulisanju odgovora na uputna pitanja, za svaki od protokola;

  • Izbor dva od analiziranih protokola za pisanje izveštaja i individualno uvežbavanje pisanja izveštaja (po klasterima i integrisanog izveštaja sa odgovorima na uputna pitanja i preporukama naručiocu);

  • Diskusija, povratne informacije i sugestije polaznicima u vezi napisanih izveštaja;


POLAZNICI:

Psiholozi sa sertifikatom o završenom uvodnom kursu za primenu Roršah testa prema Obuhvatnom sistemu, organizovanog od strane CPP-a ili drugog organizatora.


Svaki od polaznika treba da pripremi 2 samostalno urađena protokola  i blagovremeno ga dostavi CPP-u, odnosno voditelju seminara. Detaljne informacije u vezi navedenih protokola date su u Uputstvu za polaznike seminara.


AUTOR I VODITELJ:

Biljana Šaula-Marojević, specijalista medicinske psihologije, poseduje višegodišnje iskustvo u primeni Roršah testa i Obuhvatnog sistema, kako u kliničkoj praksi tako i u praktičnoj obuci psihologa.

TRAJANJE: 36 sati raspoređenih u 6 susreta (subotom), od 10-16h

VELIČINA GRUPE za optimalan rad: 6-10 polaznika

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd

PRIJAVU možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: dpscpp@orion.rs, cpp@dps.org.rs ili se javiti na telefone 011/32 32 961, 30 35 131.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović